Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (3. časť) - nemocenské, úrazové a garančné poistenie

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti nemocenského, úrazového a garančného poistenia.

53526

Nové maximálne výšky nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 43,79507 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské vo výške max. 1 313, 90 eura a pri 31-dňovom to bude 1 357,70 eura. Maximálne denné materské dosiahne 59,72055 eura, čiže materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať max. 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrastie aj maximálna výška tehotenskej dávky. Jej maximálna denná suma bude 11,94411 eura, teda budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 je 43,79507 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), resp. 1 357,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Nová dávka otcovské (účinné od 1. novembra 2022)

Sociálna poisťovňa už poskytuje otcovské a je možné oň žiadať aj v roku 2023. Dávka je určená pre oteckov a môžu ju poberať najviac 14 dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, predlžuje sa o obdobie hospitalizácie. Po dvojtýždňovom poberaní môžu otcovia tak ako doteraz (po šiestich týždňoch od pôrodu) poberať aj dávku materské. Na jej čerpanie pre to isté dieťa im zostane v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa.

Dávka materské sa tak pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské“), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok, a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Ak si otec nárok na „otcovské“ neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov tak, ako doteraz.

Zvýšenie úrazových dávok

Úrazová a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2023 zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastie aj jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela / manželky tak v roku 2023 bude 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2023 zvyšuje na 66 153,80 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2023 predstavovať 33 077,40 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2023 bude vo výške 3 308,80 eura.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa zmenia až od 1. júla

Dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2022 do 30. júna 2023. Maximálna dávka v nezamestnanosti je aktuálne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eur a pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 eur. Dávku je možné poberať najviac šesť mesiacov, nárok majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe TPP alebo zamestnanci na základe dohody o pracovnej činnosti resp. dohody o vykonaní práce, ktoré viedli k poisteniu v nezamestnanosti. Živnostníci a ostatné SZČO nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie (730 dní v posledných štyroch rokoch) poistení dobrovoľne. Na garančnú dávku má nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z týchto vzťahov. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur.

Informácie sme čerpali z portálu www.socpoist.sk.

Vyberáme z poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk