Poistenie ukrajinského auta na Slovensku (Страхування українських авто в Словаччині)

Môže si ukrajinský odídenec poistiť auto na Slovensku, ak má ukrajinskú ŠPZ? Čo robiť v prípade dopravnej nehody spôsobenej ukrajinským autom? Aké tam platia pravidlá? Poistovne.sk zisťovali odpovede na tieto otázky u PhDr. Ľuboša Fiama, PhD. zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

hands-grasping-a-steering-wheel

Môžu si ukrajinskí motoristi uplatniť u nás PZP?

V zmysle Zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu je možné v slovenskej komerčnej poisťovni poistiť iba tuzemské motorové vozidlo, čiže motorové vozidlo podliehajúce evidencii vozidiel v Slovenskej republike. To znamená, že motorové vozidlá evidované na Ukrajine nie je možné poistiť v slovenskej komerčnej poisťovni. Ukrajinskí motoristi teda nemajú možnosť si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v komerčných poisťovniach na Slovensku.

Čo v takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča?

V prvom rade, aby si ukrajinskí motoristi overili možnosť on-line uzatvorenia povinného zmluvného poistenia prostredníctvom webových aplikácií priamo v komerčných poisťovniach na Ukrajine, prípadne možnosti zaslania on-line zelenej karty. Informácie pre motoristov z Ukrajiny je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk.

S kým je možné konzultovať?

Možnosti uzatvorenia havarijného poistenia na motorové vozidlá evidované na Ukrajine Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča ukrajinským motoristom konzultovať priamo s komerčnými poisťovňami výlučne na Ukrajine.

Čo, ak sa záujemca o povinné zmluvné poistenie bude zdržiavať na území Slovenska dlhodobo?

V takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča motorové vozidlo preregistrovať na slovenské evidenčné značky. Následne je možné uzatvoriť na Slovensku štandardné povinné zmluvné poistenie v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni na Slovensku.

Ako sa pravidlá v tejto oblasti menili?

Slovenská kancelária poisťovateľov poskytovala ukrajinským motoristom pomoc od 24. februára do 30. júna 2022, kedy sa zaviazala, že uhradí všetky škody za ukrajinských motoristov, ktoré v tomto období na území Slovenskej republiky spôsobili, a nebude od nich žiadať náhradu za takto vyplatené škody. Keďže poisťovne na Ukrajine boli rýchlo schopné poskytovať poistenia aj v prostredí vojny, ukrajinským motoristom kancelária odporúčala, aby si poistenie zodpovednosti uzatvorili on-line u niektorej z ukrajinských poisťovní, ktorá im aj vystavila zelenú kartu v PDF formáte, resp. zaslala v elektronickej podobe; (viac informácií na http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/).

Kde všade je takéto poistenie platné?

Na území všetkých členských štátov Európskej únie – zoznam je uvedený na zelenej karte.

Aký postup zachovať, ak v prípade nehody (zrážky s ukrajinským vodičom) má naše poistenie, a aký, keď nemá?

Ak škodovú udalosť slovenskému motoristovi na Slovensku spôsobí iný účastník dopravnej nehody - bez ohľadu na to, či to je motorista s motorovým vozidlom evidovaným na Ukrajine alebo z inej cudzozemskej krajiny, a taktiež bez ohľadu na to, či má/nemá platné povinné zmluvné poistenie - je potrebné, aby si poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Podrobný postup sa nachádza na webovej stránke www.skp.sk v sekcii „Ako nahlásiť škodovú udalosť“. Po zaregistrovaní škodovej udalosti bude poškodený informovaný o ďalšom postupe – ako bude uplatnený nárok likvidovaný.

Na čo Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča v takýchto prípadoch nezabúdať?

Často sa stáva, že účastníci dopravnej nehody nevyplnia tlačivo „Správa o nehode“, respektíve ho vyplnia neúplne - často chýbajú údaje o mieste a dátume nehody, podpisy účastníkov, údaje o okolnostiach a zodpovednosti za dopravnú nehodu. V prípade nehody s cudzozemským motorovým vozidlom je chybou, ak si poškodený nevyžiada doklad o poistení vozidla škodcu (respektíve údaje zo zelenej karty).

Kedy ešte môže nastať problém?

Napríklad aj v prípade, ak účastníci dopravnej nehody vôbec nevyhotovia alebo nesprávne vyhotovia vlastnú fotodokumentáciu všetkých vzniknutých škôd. Ak to situácia a okolnosti dovolia, je dôležité urobiť fotodokumentáciu čo najskôr po dopravnej nehode - takto vyhotovené dôkazy môžu pri likvidácii škody veľmi pomôcť.

Vyberáme z poistovne.sk

Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.

Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb, je už niekoľko rokov rovnaká 79,67 eur. Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa pritom aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí.
01.03.2024 | redakcia
Čítať viac o Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.
17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Vyberáme z banky.sk