Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozširuje o nové indexy rizika

Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa rozšíri o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní.

Doktor a peniaze-005
Existujúce indexy rizika sa rozširujú o diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok. Upravuje sa tiež limit pre zaradenie do farmaceuticko-nákladovej skupiny pre poistencov do 18 rokov veku. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú schválil parlament. Novela nadobudne účinnosť od 1. decembra tohto roka. Rozšírené parametre sa majú premietnuť do prerozdeľovacieho mechanizmu už v budúcom roku.

Novela ďalej rozširuje dátovú požiadavku, ktorú zdravotné poisťovne musia zdieľať pre výpočet prerozdeľovacieho mechanizmu. Základ mesačného prerozdeľovania sa zvýši z 95 % na 96 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní́ preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotné poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného. To znamená, že sa o jeden percentuálny bod zníži podiel prostriedkov, ktoré zostanú zdravotnej poisťovni bez prerozdelenia.

Vzhľadom na vstup nových premenných do prerozdeľovacieho mechanizmu novela upravuje kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úradu stanovuje povinnosť raz ročne vykonať dohľad nad zaradením poistencov do príslušných skupín v zdravotnej poisťovni a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov podľa zákonom určených kritérií.

Vyberáme z poistovne.sk

blue-white-striped-dress-on-girl

Nadácia Allianz aj tento rok podporí detskú onkológiu

Okrúhlou sumou 30-tisíc eur Nadácia Allianz tento rok opäť podporí detských onkologických pacientov. Finančný dar poputuje prostredníctvom charitatívneho projektu Nadácie Kvapka Nádeje na vybudovanie Detského stacionára Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP v Banskej Bystrici.
01.12.2022
Čítať viac o Nadácia Allianz aj tento rok podporí detskú onkológiu
hands-grasping-a-steering-wheel

Poistenie elektromobilov

Počet elektrických áut na cestách nepretržite rastie. Tomuto trendu prispôsobujú poisťovne svoje produkty týkajúce sa poistenia automobilov. Poistovne.sk zisťovali, v čom je poistenie elektromobilov špecifické a aké extra služby môžu motoristi očakávať.
28.11.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie elektromobilov
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí. Informovala o tom hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz ročne, a to k 1. januáru kalendárneho roka.
23.11.2022
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk