Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?

Vandali môžu spôsobiť škodu na majetku (posprejovať fasádu), alebo na aute (prerezanie pneumatík). Pozrite si, aké druhy vandalizmu poisťovne rozlišujú, aké doklady budú požadovať a s akými prípadmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.

IMG_20180706_154126_HDR
Komplexné poistenie domova a vozidiel zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vandalmi. Takto spôsobená škoda má jedno spoločné: bola vykonaná úmyselne s cieľom niečo poškodiť.

Vandalizmus a poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

V tomto prípade rozlišujeme dva druhy vandalizmu:
  • Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorá nesúvisí s krádežou vlámaním alebo pokusom o krádež. Základnou motiváciou páchateľa bolo poškodenie majetku. Patrí sem napríklad poškodenie veci susedom v dôsledku sporov, škody spôsobené sprejermi na fasáde, poškodenie vchodových dverí do garáže atď.
  • Vandalizmus spojený s poškodením alebo zničením veci počas krádeže vlámaním alebo pokusom o krádež. Hlavným cieľom páchateľa bolo dostať sa dovnútra a kradnúť, pričom poškodil budovu a jej vnútorné vybavenie. Do tejto skupiny patria napríklad rozbité dvere, rozbité okná, ale aj zničenie strechy.

Najčastejšie škody na súkromnom majetku sú posprejované fasády, ploty a brány. Tieto škody sa pohybujú rádovo v stovkách eur. Druhou najčastejšou skupinou škôd sú udalosti súvisiace s alkoholom, keď páchatelia rozbijú zvončeky, osvetlenie vchodu, kamerový bezpečnostný systém, ploty atď. Objavujú sa však aj škody, ktoré sú následkom susedských sporov. Tieto škody sú niekedy sofistikovanejšie, napr. zaliatie zámku lepidlom, či znehodnotenie vody v studni. Ak má klient v poistení domu a domácnosti uzatvorené riziko Krádež, má poistené oba varianty vandalizmu (vnútorný aj vonkajší). Na zistenie okolností a na vyplatenie poistného plnenia potrebuje poisťovňa policajnú správu.

Pozor! Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď úmyselné poškodenie spôsobil poistený alebo osoby, ktoré s ním žijú v tej istej domácnosti. Takisto nie sú kryté ani škody spôsobené vandalmi, ktorí sú v podnájme: pokiaľ po takomto podnájomníkovi zostanú úmyselne spôsobené škody, poistený prenajímateľ nemá nárok na poistné plnenie.

Vandalizmus a poistenie vozidiel

V poistení automobilov sa vandalizmus (= úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidiel) najčastejšie sa týka karosérií (škrabance alebo postriekanie farby alebo chemické rozliatie), vyčnievajúcich častí (zrkadlá alebo stierače) alebo pneumatík (rezy alebo prepichnutia). Vandali posilnení alkoholom často hádžu odpadkové koše a fľaše na autá, vykopávajú sklo či svetlá. V extrémnych prípadoch úmyselne autá aj podpália. Ako vandalizmus rieši UNIQA aj niektoré tzv. parkovacie škody. Škody spôsobené vandalizmom na vozidlách sú kryté komplexným havarijným poistením. Pozor! Niektoré lacnejšie havarijné poistky riziko vandalizmus nepokrývajú.

V prípade poškodenia vozidiel vandalmi poisťovne vyžadujú policajný záznam o udalosti. Napríklad v poisťovni UNIQA, len v drobných prípadoch (do cca 300 EUR) bude poisťovňa riešiť škodu vandalizmom, aj keď ju klient nenahlási polícii.

Pripomíname, že z poistenia sú vylúčené prípady, keď dôjde k poškodeniu majetku alebo automobilov počas prebiehajúcich verejných nepokojov, povstania alebo vojnových udalostí.

Vandalizmus

  • Úmyselné poškodenie (vonkajšie a vnútorné)
  • Nutnosť nahlásiť polícii a predložiť poisťovni policajný záznam o udalosti
  • Výluky osoby: poistený a jeho rodinní príslušníci, nájomníci
  • Výluky udalosti: verejné nepokoje, politické konflikty, povstanie, vojna

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk