Zákutia poistenia úveru

Pri poistení úveru si dávajte pozor na podmienky vyplácania plnenia. Môžu vás prekvapiť ochranné lehoty či limity na dlžku vyplácania poistného. 


Ak si poistíte úver, a o mesiac vás prepustia z práce poistné plnenie od poiťovne nemusíte dostať. Poisťovne totiž majú ochranné lehoty ( ktoré chránia ich nie vás), pred prípadnými poistnými podvodmi. Preto vám plnenie nevyplatia vôbec alebo vám začnú splácať úver až po nejakom čase.


„Ak je úver poistený aj na riziko straty zamestnania s platením začne poisťovňa po uplynutí ochrannej lehoty 90 kalendárnych dní od podpisu poistnej zmluvy.“ Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

VÚB banka má tiež rovnakú trojmesačnú čakaciu alebo karenčnú dobu pri vyplácaní poistného na hypotekárnych úveroch. Pri spotrebných úveroch je lehota kratšia iba 60 dní od začiatku poistenia. Ak stratíte prácu v priebehu dvoch či troch mesiacov poisťovňa, s ktorou banka spolupracuje to nebude považovať za poistnú udalosť a úver vám splácať nezačne.

Prečo poisťovne tak dlho čakajú s platením? Boja sa špekulantov. „Podmienka 90 dní po strate zamestnania sa uplatňuje preto, aby sa predišlo možným špekuláciám, napríklad ak klient má informáciu, že bude prepustený a poistí si úver,“ vysvetľuje Frimmer.

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky tiež priznáva, že poistné podvody alebo špekulácie sú jedno z rizík, ktoré musí poisťovňa vedieť riadiť. “Banka samozrejme uprednostňuje čo najkratšie čakacie lehoty pre svojich klientov – je však potrebné si uvedomiť, že čím kratšia je čakacia lehota, tým drahšie je poistenie pre klienta,” dodáva.

lista Neprehliadnite

Splácanie nezačne hneď

Čakacie lehoty majú poisťovne aj pri dĺžke nezamestnanosti . Keď stratíte prácu a o mesiac si nájdete novú poistné plnenie nedostanete. Poisťovne zvyčajne čakajú dva mesiace teda 60 dní pokým ste na úrade práce a až potom vám úver začnú splácať.

Navyše majú aj pri tomto plnení isté výluky. Poisťovňa vám nebude splácať úver donekonečna, a teda vás neochráni ak by ste boli dlhodobo nezamestnaní. Zvyčajne poisťovne platia úverové splátky najdlhšie po dobu 12 mesiacov. Rovnaká ročná lehota vyplácania poistného platí aj pri poistnej udalosti pracovná neschopnosť či choroba.

Poisťovňa Poštovej banky vám bude platiť splátky úveru pri pracovnej neschopnosti alebo strate zamestnania dlhšej ako 60 dní a platiť bude maximálne 6 splátok.

Slovenská sporiteľňa zaseza poistnú udalosť nepovažuje stratu zamestnania, ak dáte v práci klient sami výpoveď.

Ak ste dlhodobo chorý bude za vás tiež poisťovňa splácať úver len rok. Výnimku urobia vtedy, ak by ste požiadali o invalidný dôchodok. Vtedy vám úver splatia celý kvôli trvalej invalidite, ak ste ju mali poistenú.
Poisťovňa Poštovej banky vám pri úmrtí alebo invalidite 70 % a viac vyplatí nesplatenú istina úveru ku dňu úmrtia či ku dňu priznania invalidného dôchodku.

Regionálne rozdiely poisťovne nerobia

Dobra správa je, že poisťovne nerobia v cene poistenia úveru rozdiely v regiónoch Slovenska. Ak sa chce klient z južného Sovenska s vyššou mierou nezamestnanosti poistiť proti strate práce zaplatí rovnako ako klient kde je nezamestnanosť nižšia.

“V súčasnosti naše produkty nie sú naceňované podľa regiónu, v ktorom má klient trvalý pobyt alebo v ktorom býva, resp. pracuje. Dá sa teda povedať, že poistenie úveru voči straty zamestnania sa oplatí hlavne tým klientom, ktorý žijú v regióne s vysokou nezamestnanosťou,” dodáva Walterová.
 

Vyberáme z poradne

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk