Solventnosť komerčných poisťovní na Slovensku mierne klesla

Národná banka Slovenska odporučila najväčším poisťovniam nerozdeľovať dividendy, aby tak posilnila odolnosť sektora v čase pandémie.

31271_obr
Solventnosť komerčných poisťovní na Slovensku mierne klesla. Z novembrovej správy centrálnej banky o finančnej stabilite vyplýva, že ukazovateľ solventnosti klesol o 18 percentuálnych bodov na 177 %. Zároveň sa mierne zhoršila štruktúra kapitálu z pohľadu jeho kvality, zvýšil sa podiel jeho nestálej zložky. Národná banka Slovenska odporučila najväčším poisťovniam nerozdeľovať dividendy, aby tak posilnila odolnosť sektora v čase pandémie.

Vplyvy koronakrízy na sektor poisťovní boli podľa centrálnej banky zatiaľ pomerne mierne. Prejavili sa najmä poklesom predpísaného poistného v životnom poistení a poklesom finančného výsledku. Na druhej strane, pozitívny vplyv malo zníženie nákladov na poistné plnenia v poistení áut. Prispelo k tomu najmä dočasné zníženie mobility v jarných mesiacoch a súvisiace zníženie škodovosti.

Viaceré potenciálne riziká spojené s koronakrízou sa však doteraz nematerializovali. Ide najmä o riziko zvýšenia rizikových prirážok, nárast odkupov v dôsledku zhoršenej finančnej situácie domácností, riziko možného zníženia investičných ratingov a riziko výrazného zvýšenia škodovosti v poistení úveru či poistení cestovných kancelárií.

V klasickom životnom poistení sa poistné medziročne znížilo. Negatívny vývoj zaznamenalo aj investičné životné poistenie, ktoré v marci 2020 preklopilo svoje kladné, aj keď spomaľujúce prírastky do pomerne výrazného úbytku. K júnu 2020 medziročne pokleslo o 9,9 %. Za týmito poklesmi v prvom rade podľa národnej banky vidno zhoršenie finančnej situácie domácností v kríze, čo sa prejavuje aj v znižovaní výdavkov, napríklad na platby poistného.

Trendy v poistnom sektore zvyšujú tlak na efektivitu sektora, ktorý vyúsťuje do jeho konsolidácie. Domáci sektor poisťovní je podľa Národnej banky Slovenska pomerne malý. Ku koncu septembra na ňom pôsobilo okrem zahraničných pobočiek 12 poisťovní. Od roku 2018 pritom štyri spoločnosti zanikli zlúčením s inou poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a ďalšia akvizícia je ohlásená.

Vyberáme z poistovne.sk

34148_obr

Allianz – SP vyplatila za COVID-19 už skoro štvrť milióna eur, najviac za úmrtia

Za necelých 10 mesiacov pandémie nahlásili klienti Allianz – SP poistné udalosti súvisiace s ochorením za takmer 350-tisíc eur. Najviac vyplatila Allianz – SP za úmrtia v dôsledku COVID-19. Životná poistka kryje v súvislosti s ochorením PN-ku, hospitalizáciu, smrť, invaliditu, chirurgický zákrok aj ušlý zárobok.
27.01.2021
Čítať viac o Allianz – SP vyplatila za COVID-19 už skoro štvrť milióna eur, najviac za úmrtia
computer-security-lock-and-payment

Pri sporoch s e-shopom aj pri zneužití karty vám môže pomocť banka i poisťovňa

Poradíme čo robiť, ak ste natrafili na falošný alebo neseriózny e-shop, alebo čo máte robiť, ak niekto zneužil vašu platobnú kartu.
25.01.2021 | redakcia
Čítať viac o Pri sporoch s e-shopom aj pri zneužití karty vám môže pomocť banka i poisťovňa
34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Vyberáme z banky.sk