Predpísané poistné v prvom polroku poisťovniam kleslo

Nižšiu produkciu životného poistenia, či dokonca zvýšený odkup existujúcich zmlúv, možno podľa Národnej banky Slovenska považovať za jeden z dôsledkov pandémie COVID-19.

53665
V sektore poisťovní sa koronakríza v prvom polroku prejavila najmä poklesom predpísaného poistného v životnom poistení, poklesom finančného výsledku a znížením nákladov na poistné plnenia tak v životnom poistení, ako aj v poistení áut. K poslednému menovanému prispelo podľa Národnej banky Slovenska najmä dočasné zníženie cestovnej aktivity v jarných mesiacoch a súvisiace zníženie škodovosti. Odvetvie poistenia áut sa tak po viacerých rokoch preklopilo do ziskových hodnôt. Na druhej strane, doteraz sa nematerializovali ďalšie riziká potenciálne spojené s pandémiou, najmä riziko možného zníženia investičných ratingov a riziko výrazného zvýšenia škodovosti v poistení zabezpečenia príjmu či poistení úveru.

Hospodársky výsledok sektora ku koncu prvého polroka dosiahol v čistom vyjadrení 93 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bola jeho výška dodatočne znížená pre účtovnú zmenu, preto medziročné porovnanie naznačuje vysoký nárast o 37 %. V porovnaní s rokmi 2017 a 2018 je však výška čistého zisku podľa centrálnej banky relatívne stabilná.

Hrubé predpísané poistné v klasickom životnom poistení medziročne pokleslo o 9,5 %. Podobný pokles nastal naposledy v polovici roka 2018, keď sa rastový trend otočil. Odvtedy malo predpísané poistné miernejšie, no stále klesajúce tendencie. Podiel klasického životného poistenia na životnom poistení celkom poklesol na 66 %, pričom okolo konca roka 2017 ešte dosahoval 75 %. Aj v investičnom životnom poistení bol podobný medziročný pokles hrubého predpísaného poistného, a to o 9,9 %. Postupné spomaľovanie tempa rastu je podľa národnej banky už od roku 2018, no do záporných čísel sa preklopilo až v marci 2020. Podiel investičného životného poistenia na životnom poistení mierne klesol na 24%.

Nižšiu produkciu životného poistenia, či dokonca zvýšený odkup existujúcich zmlúv, možno podľa Národnej banky Slovenska považovať za jeden z dôsledkov pandémie COVID-19. "Materializovali sa tak riziká vyplývajúce zo zníženia disponibilného príjmu domácností, ako aj obmedzenia kontaktu predajcov s potenciálnymi klientmi," konštatuje centrálna banka.

Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení naďalej spomaľovalo rast a medziročne tak stúplo len o 2,4 %. Najvýznamnejšie odvetvie, a to poistenie áut, pritom dosiahlo relatívne dobré výsledky s rastom povinného zmluvného poistenia o 2,9 % a zvýšením o 5,7 % v havarijnom poistení. Naopak, poistenie majetku medziročne stratilo 0,5 %.

Vyberáme z poistovne.sk

freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?
doctors-office-flatlay

Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?

Aj keď sa o korona víruse hovorí najčastejšie v spojení so staršími ľuďmi, nevyhýba sa ani deťom. Pozrite si, koľko detí sa už s COVIDom stretlo. Poradíme vám, ako treba postupovať, ak sa nakazí dieťa.
30.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?
reading-in-hospital-waiting-room

Hodnotenie nemocníc 2020

Rebríček nemocníc bol zostavený za náklade hodnotenia takmer 6,5 tisíc pacientmi. Pozrite si, ktoré nemocnice sú hodnotené ako najlepšie a ktoré skončili na chvoste.
26.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Hodnotenie nemocníc 2020

Vyberáme z banky.sk