Systém malusu pri PZP funguje len niekde

Ak ste nezodpovedný vodič, s bohatou históriou vami spôsobených nehôd, stále sa vám oplatí meniť poisťovňu. Máloktorá totiž uplatňuje prirážky k poisteniu.  


Na bežnom poistnom trhu by mal okrem systému bonusov, keď poisťovne cenovo zvýhodňujú bezškodových vodičov, fungovať aj systém malusov, pri ktorom dostanete prirážku k cene, ak ste mali nehodu.

Na Slovensku však prirážky k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) zatiaľ nefungujú poriadne, pretože v rámci konkurenčného boja ho väčšina poisťovní neuplatňuje.

„Klienta neznevýhodňujeme v prípade poistnej udalosti v minulom období,“ informuje Katarína Vargová, z komunikačného oddelenia poisťovne Kooperativa. Podobne postupujú aj poisťovňa Generali Slovensko a Wüstenrot.
.

lista Neprehliadnite

Preverujú, ale nezohľadňujú


Ak prídete do poisťovne ako nový klient, tá si vás preklepne. V prvom rade si od vás vyžiada doklad o bezškodovom priebehu, ktorý vám vystaví predošlá poisťovňa. V Gererali podpisujete čestné prehlásenie, kde vyhlasujete, že ste nespôsobil škodu za posledných 36 mesiacov.

Nová poisťovňa si ho môže, ale nemusí overovať v registri poistných udalostí. Navyše negatívny nález nemusí zohľadniť v cene poistenia.

Ak by ste nepriznali všetky vaše prehrešky, môžete na to doplatiť. Konkrétne prípady, ak klient klamal o svojej vodičskej minulosti, sa riešia individuálne. Poisťovňa vám môže vypovedať poistku, zvýšiť cenu alebo vám vyplatiť menej peňazí pri škode.

„Pokiaľ klient v čestnom prehlásení klamal, je možné ho sankcionovať prostredníctvom krátenia poistného plnenia,“ vysvetľuje Lucia Makayová, hovorkyňa Generali.

Online poisťovňa Genertel uplatňuje veľmi prísne systém bonusov a malusov. “Môžete nájsť poisťovne, ktoré sú tolerantnejšie avšak klient, ktorý nespôsobí škodu zaslúži byť odmenený za to, že jazdí zodpovedne a nespôsobuje škody a to tak, že príspevok do fondu na krytie škôd sa zvýši práve tomu, kto škody spôsobuje,” tvrdí Miroslav Chovan, riaditeľ Genertel poisťovne v našej poradni.

Malusu sa nemusíte báť pri nezavinenej nehode


Keď máte nezavinenú nehodu v PZP (náraz zozadu) poisťovne vám nezhoršia bonus ani nezvýšia cenu poistky.

„Z povinného zmluvného poistenia je hradená poistná udalosť, ktorú zapríčinil vinník nehody. Škoda sa teda hradí z PZP vinníka a nie poškodeného vodiča. Poistenia PZP, ktoré má uzatvorené poškodený sa predmetná poistná udalosť nedotýka,“ dodáva Vargová.
 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk