Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?

Vandali môžu spôsobiť škodu na majetku (posprejovať fasádu), alebo na aute (prerezanie pneumatík). Pozrite si, aké druhy vandalizmu poisťovne rozlišujú, aké doklady budú požadovať a s akými prípadmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.

IMG_20180706_154126_HDR
Komplexné poistenie domova a vozidiel zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vandalmi. Takto spôsobená škoda má jedno spoločné: bola vykonaná úmyselne s cieľom niečo poškodiť.

Vandalizmus a poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

V tomto prípade rozlišujeme dva druhy vandalizmu:
  • Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorá nesúvisí s krádežou vlámaním alebo pokusom o krádež. Základnou motiváciou páchateľa bolo poškodenie majetku. Patrí sem napríklad poškodenie veci susedom v dôsledku sporov, škody spôsobené sprejermi na fasáde, poškodenie vchodových dverí do garáže atď.
  • Vandalizmus spojený s poškodením alebo zničením veci počas krádeže vlámaním alebo pokusom o krádež. Hlavným cieľom páchateľa bolo dostať sa dovnútra a kradnúť, pričom poškodil budovu a jej vnútorné vybavenie. Do tejto skupiny patria napríklad rozbité dvere, rozbité okná, ale aj zničenie strechy.

Najčastejšie škody na súkromnom majetku sú posprejované fasády, ploty a brány. Tieto škody sa pohybujú rádovo v stovkách eur. Druhou najčastejšou skupinou škôd sú udalosti súvisiace s alkoholom, keď páchatelia rozbijú zvončeky, osvetlenie vchodu, kamerový bezpečnostný systém, ploty atď. Objavujú sa však aj škody, ktoré sú následkom susedských sporov. Tieto škody sú niekedy sofistikovanejšie, napr. zaliatie zámku lepidlom, či znehodnotenie vody v studni. Ak má klient v poistení domu a domácnosti uzatvorené riziko Krádež, má poistené oba varianty vandalizmu (vnútorný aj vonkajší). Na zistenie okolností a na vyplatenie poistného plnenia potrebuje poisťovňa policajnú správu.

Pozor! Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď úmyselné poškodenie spôsobil poistený alebo osoby, ktoré s ním žijú v tej istej domácnosti. Takisto nie sú kryté ani škody spôsobené vandalmi, ktorí sú v podnájme: pokiaľ po takomto podnájomníkovi zostanú úmyselne spôsobené škody, poistený prenajímateľ nemá nárok na poistné plnenie.

Vandalizmus a poistenie vozidiel

V poistení automobilov sa vandalizmus (= úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidiel) najčastejšie sa týka karosérií (škrabance alebo postriekanie farby alebo chemické rozliatie), vyčnievajúcich častí (zrkadlá alebo stierače) alebo pneumatík (rezy alebo prepichnutia). Vandali posilnení alkoholom často hádžu odpadkové koše a fľaše na autá, vykopávajú sklo či svetlá. V extrémnych prípadoch úmyselne autá aj podpália. Ako vandalizmus rieši UNIQA aj niektoré tzv. parkovacie škody. Škody spôsobené vandalizmom na vozidlách sú kryté komplexným havarijným poistením. Pozor! Niektoré lacnejšie havarijné poistky riziko vandalizmus nepokrývajú.

V prípade poškodenia vozidiel vandalmi poisťovne vyžadujú policajný záznam o udalosti. Napríklad v poisťovni UNIQA, len v drobných prípadoch (do cca 300 EUR) bude poisťovňa riešiť škodu vandalizmom, aj keď ju klient nenahlási polícii.

Pripomíname, že z poistenia sú vylúčené prípady, keď dôjde k poškodeniu majetku alebo automobilov počas prebiehajúcich verejných nepokojov, povstania alebo vojnových udalostí.

Vandalizmus

  • Úmyselné poškodenie (vonkajšie a vnútorné)
  • Nutnosť nahlásiť polícii a predložiť poisťovni policajný záznam o udalosti
  • Výluky osoby: poistený a jeho rodinní príslušníci, nájomníci
  • Výluky udalosti: verejné nepokoje, politické konflikty, povstanie, vojna

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk