Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Aj takéto situácie môžu nastať

V našom nedávnom článku sme si priblížili postup, aký je potrebné zachovať pri dopravnej nehode, a tiež úlohu PZP aj havarijnej poistky. Najmä tú druhú však nemajú všetci a stane sa, že dokonca niekto nemá ani PZP. Ako treba postupovať?Na nasledujúce modelové situácie sme sa opýtali Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie z Odboru firemnej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne.

Ak sa zrazia 2 autá a obe majú PZP, no nemajú havarijnú poistku, ako budú poisťovne postupovať?

Nároky poškodeného budú vysporiadané z PZP vinníka. Škodca (vinník) si bude musieť prípadné škody na vlastnom vozidle hradiť z vlastného vrecka, keďže Povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje výlučne škody spôsobené na inom vozidle, nie na vlastnom.

 Čo všetko pokrýva PZP a havarijné poistenie auta

Ak sa zrazia 2 autá a jedno má PZP aj havarijnú poistku, druhé auto však nemá havarijnú poistku, iba PZP, aký bude postup?

a) Vinník nemá havarijné poistenie a poškodený má havarijné poistenie: Poškodený si môže uplatniť nárok na poistné plnenie z havarijného poistenia (havarijný poisťovateľ bude žiadať náhradu škody z PZP vinníka, ak bola odpočítaná spoluúčasť, potom bude havarijný poisťovateľa žiadať, aby bola táto časť uhradená priamo poškodenému) alebo sa rozhodne uplatniť si náhradu škody priamo z PZP vinníka. Škodca (vinník) si bude musieť prípadné škody na vlastnom majetku hradiť na vlastné náklady.
b) Vinník má havarijné poistenie, poškodený nemá havarijné poistenie: Nároky poškodeného budú vysporiadané z PZP vinníka. Škodca (vinník) si môže uplatniť nárok na poistné plnenie za prípadné škody na vlastnom vozidle z havarijného poistenia.

Ak sa zrazia 2 autá, jedno má PZP a druhé ho nemá, treba v takom prípade volať políciu, aj keď škoda by bola nižšia ako 4000 eur? Dali by mu pokutu?

Áno. V zmysle zákona sa jedná o dopravnú nehodu. O udelení pokuty a jej výške nerozhoduje poisťovateľ. Ak vinník nemá PZP, môže pokutu dostať a bude musieť uhradiť prípadné škody na cudzom majetku. Ak nemá havarijné poistenie, tak si musí aj škody na vlastnom vozidle hradiť sám. Takáto situácia je obzvlášť závažná, ak dôjde aj ku škode na zdraví, kedy môžu byť prípadné nároky omnoho vyššie ako výška škody na vozidle.

a) Vinník má PZP: Nároky poškodeného budú vysporiadané z PZP vinníka. Škodca (vinník) si bude musieť prípadné škody na vlastnom majetku hradiť na vlastné náklady.
b) Vinník nemá PZP: Nároky poškodeného budú vysporiadané z tzv. garančného fondu cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP), ktorá určí jednu z poisťovní, aby vysporiadala nároky. Škodca (vinník) si bude musieť prípadné škody na vlastnom majetku hradiť na vlastné náklady. Nakoľko škodca (vinník) nemá PZP, bude musieť uhradiť aj spôsobenú škodu, t.j. uhradiť z vlastného aj škody, ktoré vznikli iným účastníkom dopravnej nehody.
Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účastník dopravnej nehody je povinný:
  • bezodkladne zastaviť vozidlo
  • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti
  • poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu
  • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Ak nikto z nabúraných nemá PZP ani havarijnú poistku, treba vôbec volať políciu? Každý si hradí škodu na svojom aute, alebo vinník musí zaplatiť škodu aj na svojom aute, aj na tom, ktoré poškodil?

Áno. V zmysle zákona sa jedná o dopravnú nehodu. O prípadnej pokute a jej výške nerozhoduje poisťovateľ. Ak vinník nemá PZP, môže dostať pokutu a bude musieť uhradiť prípadné škody na cudzom majetku. Ak nemá havarijné poistenie, tak si hradí aj škodu na vlastnom vozidle. Takáto situácia je obzvlášť závažná, ak dôjde aj ku škode na zdraví, kedy môžu byť prípadné nároky omnoho vyššie ako cena PZP.

Nároky poškodeného budú vysporiadané z tzv. garančného fondu cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorú určí jednu z poisťovní, aby vysporiadala nároky. Škodca (vinník) si bude musieť prípadné škody na vlastnom majetku hradiť na vlastné náklady. Nakoľko škodca (vinník) nemá PZP, bude musieť uhradiť aj spôsobenú škodu, t.j. uhradiť z vlastného aj škody, ktoré vznikli iným účastníkom dopravnej nehody.

Vyberáme z poistovne.sk

bicycle-in-the-garden

Nehoda na zdieľanej kolobežke či bicykli. Kto nesie zodpovednosť a ako treba postupovať ?

Vo väčších mestách na Slovensku si môžete prenajať elektrickú kolobežku, alebo bicykel. Všetko vyriešite cez apku v mobile. Čo však v prípade, ak spôsobíte nehodu? Kedy je zodpovedný používateľ a kedy majiteľ, resp. prevádzkovateľ? Prečítajte si, aký postup treba dodržať.
11.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Nehoda na zdieľanej kolobežke či bicykli. Kto nesie zodpovednosť a ako treba postupovať ?
hand-reaching-out-to-drone

Nehoda na elektrickom bicykli či zrážka dronom. Pokryje ju niekoľko rokov stará poistka?

Moderné zariadenia ako elektrické kolobežky či drony pred niekoľkými rokmi ešte neexistovali. Ako sa postaví poisťovňa k riešeniu škody, ak niekoho zraníte s letiacim dronom či zrazíte na elektrickej kolobežke a máte poistnú zmluvu z doby, keď tieto zariadenia ešte neexistovali?
08.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Nehoda na elektrickom bicykli či zrážka dronom. Pokryje ju niekoľko rokov stará poistka?
Pred dovolenkou myslite na poistenie. Groupama.

Plánujete ísť na dovolenku autom? Týchto 9 rád vám pomôže pripraviť sa na cestu

Dovolenka autom je pre mnohých obľúbená najmä vďaka slobode, voľnosti a dobrodružstvám. Zo Slovenska to navyše máme k moru len na skok a na pláži môžeme byť už po pár hodinách jazdy. Či už sa vyberiete na juh do Slovákmi obľúbených destinácií ako sú Terst, Istria, či Makarska alebo pôjdete za históriou na sever do Poľska alebo Nemecka, tieto rady využijete vždy.
07.06.2021
Čítať viac o Plánujete ísť na dovolenku autom? Týchto 9 rád vám pomôže pripraviť sa na cestu

Vyberáme z banky.sk