Rezort zdravotníctva navrhuje sprísniť podávanie prihlášok do zdravotných poisťovní

Sprísnením sa majú odstrániť nekalé prepoisťovacie praktiky.

Doktor a peniaze-001
Vzhľadom na dlhodobé a pretrvávajúce problémy pri podávaní prihlášok do zdravotných poisťovní je nevyhnutné sprísniť proces prepoistenia, a to tak v záujme poistencov, ako aj ochrany poisťovní. Zdravotná poisťovňa bude akceptovať len prihlášky podané elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo podané osobne poistencom alebo oprávnenou osobou, ktorá bude konať priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

„Navrhovaná právna úprava zamedzí tomu, aby boli prihlášky poistencami podávané na ulici, v nákupných centrách či na staniciach," odôvodnil predkladateľ s tým, že tieto miesta nevytvárajú pre poistenca optimálne podmienky pre riadne posúdenie a zváženie, či skutočne chce zmeniť zdravotnú poisťovňu. Nie je tu ani garancia, že poistencovi poskytuje informácie dostatočne odborne spôsobilá osoba. „V praxi sa totiž bežne vyskytovali prípady, kedy poistenci spochybňovali podanie prihlášky, tvrdili, že prihlášku nepodávali, ani ju nepodpísali, pričom preukazovanie pravdivosti týchto tvrdení je mimoriadne náročné," dodáva rezort.

Návrh novely zároveň ustanovuje, aby aktuálna zdravotná poisťovňa písomne oboznámila poistenca, že prijala informáciu o podaní prihlášky v inej poisťovni. Účelom je, aby v prípade podvodnej prihlášky mal poistenec dostatok času na namietnutie pravosti prihlášky do inej poisťovne ešte pred jej zmenou.

Vyberáme z poistovne.sk

peniaze1-redakcia

Počet poistných podvodov narastá

Poisťovňa UNIQA v prvom polroku 2022 prešetrila viac ako 1000 pokusov o poistný podvod. Pozrite si, aké podvody sa vyskytujú najviac a o akú sumu sa chceli podvodníci obohatiť.
18.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Počet poistných podvodov narastá
zdravotnictvo-IvanS

Asociácia na ochranu práv pacientov navrhuje stiahnuť novelu zákona o zdravotných poisťovniach

Minimálny zdravotný odvod či spoplatnenie podania na úrad pre dohľad sú podľa asociácie len časťou tohto protipacientskeho návrhu.
17.08.2022
Čítať viac o Asociácia na ochranu práv pacientov navrhuje stiahnuť novelu zákona o zdravotných poisťovniach
turistika3-redakcia

Úrazov a úmrtí na horách pribúda, nezabudnite na poistenie

Od začiatku tohto roka zomrelo v slovenských horách už rekordných 30 turistov. Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) je to najviac za posledných 10 rokov.
17.08.2022
Čítať viac o Úrazov a úmrtí na horách pribúda, nezabudnite na poistenie

Vyberáme z banky.sk