Dôchodcovia v zahraničí dostanú dôchodky, aj keď nestihli predložiť doklad o žití

V mnohých štátoch totiž nefungujú príslušné inštitúcie, ktoré overujú pravosť podpisov, tvrdí Sociálna poisťovňa.


Dôchodcom, ktorí žijú v zahraničí a ktorí pre pandémiu koronavírusu nestihli v zákonom stanovenej lehote predložiť doklad o žití, Sociálna poisťovňa bude v tomto problémovom období vyplácať dôchodky aj bez potvrdenia. V mnohých štátoch totiž nefungujú príslušné inštitúcie, ktoré overujú pravosť podpisov. Poisťovňa však dôchodcov žijúcich v zahraničí vyzýva, aby na jej urgenčnú žiadosť o potvrdenie, ktorú im doručí, odpovedali zaslaním vlastnoručne podpísaného potvrdenia o žití bez overenia podpisu príslušným úradom. "Súčasne musia uviesť dôvod, prečo nie je podpis overený," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Potvrdenie môžu dôchodcovia zaslať buď poštou, ale aj e-mailom (naskenované) na adresu: podatelna@socpoist.sk alebo prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Informačno-poradenské centrum – kontakty. Sociálna poisťovňa bude akceptovať, ak dôchodcovia žijúci v zahraničí potvrdenia a iné písomnosti zašlú e-mailom s tým, že dodatočne, ak to bude z ich strany možné, zašlú originál dokladu v papierovej forme. "O ukončení platnosti týchto mimoriadnych dočasných postupov bude Sociálna poisťovňa informovať," dodal hovorca poisťovne. 

Vyberáme z poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk