Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Mám ako študent nejaké povinnosti voči SP? Aké?

Odpoveď:

Študent (žiak strednej školy alebo študent vysokej školy a ani doktorand) nie je z dôvodu štúdia povinne poistený na sociálne poistenie, na žiadny druh poistenia za študentov  neplatí poistné ani štát (už od 1.1.2004). To znamená, že počas trvania štúdia (ak nie je študent dobrovoľne poistený) neplatí študent poistné na sociálne poistenie, neplatí ho zaňho nikto. Obdobie štúdia sa nezaráta preto na dôchodkové účely a ani na účely žiadnych iných dávok zo Sociálnej poisťovne.

Ak je fyzická osoba len študentom, nemá voči Sociálnej poisťovni počas štúdia žiadne oznamovacie povinnosti, nič nemusí Sociálnej poisťovni oznamovať ani z dôvodu začiatku a ukončenia štúdia. Výnimkou je len študent poberajúci sirotský dôchodok, ktorý má povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni informácie o trvaní jeho štúdia.

Ak študent popri štúdiu pracuje, prípadne vykonáva samostatne zárobkovú činnosť, povinnosti si plní ako každý iný zamestnanec, prípadne SZČO, z dôvodu štúdia žiadne úľavy na poistnom nemá.

 

Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.01.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk