Skupina ČSOB v prvom polroku s konsolidovaným ziskom 41,15 mil. eur

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní poklesli o 7 % na 146,5 mil. eur.


Skupina ČSOB dosiahla v prvých šiestich mesiacoch tohto roka čistý zisk v objeme 41,15 mil. eur pri medziročnom poklese o 20,8 %. Samotná banka vykázala pokles zisku o 44,4 % na 32,23 mil. eur. Čistý zisk skupiny aj po zahrnutí výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahol 47,2 mil. eur, čo je medziročne o 16 % menej.

Ako skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár, v minulom roku si bankový sektor na Slovensku pripísal jeden z historicky najlepších výsledkov v hospodárení, a to najmä vďaka jednorazovému výnosu z výmeny akcií spoločnosti Visa. “Napríklad v prípade ČSOB priniesla táto transakcia viac ako 14 mil. eur. Tento pozitívny efekt však v tomto roku pominul, v dôsledku čoho náš zisk v súlade s očakávaniami medziročne poklesol,” doplnil Kollár.

Čisté úrokové výnosy medziročne klesli o 0,3 % na 103,2 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 12,4 % na 29,9 mil. eur. Medziročnému nárastu podľa vyjadrení skupiny výrazne pomohli zmeny v rámci stratégie obsluhy prémiového segmentu, a tiež vysoký záujem klientov o podielové fondy.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní poklesli o 7 % na 146,5 mil. eur. Tento pokles ovplyvnil predovšetkým čistý zisk z finančného majetku na predaj, a to z dôvodu jednorazového výnosu z výmeny akcií spoločnosti Visa v minulom účtovnom období. Prevádzkové náklady skupiny v medziročnom porovnaní vzrástli o 3,8 % na 90,5 mil. eur. Stalo sa tak podľa vyjadrení skupiny aj v súvislosti s investovaním do moderných technológií a zatraktívňovaním služieb pre zákazníka.

Bilančná suma skupiny bola na konci júna vo výške 8,945 mld. eur pri medziročnom raste o 10,2 %. Úvery poskytnuté klientom stúpli o 9,2 % na 6,286 mld. eur. Úvery na bývanie sa zvýšili o 18 %, spotrebné úvery o 24 %, investičné úvery poskytnuté živnostníkom a malým podnikateľom o 11 %. Vklady klientov vzrástli o 2,1 % na 5,782 mld. eur. Vklady na bežných účtoch fyzických osôb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 17 %. Objem vkladov vložených do podielových fondov vzrástol o 14 %.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk