Poistku na nehnuteľnosť je dobré pravidelne kontrolovať a prehodnotiť poistné sumy

Ak sa nehnuteľnosť nachádza v ohrozenej oblasti, automaticky je pre poisťovne riziková.

IMG_8015-500
Ak niekto vlastní byt alebo dom a má nehnuteľnosť aj poistenú, mal by pravidelne skontrolovať zmluvu a prehodnotiť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty. Nová poistná zmluva bude podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej garantovať, že ak klient uviedol správne údaje a rozlohu svojej nehnuteľnosti, nehrozí podpoistenie. To znamená, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži pre uplatnenie koeficientu podpoistenia, nakoľko hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

Aj prívalové dažde a búrky s krupobitím spôsobili v posledných týždňoch nemalé škody na majetku Slovákov. Zatopené pivnice a zatečené steny, poškodené strechy domov či altánkov, ale aj škody na autách sa šplhajú k tisíckam eur. Preto je podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora dôležité mať na svojom majetku poistené aj prírodné živly.

Podľa meteorológov by sa Slováci mali pripraviť na čoraz častejšie extrémne prejavy počasia. Klimatológovia vo svojich modeloch predpokladajú, že do roku 2100 sa úhrn extrémnych zrážok pri búrkach pravdepodobne zvýši až o 50 %. "Už dnes pozorujeme nerovnomerné rozloženie zrážok na našom území, lokálne prívalové zrážky alebo veľkopriestorové dažde, ktoré spôsobujú problémy v mnohých oblastiach života človeka," hovorí meteorologička Miriam Jarošová.

Väčšina poisťovní sa pri určovaní poistného riadi vlastnými povodňovými mapami, niektoré využívajú povodňové mapy Slovenského hydrometeorologického ústavu. Mapy im slúžia na to, aby zhodnotili rizikovosť danej lokality, kde sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v ohrozenej oblasti, automaticky je pre poisťovne podľa Fajnora riziková a buď si uplatnia prirážku, teda klient zaplatí vyššie poistné, alebo ju nepoistia vôbec. Prípadne nehnuteľnosť poistia na iné riziká s výnimkou rizika povodne alebo záplav.

Iné poisťovne vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistnej zmluvy zisťujú, či v danej oblasti bola v určitom období povodeň alebo záplava. Ďalšie poisťovne môže podľa Fajnora zaujímať, či sa nehnuteľnosť nachádza do určitej vzdialenosti alebo výšky od vodného toku. Sú aj poisťovne, ktoré neskúmajú históriu povodní alebo záplav v danej oblasti pred vznikom poistenia, ale skúmajú veľkosť povodne a záplavy pri poistnej udalosti. "Keďže poisťovne majú rôzny prístup k poisťovaniu týchto rizík, môže sa stať, že vám jedna poisťovňa odmietne na riziko povodeň alebo záplava nehnuteľnosť poistiť a druhá s tým nebude mať problém," povedal Fajnor.

Skôr ako sa klient rozhodne pre zrušenie starej poistnej zmluvy a uzavretie novej, mal by si porovnať všetky dostupné poistenia jednotlivých poisťovní. Nie každá poisťovňa ponúka poistenie nehnuteľnosti s rovnakým poistným krytím. "Zvážte, ktoré riziká vášmu bytu alebo domu reálne hrozia, a ktoré nie, nakoľko je zbytočné platiť vysoké poistné za poistenie pre riziko, ktoré vám nehrozí," dodáva Hudáková.

Vyberáme z poradne

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk