Poštová poisťovňa vlani zvýšila zisk aj predpis poistného

V oboch prípadoch spoločnosť dosiahla historicky najlepšie výsledky od roku 2008, keď sa poisťovňa stala členom skupiny Poštovej banky.

 
Poštovej poisťovni sa v minulom roku darilo. Jej zisk medziročne stúpol o 46,2 % na 3,3 mil. eur a predpísané poistné o 7 % na 17 mil. eur. Väčšinu z toho tvorilo životné poistenie, a to 15,2 mil. eur. "Rok 2019 bol pre Poštovú poisťovňu mimoriadne úspešný najmä z pohľadu objemu predpísaného poistného a výsledného zisku, kde v oboch prípadoch spoločnosť dosiahla historicky najlepšie výsledky od roku 2008, keď sa poisťovňa stala členom skupiny Poštovej banky," konštatuje spoločnosť.

Na vlaňajšie hospodárenie firmy vplýval najmä rast výnosov z hrubého predpísaného poistného, a to vďaka produktom životného poistenia. Pri produktoch neživotného poistenia zaznamenala spoločnosť mierny pokles. Náklady na poistné plnenia, vrátane zmien technických rezerv, boli podľa vyjadrení firmy stabilné. Optimalizácia administratívnych nákladov viedla k poklesu celkových nákladov o 7 %.

Na strane finančných výnosov pokračoval podľa vyjadrení spoločnosti vplyv negatívnych externých javov. Trhové úrokové sadzby sa aj počas roka 2019 naďalej udržiavali na nízkych hodnotách. Tým negatívne vplývali na výnosy z finančného umiestnenia poisťovne a na zvyšovanie odhadu súčasnej hodnoty technických rezerv v životnom poistení.

Značka Poštovej poisťovne vznikla zápisom do Obchodného registra SR 18. mája 2015. Avšak od októbra 1995 do polovice júna 2008 pôsobila pod názvom Poisťovňa Tatra. V máji 2008 získala 100-percentný podiel akcií poisťovne Poštová banka. Od 14. júna 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na Poisťovňa Poštovej banky. Začiatkom roka 2015 Poštová banka a Slovenská pošta informovali, že preberajú nad poisťovňou spoločnú kontrolu a meno sa zmenilo na Poštovú poisťovňu.

Vyberáme z poistovne.sk

sunglasses-car-keys

Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?

Online poistenie auta na porovnávacích weboch je cenovo takmer zhodné s cenou v poisťovni. Rozdiel je v pridaných službách
07.05.2021 | redakcia
Čítať viac o Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?
34148_obr

Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Od 1. mája 2021 nastali v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) personálne zmeny. Novými členmi trojčlenného predstavenstva spoločnosti sa stali Agata Aniela Przygoda (40) a Juraj Dlhopolček (42). Nahradili doterajších členov vedenia Petra Karcola a Juraja Liptáka, ktorí zo spoločnosti odchádzajú.
03.05.2021
Čítať viac o Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Vyberáme z banky.sk