Pri výpovedi havarijného poistenia je potrebné myslieť na určené lehoty

Rozhodujúci je termín potvrdenia prijatia výpovede v poisťovni, nie dátum jej odoslania.

IMG_20180706_154126_HDR
Najčastejším dôvodom zrušenia havarijného poistenia je snaha získať výhodnejšie poistné, vyššie krytie, kvalitnejšie asistenčné služby alebo benefity. Jedným z dôvodov môže byť aj zlá skúsenosť klienta s poisťovňou, nespokojnosť s riešením poistnej udalosti alebo navýšenie poistného pri výročí poistnej zmluvy. Ak chce klient vypovedať havarijné poistenie, musí dodržať základné pravidlá. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné poisťovateľovi doručiť najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

Ako skonštatovala analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková, rozhodujúci je pritom termín potvrdenia prijatia výpovede v poisťovni, nie dátum jej odoslania. Z tohto dôvodu je podľa nej lepšie výpoveď doručiť osobne do poisťovne a nechať si potvrdiť kópiu s dátumom podania a zároveň prijatia výpovede poisťovňou. Pri predaji vozidla je potrebné dodať k výpovedi poistenia aj kúpnu zmluvu alebo kópiu technického preukazu. V prípade vyradenie vozidla je to potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a v prípade odcudzenia vozidla policajný protokol o krádeži vozidla.

Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika má havarijné poistenie zmysel vtedy, ak chráni zásadnú hodnotu, typicky v prípade nového auta alebo auta s drahými náhradnými dielmi a cenou servisu. Naopak, pri staršom aute je rozumné podľa neho uvažovať o pripoistení k povinnému poisteniu alebo havarijnom poistení na časovú hodnotu. V prípade záujmu o zafixovanie poistnej sumy na dlhšie obdobie je možné dohodnúť si pripoistenie GAP. Ide o poistenie finančnej straty. V prípade totálnej škody na vozidle alebo krádeže klient dostane nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú klient zaplatil u predajcu.

Havarijné poistenie poskytuje majiteľovi vozidla poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie, krádež motorového vozidla, škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu alebo dopravnej nehody, bez ohľadu na to, či bola spôsobená vodičom vozidla alebo inou udalosťou. Z povinného zmluvného poistenia sa však vypláca škoda len poškodenému, vinník si opravu platí z vlastného vrecka. Havarijné poistenie kryje škody na vozidle klienta.

Z havarijného poistenia nie sú hradené škody, ak ide o úmyselné poškodenie vozidla samotným klientom, ak vozidlo použil pri páchaní trestnej činnosti, ak sú škody spôsobené vojnovými udalosťami alebo nepokojmi v krajine a ak vodič jazdí bez vodičského preukazu pod vplyvom návykových látok. Havarijné poistky majú aj tzv. spoluúčasť, čo je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. To znamená, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené.

Vyberáme z poistovne.sk

Allianz_GlobalBrand

Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete

Spoločnosť Allianz obhájila minuloročný úspech a opäť sa stala najcennejšou značkou v oblasti poistenia. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka najcennejších globálnych značiek Interbrand Best Global Brands Ranking.
21.10.2020
Čítať viac o Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete
rain-drops-on-a-car

Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Október sužujú Slovensko okrem druhej vlny pandémie koronavírusu aj výdatné dažde, spojené so záplavami a povodňami.
19.10.2020
Čítať viac o Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Vyberáme z banky.sk