Nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Aké riziká so sebou prinášajú?

Čo sa vám môže stať, ak máte dlh voči Sociálnej poisťovni? Ak to zanedbáte, môže vás dobehnúť aj exekúcia. Ako sa takejto situácii vyhnúť a čo robiť, ak sa už stalo? Poradíme vám v nasledujúcich riadkoch.Ak sa nechcete stať dlžníkom, v prvom rade potrebujete vedieť, kedy vzniká povinnosť platiť poistné. Ak ste zamestnaný, má ho za vás platiť váš zamestnávateľ. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník), uhrádzate si ho vy. Ak ste dobrovoľne poistená osoba, máte povinnosť si uhrádzať poistné počas tohto dobrovoľného obdobia. Podstatné je však správne vypočítať sumu poistného z vymeriavacieho základu, v čom vám pomôže stránka www.socpoist.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Lista Odporucame
Takisto je podstatné uhrádzať poistné včas a dodržiavať lehoty splatnosti, rovnako aj správne identifikovať platbu poistného variabilným, špecifickým a konštantným symbolom. Ako na to:
  • Pri platení poistného, penále a pokút je povinnosťou odvádzateľov identifikovať platbu uvedením správneho variabilného a špecifického symbolu. Týka sa to nielen SZČO a dobrovoľne poistených osôb, ale aj zamestnávateľov.
  • Variabilný symbol je číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.
  • Špecifický symbol označuje obdobie [v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za marec 2018 je v tvare 032018 alebo v tvare 201803)], resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba (špecifický symbol je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy). V prípade ak odvádzateľ poistného (SZČO a DPO) uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88. Pri platení poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom z vymeriavacieho základu, vykázaného na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, špecifický symbol je číslo Výkazu poistného a príspevkov v štruktúre XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované.
  • Pri platbách odporúčame používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby.
  • Ak platba nie je správne identifikovaná, hrozí odvádzateľovi pokuta a spôsob zaevidovania a priradenia platby k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.
Okrem toho dbajte aj na to, aby ste poistné uvádzali na správny účet. Ak máte akékoľvek nejasnosti, môžete sa obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a jej zamestnanci vám určite radi pomôžu.


Ako sa dozviete o prípadnom dlhu?

„V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Sociálna poisťovňa poskytuje ústretovú službu pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a pre zamestnávateľov a oznamuje im dlh na poistnom za aktuálne obdobie. Správy o tomto dlhu Sociálna poisťovňa posiela formou SMS na mobilné telefóny alebo e-mailom. Takto môžu veľmi rýchlo reagovať, dlh riešiť a nedopustiť, aby narastal alebo dospel napríklad až do exekúcie,“ vysvetľuje Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

lista Neprehliadnite

Aktualizujte si kontakty

V tejto súvislosti však treba dbať na to, aby ste si aktualizovali svoje kontakty v Sociálnej poisťovni. Tá potrebuje mať na vás telefonický a mailový kontakt. Podľa www.socpoist.sk si údaje môžete aktualizovať takto:
  1. Osobne navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a oznámiť jej požadované informácie (meno a priezvisko, IČO/DIČ, aktuálne mobilné telefónne číslo, e-mail).
  2. Kontaktné údaje príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne oznámiť telefonicky.
  3. Kontaktné údaje poslať prostredníctvom e-mailovej adresy mojekontakty@socpoist.sk (Zmenu mena, priezviska a trvalého pobytu je naďalej možné nahlásiť Sociálnej poisťovni iba prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby - RLFO. Táto adresa slúži na nahlasovanie mobilného telefónneho čísla, e-mailu v spojení s menom a priezviskom, IČO/DIČ).
  4. Kontaktné údaje oznámiť prostredníctvom listovej zásielky na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Ignorovanie nepomôže

Nezabúdajte na to, že dlh, ktorý neriešite, rozhodne nezmizne. Nielenže je tu penále a hrozí vám exekúcia, takisto môžete mať problémy aj so získaním hypotéky. Vo vlastnom záujme sa teda snažte čím skôr sa ho zbaviť a najmä komunikovať. Byť na čiernej listine je nepríjemné už len preto, že je verejne prístupná. Nejde tu teda len napríklad o komplikácie pri snahe získať úver, ale aj o samotnú hanbu. A tiež si vás týmto spôsobom môžu overovať aj potenciálni obchodní partneri. A takýmto spôsobom určite kladnú spätnú väzbu nedostanú.

 

Vyberáme z poistovne.sk

burst-Matthew Henry-zubar

Trend prechodu klientov do súkromných zdravotných poisťovní potvrdzujú aj výsledky prepoisťovania

Do Nového roka vstupujú dve súkromné zdravotné poisťovne posilnené o tisícky nových poistencov. Naopak, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) naďalej poistencov stráca.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Trend prechodu klientov do súkromných zdravotných poisťovní potvrdzujú aj výsledky prepoisťovania
redakcia-nehoda1

Za škody vyplatila Allianz minulý rok o 30 percent viac

Účet za škody bol vyšší vo všetkých segmentoch, najviac zaplatila Allianz opäť za škody na vozidlách. V privátnom majetku riešila Allianz veľké požiare, jeden za 440-tisíc, ďalší za 161-tisíc eur. Za onkologické úmrtie vyplatila Allianz pozostalým 200-tisíc eur.
30.01.2023
Čítať viac o Za škody vyplatila Allianz minulý rok o 30 percent viac
daughter-teaching-technology

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti dôchodkov.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Vyberáme z banky.sk