Na preventívnu prehliadku k stomatológovi chodí menej ako polovica dospelých Slovákov

Zubný kaz sa pritom objavuje už u malých detí, má ho až 56 % päťročných detí, ktoré navštívili ambulanciu zubného lekára.


Na preventívnu prehliadku k stomatológovi chodí menej ako polovica dospelých Slovákov. Zubný kaz sa pritom objavuje už u malých detí, má ho až 56 % päťročných detí, ktoré navštívili ambulanciu zubného lekára. Vyplýva to zo štatistiky zubnolekárskej starostlivosti v SR za rok 2018, ktorú zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Zubní lekári na Slovensku v roku 2018 evidovali takmer 5 mil. pacientov a nahlásili viac ako 6,4 milióna návštev. Pacienti navštívili stomatologickú ambulanciu priemerne 1,29-krát za rok, najnavštevovanejšie boli ambulancie v Prešovskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 52 %. Následné ošetrenie chrupu bolo u 67 % pacientov. Preventívna prehliadka bola najčastejšie vykonávaná u detí. Z počtu 98 845 evidovaných detí do päť rokov ju absolvovalo 80 % a až 51 % z nich po nej potrebovalo ošetrenie. Vo vekovej kategórii 6 až 14-ročných bolo evidovaných 390 286 pacientov a prevenciu absolvovalo 75 % z nich, pričom ošetriť chrup po nej potrebovalo 60 % detí. Z populácie 15 až 18-ročných bolo v evidencii stomatológov 199 971 pacientov a preventívna prehliadka bola vykonaná u 66 % s nutnosťou ošetrenia chrupu u 65 % mladistvých. U starších pacientov záujem o preventívnu starostlivosť klesal. Z populácie dospelých evidovaných pacientov nad 19 rokov z celkového počtu vyše 4,3 mil. na prevenciu prišlo 49 % osôb, pričom až 69 % z nich bolo následne ošetrených.

Dvanásťročné deti mali priemerne 1,67 trvalého zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. Index orálneho zdravia, respektíve kazivosti chrupu, ktorý vyjadruje počet trvalých zubov postihnutých kazom, ošetrených plombou či zubov extrahovaných pre zubný kaz, mal u pätnásťročných hodnotu 2,68. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2018 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu iba 44 %. Najčastejšími ambulantnými výkonmi boli výplne, liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív, extrakcie zubov a výkony dentálnej hygieničky.
 

Vyberáme z poistovne.sk

climber-repelling-a-mountain

Poistenie do hôr: Rešpektujte značené trasy.

Aj keď máte poistenie do hôr, musíte sa správať zodpovedne. Poisťovňa vám nepreplatí škodu, pokiaľ ste išli vedome do rizika. Informujte sa v poisťovni, či nepotrebujete pripoistenie rizikových športov.
28.09.2020 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie do hôr: Rešpektujte značené trasy.
Doktor a peniaze-005

Výsledkom zlúčenia sociálneho a zdravotného poistenia by znamenalo zhoršenie zdravotnej starostlivosti, tvrdí Dôvera

Efektívnosť výberu poistného by sa podľa PR špecialistu Dôvery Mateja Štiepanského nezlepšila, administrácia platieb odvodov je na minimálnej úrovni už dnes.
25.09.2020
Čítať viac o Výsledkom zlúčenia sociálneho a zdravotného poistenia by znamenalo zhoršenie zdravotnej starostlivosti, tvrdí Dôvera

Vyberáme z banky.sk