Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia si pozrite aj online, chyby nahláste

Zdravotné poisťovne majú povinnosť zasielať poistencom ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do konca septembra. Niektoré to robia s predstihom už teraz v lete. Čo robiť v prípade, ak v ich výpočtoch nájdete chyby?Zdravotná poisťovňa musí urobiť a zaslať vám ročné zúčtovanie zdravotného poistného (RZZP) za predchádzajúci kalendárny rok do 30. septembra tohto roka. Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie vám zdravotná poisťovňa pošle do 31. októbra. Väčšina poisťovní už zasiela zúčtovania od začiatku augusta, prípadne aj skôr. Keďže poisťovne majú státisíce poistencov, robia túto agendu priebežne.
Napríklad zdravotná poisťovňa Dôvera vykonáva ročné zúčtovanie poistného asi 372-tisícom poistencov. „Predpokladáme, že výsledkom pre viac ako 200-tisíc z nich bude preplatok na poistnom,“ dodáva Matej Štepianský, hovorca Dôvery.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala zasielať výsledky ročného zúčtovania už v polovici júna. „Medzi prvými dostávajú výsledok ročného zúčtovania fyzické osoby a následne budeme odosielať výsledky zamestnávateľom,“ vysvetľuje postupnosť Petra Balážová, hovorkyňa tejto štátnej poisťovne. VšZP vykoná ročné zúčtovanie viac ako 788 tisíc poistencom, pričom v súčasnosti má odoslaných asi 63%.

Poradňa o zdravotnom poistení - pošlite otázku


Keď zúčtovanie nesedí

Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom okrem zúčtovania zasiela aj informáciu, ako k výsledku RZZP dospela a informácie o tom, čo robiť v prípade, že ste s výsledkom nespokojný. Ak vo výpočtoch poisťovne nájdete chyby a so sumou nesúhlasíte, môžete do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať poisťovni nesúhlasné stanovisko.

V prípade preplatku sa podáva nesúhlasné stanovisko a v prípade nedoplatku sa podáva námietka,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. Ak by vašim námietkam poisťovňa nevyhovela, tiež vás o tom informuje písomne.

Nestáva sa, že by nás klienti kontaktovali kvôli chybnému výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia, no v prípade, že poistenec má doklady, ktoré by mohli jeho výsledok RZZP ovplyvniť, napríklad bankový výpis, ktorý preukáže úhradu platieb poistného, odporúčame poistencom, aby nám tieto doklady doručili,“ dodáva Smatanová. V prípade vyššieho nedoplatku je možné si v Union ZP dohodnúť aj splátkový kalendár.

Lista Odporucame

Nedoplatok a preplatok

Ak máte na poistnom nedoplatok, musíte ho zdravotnej poisťovni najneskôr do 45 dní vrátiť. Tú istú lehotu musí dodržať aj zdravotná poisťovňa v prípade vrátenia vášho preplatku.

Zdravotná poisťovňa po posúdení vašej sťažnosti o výsledku zúčtovania vám zašle do 15 dní nové oznámenie. Proti takému novému oznámeniu už nemôžete podať nesúhlasné stanovisko.

Ak platiteľ poistného podá voči doručenému výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa mu nevyhovie v celom rozsahu, podá do 30 dní od ich doručenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou návrh na vydanie platobného výmeru. Ak zdravotná poisťovňa námietkam platiteľa poistného v celom rozsahu vyhovie, vydá nový výkaz nedoplatkov,“ dodáva Smatanová.

Skontrolujte si čísla aj online

Ak nechcete čakať na RZZP cez poštu, môžete si ho pozrieť na weboch poisťovní. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku ponúkajú túto možnosť. „Vďaka novej verzii mobilnej aplikácie nájdu informáciu o výsledku ročného zúčtovania ihneď vo svojom mobile,“ informuje Štepianský z Dôvery. Zdravotná poisťovňa Dôvera sprístupňuje detail výpočtu ročného zúčtovania poistného cez elektronickú pobočku na svojom webe. Prístupové údaje nájdete uvedené vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení o výsledku ročného zúčtovania, ktoré ste dostali alebo dostanete poštou.
V Union ZP si ročné zúčtovanie poistného môžete pozrieť na aktivovanom bezplatnom elektronickom účte. Klienti VšZP si údaje o výpočte ročného zúčtovania môžu skontrolovať cez ePobočku po ich odoslaní. Môžete si tam skontrolovať údaje, z ktorých zdravotná poisťovňa vychádzala pri výpočte ročného zúčtovania, ako aj samotný výpočet.

Vyberáme z poistovne.sk

nemocnica2

Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia

Môj ošetrujúci lekár ma poslal na CT vyšetrenie. Fungujú v dnešnej situácii vôbec pracoviská CT? Aké sú čakacie doby?
01.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia
womens-watch-on-wrist

Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Ľudia uzatvárali nové zmluvy, alebo si navyšovali doterajšie krytia rôznych rizík spojených so zdravím či úmrtím.
26.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie
woman-in-grey-sweater-wearing-disposable-face-mask

Zdravotná poradňa: Ako zistím, či som prekonala COVID-19?

Viackrát som sa stretla s niekým, kto bol COVID pozitívny. Ja som však mala zakaždým negatívny výsledok antigénového testu. Je môžné, že som toto ochorenie už prekonala? Ako to môžem zistiť?
25.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Ako zistím, či som prekonala COVID-19?

Vyberáme z banky.sk