Nehody a invalidita. Čo sa platí z akej poistky? II. časť

V predchádzajúcom článku sme sa venovali nehode s vybitými zubami či zlomeným nosom a tiež lyžovačke na Slovensku, ktorá nedopadla dobre. Ako by sa tá istá situácia riešila v Rakúsku? A čo poistenec, ktorý vinou rakoviny príde o končatinu a zostane invalidný? Čítajte ďalej. Modelový príklad č.1:

Poistenec ide na lyžovačku v Rakúsku, zlomí si na nej nohu, je nutný zásah horskej služby, prevoz sanitkou do nemocnice, je mesiac práceneschopný.

Pokiaľ sa stane úraz v Rakúsku, v rámci Európy (resp. EHP a Švajčiarska) platí európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) teda nevyhnutné liečebné náklady sú pacientovi hradené z verejného zdravotného poistenia, avšak ošetrujúci lekár musí byť napojený na verejný systém zdravotného poistenia.
„Nezahŕňajú však výdavky na repatriáciu, teda prevoz na Slovensko, ak je napríklad potrebný prevoz v sanitke po operácii. Tieto náklady sú kryté v rámci komerčného cestovného poistenia, kde je možné si dojednať aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb,“ vysvetľuje Kanderková z Allianz - Slovenskej poisťovne s tým, že špeciálne pri cestách do zahraničia odporúča dojednať si aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje aj škody, ktoré spôsobíme na majetku či zdraví iných, napríklad ak niekoho zrazíme na svahu a spôsobíme mu zranenie.
„Zároveň, pokiaľ má klient uzatvorené úrazové alebo životné poistenie, môže si pri úraze uplatniť poistné plnenie aj zo svojej životnej či úrazovej poistky, v rámci rizík, ktoré si dojednal ako trvalé následky úrazu, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu, denné odškodné pri pobyte v nemocnici... a iné.“ Poistnú udalosť štandardne nahlási poisťovni a priloží lekársku správu potvrdzujúcu zranenie.

Lista Odporucame
 • Idete sa dať pred dovolenkou poistiť? Na toto rozhodne nezabúdajte!
 • Má vôbec úrazové poistenie zmysel?
 • Aké chyby robia Slováci pri životnom poistení
 • Zákrok u nezmluvného lekára vám poisťovňa preplatí len čiastočne. Budete prekvapení ako to funguje!


Podľa Blanky Hatalovej z Komunálnej poisťovne si klient v zmienenom prípade môže uplatniť poistnú udalosť z:
  • cestovného poistenia
  • životného poistenia, a to vtedy, ak má uzatvorené pripoistenia
            - hospitalizácia následkom úrazu
            - denné odškodné za čas práceneschopnosti následkom úrazu
            - čas nevyhnutného liečenia úrazu
            - trvalé následky úrazu
            - chirurgický zákrok


Cestovné poistenie


Vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia majú občania Slovenska nárok na akútne ošetrenie v zahraničí. Preplácajú sa však z neho len náklady na liečbu v štátnom zdravotníckom zariadení a len do výšky, do akej by ošetrenie stálo na Slovensku. Rozdiel v cene si musí klient hradiť sám. Komerčné cestovné poistenie pritom preplatí náklady za liečbu v plnej sume u štátneho, ako aj súkromného lekára.

Z poistenia sú preplatené:
- liečebné náklady za úraz v danej krajine
- hospitalizácia v nemocničnej izbe
- nutná operácia
- lieky
- zapožičanie zdravotníckych pomôcok (bariel, invalidných vozíkov…)
- náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do nemocnice aj náklady za prepravu na územie Slovenska.

lista Neprehliadnite
  • Čo všetko pokrýva cestovné poistenie?
  • Cestovné poistenie a výluky. Čo vám poisťovňa nepreplatí
  • Ukončiť životné poistenie predčasne sa neoplatí. Prídete aj o vložené peniaze.


Klient, ktorý plánuje lyžovať, si k základnému cestovnému poisteniu do zahraničia musí dojednať pripoistenie zimných športov. „Pokiaľ poistený plánuje jazdiť mimo značených trás, odporúčame mu pripoistenie rizikových športov, to mu poskytne aj plnenie za náklady spojené s prípadným hľadaním a vyslobodzovaním,“ vysvetľuje Hatalová. „Klient si môže pripoistiť aj batožinu – napríklad lyžiarsku výstroj, zodpovednosť za škodu (ak spôsobí škodu tretej osobe) – napríklad zničenie lyžiarskej výstroje inému lyžiarovi alebo dokonca nepojazdné motorové vozidlo.“


Modelový príklad č.2:

Poistenec príde vinou zhubnej choroby o nohu a ostane invalidný.

V tomto prípade, ako je vážny úraz a trvalá invalidita, je veľkou pomocou práve úrazová, respektíve životná poistka, ktorá pokrýva zvýšené náklady za zdravotnú starostlivosť a najmä finančný výpadok klienta a jeho rodiny v prípade podobných nepredvídateľných udalostí, ktoré vyústia do dlhodobej práceneschopnosti či invalidity. „Výšku poistnej sumy si nastavuje sám klient a mala by byť nastavená tak, mal klient a jeho rodina či blízky dostatočnú finančnú rezervu na živobytie v prípade vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ spláca klient hypotéku, poistná suma by sa mala rovnať minimálne výške hypotéky, plus finančná rezerva na živobytie na najmenej 12 mesiacov,“ hovorí Kanderková.

Podľa Hatalovej si klient v zmienenom prípade môže uplatniť poistnú udalosť zo životného poistenia, a to vtedy, ak má uzatvorené pripoistenia
  • kritických chorôb
  • oslobodenie od platenia poistného pri invalidite
Kritické choroby
V prípade diagnostikovania niektorej z kritických chorôb (rakovina – zhubný novotvar) bude poistenému vyplatená dohodnutá poistná suma.

Oslobodenie od platenia poistného pri invalidite

Poistník bude oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné v prípade, ak bola poistenému počas trvania poistenia priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne invalidita s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou osobou.

V poslednej časti si presne zadefinujeme rôzne typy poistenia, o ktorých sme hovorili v tomto i v predchádzajúcom článku.


 

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk