Štát vlani odhalil 1,8 tisíca nelegálne pracujúcich, o tretinu menej ako v roku 2018

Podľa rezortu práce a sociálnych vecí je za týmto poklesom pokračujúci vplyv novely zákona o nelegálnom zamestnávaní, ktorá od 1. januára 2018 zmiernila definíciu nelegálnej práce.


Inšpektori práce a kontrolóri z úradov práce vlani odhalili 1 791 nelegálne zamestnaných osôb, ktoré pracovali u 816 zamestnávateľov. Vyplýva to zo správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2019, o ktorej by mala v krátkom čase rokovať vláda. "Išlo o výrazný pokles prípadov nelegálneho zamestnávania, a to až o 35 % oproti predchádzajúcemu roku," uvádza sa v materiáli. V roku 2018 totiž štát pri kontrole nelegálneho zamestnávania odhalil 2 751 "načierno" pracujúcich osôb. Podľa rezortu práce a sociálnych vecí je za týmto poklesom pokračujúci vplyv novely zákona o nelegálnom zamestnávaní, ktorá od 1. januára 2018 zmiernila definíciu nelegálnej práce. Ak zamestnávateľ od roku 2018 neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nepovažuje sa to za nelegálne zamestnávanie. Zamestnávateľ je však povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť najneskôr do začiatku výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania.

Vlani kontrolné orgány vykonali 23,9 tisíca kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Skontrolovali 21,5 tisíca zamestnávateľov a 56,6 tisíca fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných zamestnávateľov. "K úspešnému odhaľovaniu nelegálneho zamestnávania prispeli významným podielom útvary kontroly nelegálneho zamestnania KOBRA, ktoré svojou činnosťou odhalili 1 321 nelegálne zamestnaných fyzických osôb, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 73,8-percentný podiel na celkových výsledkoch," uvádza sa v správe.

Celkový počet nelegálne zamestnaných osôb tvorilo 68 štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie. "Taktiež bolo zistené nelegálne zamestnávanie 522 štátnych príslušníkov tretích krajín s povolením na pobyt v Slovenskej republike, najmä štátnych príslušníkov Ukrajiny," informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Najviac zistených nelegálne zamestnávaných osôb bolo odhalených v odvetví stavebníctva (575 osôb), v odvetví priemyselnej výroby (284 nelegálne pracujúcich) a v odvetví administratívnych a podporných služieb (183 osôb). Zákaz nelegálneho zamestnávania najviac porušujú zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 1 do 9, tzv. mikropodniky. "Počet odhalených prípadov nelegálneho zamestnávania je najvyšší u zamestnávateľov s právnou formou podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným," tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.
 

Vyberáme z poradne

53526

Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň pre odchod do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ.
04.08.2020
Čítať viac o Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa
HZS

Mobilná aplikácia Horskej záchrannej služby

Aplikácia má niekoľko užitočných funkcií, pomoc si dokážete privolať jediným klikom a ak sa nevrátite z túry, vyberú sa vás hľadať.
04.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobilná aplikácia Horskej záchrannej služby

Vyberáme z banky.sk