Univerzálna životná poistka neexistuje. Treba ju "ušiť na mieru".

Ako si určiť podstatné parametre, ktoré treba zohľadniť? Rozhoduje prioritne cena, alebo nie? Čo treba a čo netreba porovnávať? Aký je postup pri vybavovaní životnej poistky? V dnešnom článku sa pozrieme práve na to.Čo treba správne určiť pri “kúpe” životného poistenia


V prvom rade to, aké riziká je potrebné si zabezpečiť. Často ľudia robia chybu v tom, že veľa času venujú porovnávaniu nepodstatných vecí a vo finále poisťované riziká sú pre nich úplne nepodstatné. Ako zistíme, čo je pre nás podstatné, čo máme porovnávať?

Pri nastavovaní poistenia je potrebné sa sústrediť na nasledovné riziká:
  • Krytie v prípade dlhodobej práceneschopnosti
  • Krytie v prípade invalidity – čiastočnej alebo plnej
  • Krytie v prípade úmrtia – v prípade, že je niekto (partner, deti, rodičia) závislý na našom príjme, respektíve splácame úvery či hypotéky
Poistenie vnímame ako náhradu príjmu v prípade straty (alebo dočasne zníženej) schopnosti pracovať. Často je poistné plnenie vnímané ako „bolestné“, čo je principiálne zlý pohľad. Napríklad poistenie v prípade hospitalizácie – ak som v nemocnici 3 dni, asi to nie je nič vážne. Ak som v nemocnici hospitalizovaný mesiac, zrejme pôjde o vážnu situáciu, a teda s najväčšou pravdepodobnosťou nastane dlhodobá práceneschopnosť (a jej poistenie kryje čas aj v nemocnici, aj po návrate domov).

Čo možno odhadnúť na základe príjmov a sociálnych odvodov


Z každého príjmu sa platia sociálne odvody – a tie sa platia na to, aby sme počas dlhodobej práceneschopnosti, respektíve invalidity mohli dostávať prostriedky (sociálne dávky) od Sociálnej poisťovne. Komerčné životné poistenie, dopĺňa tieto dávky od Sociálnej poisťovne.

Keď poznáme naše príjmy aj výdavky, vieme si vypočítať, do akej miery sociálne dávky v prípade práceneschopnosti, invalidity či smrti pokryjú potreby rodiny. Ďalej nesmieme zabúdať na nesplatené úvery a zdravotný stav klienta. Nie je dobré ulakomiť na v prvom rade na cenu - nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci, a v životnom poistení to platí zvlášť.

Aký je postup pri vybavovaní životnej poistky


Životnú poistku môže človek uzatvoriť sám v ktorejkoľvek poisťovni, alebo banke, ktorá ponúka tento typ poistenia. Druhá možnosť je obrátiť sa na finančného poradcu. Kvalitný finančný poradca vytvorí odbornú analýzu klientovych potrieb a na jej základe mu poradí výber čo najvhodnejšieho životného poistenia, ušitého na mieru. Zvyčajne mu dá na výber viacero produktov z rôznych poisťovní a do ničoho klienta nebude tlačiť. Postup vyzerá takto:
  • na základne vstupných informácií sa správne definujú riziká, ktoré je potrebné zabezpečiť

  • následne sa urobia porovnania želaného krytia v rôznych poisťovniach a produktoch (okrem ceny, čo má veľa ľudí ako hlavné kritérium, však treba sledovať hlavne poistné podmienky)

  • podľa toho, čo bolo vybrané, spíše sa návrh poistnej zmluvy – k tomu je okrem osobných údajov potrebné doložiť lekárske správy (v prípade zhoršeného zdravotného stavu)

  • v prípade väčších poistných zmlúv môže poisťovňa požiadať o dokladovanie príjmu za posledné obdobie alebo komplexnú zdravotnú prehliadku.

  • Ak je všetko v poriadku (zdravotný stav, požadované krytie je adekvátne príjmom klienta), poisťovňa klientovi zašle domov poistnú zmluvu. Zo zdravotného stavu môžu vyplynúť návrhy na úpravu poistnej zmluvy – ak klient nemá dobrý zdravotný stav, poisťovňa poskytne protinávrh oznamujúci výluky z poistenia, alebo navýšenia platby. Ak ich klient akceptuje, poistnú zmluvu uzavrie. Ak klient nechce tieto podmienky prijať, poistná zmluva nevznikne.
Veľmi nekonštruktívny pohľad na kupovanie poistenia je tento: “tak aby som niečo mal” či “ponúkli mi to, tak nech niečo mám”. Poistné plnenie v prípade takto uzatvoreného poistenia často nič nerieši a potom vznikajú domnienky, že poistenie je zbytočné. Pravdou môže byť to, že zbytočné je nezmyselne nastavené poistenie.

Konštantná vs. klesajúca poistná suma


Pri určovaní poistnej sumy na riziko smrti si klient môže vybrať konštantnú sumu alebo klesajúcu. Aký je v tom rozdiel? Štandardne sa pri klesajúcej poistnej sume rozprávame o nižšom poistnom (klient platí za dané krytie menej). Príčina je jednoduchá: platí menej, lebo aj suma, ktorú poisťovňa vypláca, je menšia. Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou je výborným riešením napríklad na krytie rôznych úverov – ako klesajú záväzky, tak klesá aj suma, ktorú je potrebné si zabezpečiť. Rovnako tak inú sumu potrebuje zabezpečovať živiteľ rodiny, keď jeho deti majú 3 roky, a inú, keď končia vysokú školu. Ideálna je správna kombinácia tých dvoch možných pripoistení.

Príklad: Ak som živiteľ rodiny a ako rodičia sme začali platiť hypotéku vo výške 50.000,- eur, môžeme na jej krytie využiť poistenie s klesajúcou poistnou sumou (v prípade úmrtia alebo invalidity). Hypotéka sa totiž postupne bude znižovať. K tomu si môžem pridať konštantnú poistnú sumu v prípade úmrtia (napríklad ďalších 50.000,- eur) a tú dostane partner/partnerka. Bude to suma, ktorá bude pomáhať rodine na krytie iných výdavkov, ako je hypotéka.

Informácie poskytla Andrea Straková, senior manažérka PARTNERS GROUP SK.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk