Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem

Postcovidová doba prináša vo svete opäť rastúci trend vo firemných podvodoch s ukradnotou identitou. Vysvetlíme vám, ako tento podvodný model funguje a či vám pomôže poistenie.

female-executive-looks-out-modern-office-window
„V poslednom čase sa vyskytuje určitá početnosť podvodov v rámci tzv. krádeže identity,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface Ján Čarný. Hoci u nás ešte nejde o masovú záležitosť, medziročne už badať nárast aj na území SR.

Krádež identity

Krádež identity spočíva v tom, že podvodná tretia strana zneužije identitu odberateľa a objedná si v jeho mene tovar od dodávateľa. Dodávateľ pritom netuší, že nejedná so skutočným odberateľom, ale s podvodnou treťou stranou, ktorá sa za odberateľa len vydáva, a dodá tovar podvodnej tretej strane. Tá zaň, samozrejme, nezaplatí.

„Takýto podvod s identitou je v podstate podvodom na odberateľovi, kde dochádza k zneužitiu jeho identity, a aj na dodávateľovi, ktorý dodá svoj tovar neznámemu podvodníkovi, no nedostane zaplatené. Poisťovňa sa dostane do hry tým, že klient poisťovne - dodávateľ mal zákazníka poisteného a nahlási neuhradenú pohľadávku po splatnosti,“ vysvetľuje Ján Čarný. Dodávatelia by mali byť skutočne ostražití, pretože úverové poistenie sa na takéto prípady nevzťahuje, a to z jednoduchého dôvodu: Poistná zmluva sa vzťahuje na prípady platobnej neschopnosti a platobnej nevôle, ale len odberateľa, ktorý bol poistený. Kľúčom k aktivácii úverového poistenia je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby poistenému odberateľovi. Ak však tovar neprevezme poistený zákazník, ale neznáma tretia osoba, poistná ochrana sa neaktivuje,“ upozorňuje Ivo Frélich, vedúci likvidácie škôd a inkasného oddelenia Coface. Zvýšené nároky na strane dodávateľa sa tak vzťahujú na overenie, či uzatvára zmluvu so skutočným odberateľom, ako aj, či dodáva tovar skutočnému zákazníkovi, pre ktorého je poistný limit upísaný.

Ochrana je prvoradá

Často práve zníženie ostražitosti či podcenenie rizika zo strany firmy umožní podvodníkom konať. „Firmy majú slabiny na viacerých miestach. Často je dôvodom jednoduchá neznalosť možností, ako sa brániť voči riziku v obchodnom vzťahu, inokedy je to časová tieseň, pri ktorej firma urobí niekoľko zásadných chýb. Prípadne lukratívne vyzerajúca ponuka, ktorej firma neodolá, či interné zlyhanie,“ hovorí J. Čarný o ďalších častých prípadoch, prečo k podvodom dochádza.

Najlepším riešením je tak vždy si preveriť obchodného partnera, prípadne priamo osoby a kontakty. „Firmu by vždy malo zaujímať viac, ako len oblasť, v ktorej obchodný partner pôsobí. Napríklad finančné výkazy, pomerové ukazovatele, negatívne platobné skúsenosti a podobne,“ radí J. Čarný. Hoci sa mnohé informácie dajú získať z verejných zdrojov, ak sa zákazky pohybujú vo väčších sumách, je lepšie obrátiť sa na profesionála. Akýkoľvek dodávateľský vzťah je tiež potrebné zazmluvniť, či už cez rámcovú alebo dodávateľskú zmluvu. Nasledovať by mala dodávka oproti predplatbe, respektíve na limitujúcu splatnosť, aby sa dalo predísť možnosti veľkého objemu tovaru mimo firmu bez zaplatenia.

V čom pomôže poistenie

„Poistenie pohľadávok je unikátny nástroj na prevenciu rizika. Dokáže včas odhaliť nástrahy, ako aj zmierniť následky prípadného výpadku kapitálu, ak nastane negatívna situácia,“ konštatuje Ján Čarný. Aj preto, že poisťovňa dokáže podvodné firmy vo väčšine prípadov odhaliť skôr, ako by chceli inú firmu pripraviť podvodným konaním o majetok. Samozrejme, existujú prípady, kedy je ťažké aj pre poisťovňu podvodnú firmu odhaliť. Napríklad, pri identifikácii ukradnutej identity či zavinených úpadkoch.

Vyberáme z poistovne.sk

Poistenie batožiny - na čo si treba dať pozor

Poistenie batožiny je súčasťou cestovného poistenia. Pozrite si, na čo sa toto poistenie zťahuje, aké sú výluky a kedy má vôbec význam.
27.05.2024 | redakcia
Čítať viac o Poistenie batožiny - na čo si treba dať pozor
436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vyberáme z banky.sk