Sociálna poisťovňa


Odporúčame

Výdavky Sociálnej poisťovne boli vlani vyššie ako jej príjmy o 138 miliónov eur

Poisťovňa tak skončila minulý rok s kladným hospodárením len vďaka jej prebytku z roka 2018 v sume 666,3 milióna eur, ktorý klesol na 528,6 milióna eur.
27.02.2020 | redakcia
Čítať viac o Výdavky Sociálnej poisťovne boli vlani vyššie ako jej príjmy o 138 miliónov eur

Vlani vzrástol počet vyplatených garančných dávok

Oproti roku 2018 sa počet vyplatených dávok z garančného poistenia zvýšil o 72 percent.
24.02.2020 | redakcia
Čítať viac o Vlani vzrástol počet vyplatených garančných dávok

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO, že preplatok poistného nemožno odpočítať od nasledujúcej platby

Preplatok si odvádzateľ nemôže odpočítať od nasledujúcej povinnej platby poistného sám. Ak by takto poistenec postupoval, stane sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.
24.02.2020 | redakcia
Čítať viac o Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO, že preplatok poistného nemožno odpočítať od nasledujúcej platby

Dlžníkmi Sociálnej poisťovne zostalo 5 745 zamestnávateľov, ktorí nepredložili mesačné výkazy

Od 1. decembra minulého roka sa uplatňuje novela zákona, podľa ktorej Sociálna poisťovňa hľadí na všetkých zamestnávateľov, ktorí nepredložili mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako keby mali nedoplatok na poistnom.
18.02.2020 | redakcia
Čítať viac o Dlžníkmi Sociálnej poisťovne zostalo 5 745 zamestnávateľov, ktorí nepredložili mesačné výkazy

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Študentke vznikne nárok na materskú dávku len vtedy, keď je popri štúdiu zamestnaná a z tejto činnosti je nemocensky poistená alebo si platí v Sociálnej poisťovni poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie sama.
14.02.2020 | redakcia
Čítať viac o Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Živnostníci po zániku živnosti nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ak si živnostník chce po ukončení živnosti uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti, musí si poistné na poistenie v nezamestnanosti platiť ako dobrovoľne poistená osoba.
13.02.2020 | redakcia
Čítať viac o Živnostníci po zániku živnosti nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, upozorňuje Sociálna poisťovňa
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Vyberáme z banky.sk