Životné poistenie - na čo treba prihliadať, aby ste si ho nastavili správne 2. časť

Životné poistenie je zložitý produkt, pre ktorý sa človek rozhoduje len párkrát za život. Ak si ho kúpi, zaviaže sa poisťovni platiť poistné na desiatky rokov dopredu, zvyčajne až do dôchodku. Preto by si mal dobre premyslieť komu zverí poistnú ochranu svojho života a tiež svojej rodiny. Lebo nejde len o neho.

Businessman studuje-001

V 1. časti sme vám vysvetlili, aké rôzne typy životných poistiek existujú a čo je potrebné zohľadniť pri výbere. V tomto článku sa zameráme nato, ako si správne nastaviť poistnú sumu a dobu.
 

Ako si nastaviť cieľovú sumu


Pri výbere životnej poistky by si človek v prvom rade mal ujasniť či chce poistiť seba alebo súčasne aj svojich blízkych. Podľa toho si vie nastaviť aj výšku poistnej sumy.

Ak je niekto finančne závislý od vášho príjmu, teda ste živiteľom rodiny, budete potrebovať vyššiu sumu životného poistenia ako keby ste boli sám. Poistná suma by mala pokryť zabezpečenie rodiny, keby došlo k úrazu alebo vašej chorobe či nebodaj k smrti.

Pri výbere poistky by ste nemali zabudnúť na vaše finančné záväzky vo forme úverov. Ak máte hypotéku či spotrebný úver a niečo sa vám stane, ich splácanie by pre vás alebo vašu rodinu mohlo byť problémom. V takomto prípade je dôležité, aby ste mali krytý úver aj pre prípad dlhodobej PN či invalidity.

Ak máte hypotéku na 60 tisíc eur na 20 rokov, vaša životná poistka by mala byť na podobnú sumu i dobu. Nemusíte mať poistkou krytý celý úver, najmä keď je vysoký, pretože mesačné poistné môže byť dosť drahé. Odborníci odporúčajú, aby boli poistením kryté výdavky rodiny aspoň na rok až tri roky, kým sa rodina opäť postaví na nohy. Prípadne jeho suma by mala byť minimálne vo výške ročného príjmu živiteľa rodiny.
 

Aká je optimálna poistná doba?


Pri výbere životnej poistky nezabudnite na správne nastavenie jej dĺžky. Keď si chcete popri životnom poistení nasporiť a prilepšiť si k dôchodku, nastavte si poistnú sumu na svoj penzijný vek. Ak máte 30 rokov a do dôchodku pôjdete v 65, pokojne si vyberte životnú poistku na 35 rokov. „Životné poistenie je vhodné nastaviť na obdobie produktívneho veku, kedy klient získava príjem, ktorý využíva na svoje potreby a v prípade neočakávanej udalosti,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

Pri rizikovom životnom poistení môže dĺžka poistnej doby závisieť napríklad od dĺžky úveru. Takže pri hypotékach to môže byť aj desiatky rokov.

V životnom poistení platí, že čím ste starší, tým je vyššie aj poistné, čo vyplýva zo zvýšenej rizikovosti vás ako klienta pre poisťovňu. Preto poisťovne odporúčajú uzatvárať poistku na život v nižšom veku.
 

Pozor na poplatky


Pri investičnom životnom poistení je poplatkov viac ako pri kapitálovom či rizikovom poistení, pretože toto poistenie je spojené s aktívnym investovaním. Pri ňom poisťovni vznikajú náklady, ktoré čiastočne prenesie na klienta. Navyše pri tomto poistení aj vy ako klient nesiete riziko zhodnotenia finančných prostriedkov. Okrem vstupného poplatku, ktorý platíte buď jednorazovo alebo pravidelne počas celej poistnej doby, vás čakajú poplatky za vedenie účtu, za správu podielového fondu či odkupný poplatok pri predčasnom zrušení zmluvy. Okrem toho sa strhávajú aj poplatky za čiastkové úkony na zmluve, napríklad za odkup finančných prostriedkov.

V súčasnosti je investičné životné poistenie na ústupe. Odborníci radia, aby životnou poistkou si ľudia kryli riziká a na investovanie využívali investičné produkty, ktoré sú určené na dlhodobé zhodnocovanie fiančných prostriedkov.
 

Úrazy sú obľúbené, no väčší význam majú choroby


V životnom poistení pozorujú poisťovne v posledných rokoch rôzne trendy. V Komunálnej poisťovni si klienti pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť následkom úrazu a tiež trvalé následky úrazu.

Okrem toho si často pripoisťujú riziko invalidity, kde je však dôležitá príčina. „Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov, a podľa toho si nastavujú poistenie. Úrazy však stoja za menej ako troma zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby,“ pripomína Dalibor Mihalkin, hovorca Komunálnej poisťovne. Preto je dôležité si poistiť aj najčastejšie choroby napríkald svalovej a kostrovej sústavy, obehovej sústavy či tráviacej sústavy, až po rôzne infekčné ochorenia či poruchy imunity.

V NN Životnej poisťovni pozorujú, že v súčasnosti sa trh životného poistenia vracia k svojmu základu, a to k potrebe kryť čisté riziká. Aj preto prevažuje uzatváranie rizikového životného poistenia pred investičným či kapitálovým. „Rastie tiež záujem o rôzne asistenčné služby, predovšetkým zdravotného charakteru,“ dodáva D. Tomášková.

Čo si treba ujasniť pred podpisom životnej poistky:
  • Chcem poistiť len seba alebo aj rodinu?
  • Na ako dlho chcem byť poistený a na akú výšku krytia?
  • Chcem si poistiť len riziká alebo aj sporiť či investovať?
  • Čo konkrétne je kryté v danom poistení?
  • Aké je garantované plnenie - čo určite dostanem po jeho uplynutí?
  • Môžem poistku v priebehu jej trvania meniť?
  • Aké sú výluky z poistenia?
  • Aké sú administratívne poplatky spojené s poistkou?
 
  poistné riziká
smrť, úraz, choroba
sporenie investovanie
Rizikové životné poistenie pokrýva nie nie
Kapitálové životné poistenie pokrýva áno nie
Investičné životné poistenie pokrýva áno áno

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza od nového roka tzv. minimálne zdravotné odvody pre štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov.
03.02.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci
write-notes-from-laptop

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (2. časť) - 2. pilier

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti 2. dôchodkového piliera.
02.02.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (2. časť) - 2. pilier
33131_obr

Od februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Od začiatku februára sa na Slovensku zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné.
31.01.2023
Čítať viac o Od februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Vyberáme z banky.sk