Na rozbité okno na aute použite havarijné poistenieAk vám prasklo predné sklo na aute od kamienka odrazeného od obiehajúceho auta, máte dve možnosti, ako riešiť škodu. Z povinného zmluvného poistenia (PZP) obiehajúceho auta alebo z vášho havarijnej poistky.

Problém pri PZP môže byť s tým, že poisťovni nestačí, že ste si zapamätali či odfotili vinníkovu ŠPZ. Vinník sa musí priznať. „Škodca si musí zodpovednosť za spôsobenie škody priznať a musí sa spísať záznam o dopravnej nehode. Na druhej strane musí však aj poškodený spoľahlivo preukázať, že mu škoda bola spôsobená daným motorovým vozidlom v zmysle platných predpisov,“ hovorí pre poistovne.sk Silvia Vonzová, vedúca oddelenia marketingu Komunálnej poisťovne. Keďže vinníka pri jazde autom zvyčajne nestihnete odfotiť či nasnímať na mobil, dokazovanie bude ťažké. Dobrovoľne sa ku škode málokto prizná.

Rovnaké pravidlá platia aj v Allianz-Slovenskej poisťovni. „Aby mohol byť nárok za poškodené čelné sklo vyplatený, je potrebné hlásenie škody poisteným aj poškodeným a súčasne musí byť preukázaná príčinná súvislosť medzi škodou na vozidle poškodeného a prevádzkou vozidla poisteného v súlade so zákonom 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,“ uvádza Gabriel Tóth, špecialista externej komunikácie Allianz – SP.

Oslovené poisťovne preto radia, aby ste si škodu na skle uplatňovali radšej z vášho havarijného poistenia. Gabriel Tóth spomína výhody ako vyplatenie škody ihneď bez ohľadu na to, či bolo doložené hlásenie poisteného (vyžaduje sa pri odškodňovaní cez PZP), krycí list priamo na servis, či oprava skla bez platenia spoluúčasti, ale iba v prípade "bodky" mimo zorného poľa vodiča. Aj Zuzana Hliváková, riaditeľka marketingu poisťovne Generali Slovensko hovorí, že proces uplatnenia škody z havarijnej poistky je rýchlejší a jednoduchší, pretože nepotrebujete participáciu ďalšieho účastníka – vinníka. Na druhej strane dodáva, že „v prípade riešenia škody cez havarijné poistenie prichádzate o zmluvnú spoluúčasť (príp. bonus) a pri PZP môže byť zasa odškodnenie znížené o zhodnotenie vozidla po oprave.“

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk