Na očkovanie do exotiky myslite vopred 2. časť

V predchádzajúcom článku sme si zhrnuli fakty o povinnom i nepovinnom očkovaní pred cestou do exotických krajín. Čo robiť v prípade, ak potrebujete viac očkovaní? Koľko dní vopred na to treba myslieť? A pre koho takéto očkovanie nie je vhodné?


Koľko dní vopred treba myslieť na očkovanie?


Tvorba protilátok po aplikovaní očkovania trvá určitý čas. Väčšinou je to 10 dní od očkovania. Cestovateľom sa však odporúča navštíviť lekára za účelom očkovania hneď, ako sa rozhodne cestovať. Niektoré druhy očkovania môžu vyžadovať viac dávok očkovacej látky s určitým časovým odstupom. Cestovatelia by mali navštíviť lekárske služby za účelom očkovania minimálne mesiac pred vycestovaním.

Je možné pichnúť záujemcovi aj viacero očkovaní naraz?


Očkovanie sa môže aplikovať aj simultánne, teda viac druhov naraz, v prípade, že ide o očkovanie iba neživými očkovacími látkami alebo neživou a živou očkovacou látkou. Neživé očkovacie látky sú v podstate u všetkých druhoch očkovania okrem žltej zimnice, ktorá obsahuje živý vírus. Ak sa vyžaduje aj očkovanie proti žltej zimnici, môže byť teda tiež aplikované simultánne, s ostatnými neživými vakcínami.

Kedy treba aplikácii očkovania venovať zvýšenú pozornosť?


U tehotných žien, u ktorých sa neodporúča očkovanie živými očkovacími látkami. Očkovanie proti žltej zimnici sa u tehotných žien odporúča, iba ak cestujú do oblasti s vysokým rizikom nákazy v nevyhnutných prípadoch.

Aké sú odporúčania pre cestovateľov pre bezpečnú cestu?


Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia pred cestou do exotických krajín patrí:
  • očkovanie
  • informovanie sa o epidemiologickej situácii
  • overenie si hygienických podmienok v cieľovej oblasti.
V prípade oblasti so zvýšeným výskytom komárov sa odporúča vybaviť sa prípravkami proti komárom (repelentami) a vhodným oblečením. V samotnej krajine je tiež dôležité venovať pozornosť hygiene potravín a vody. Potraviny treba konzumovať čisté a dostatočne tepelne spracované a odporúča sa používať balenú vodu.

Kde sú aké očkovania povinné?


Medzi povinné očkovania patrí iba očkovanie proti žltej zimnici. Do vybraných krajín to môže byť aj očkovanie proti meningokokovým infekciám a poliomyelitíde. V niektorých krajinách sa odporúča mať potvrdenie aj o očkovaní proti diftérii a tetanu. Očkovanie proti poliomyelitíde, diftérii a tetanu je v Slovenskej republike povinné od 60-tych rokov minulého storočia, so záznamom v zdravotnej karte. Potvrdenie o takomto očkovaní môže vydať aj praktický lekár.

Svetová zdravotnícka organizácia vydáva zoznam krajín s povinným a odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Ak je očkovanie povinné, je potrebné vydať potvrdenie do medzinárodného očkovacieho preukazu, ktoré vykoná príslušné centrum pre cudzokrajné choroby.
Zoznam krajín s očkovaním proti žltej zimnici je dostupný na webovej stránke https://www.who.int/ith/ith-country-list.pdf. Ide najmä o krajiny Afriky a Latinskej Ameriky. Svetová zdravotnícka organizácia vydáva aj zoznam iných druhov očkovaní s rizikovými oblasťami pre jednotlivé očkovaním preventabilné ochorenia uvedené na mapách. Ide najmä o rizikové oblasti na meningokokovú infekciu, japonskú encefalitídu, vírusovú hepatitídu typu A a B, brušný týfus, besnotu, choleru a iné. Väčšina týchto ochorení sa vyskytuje v krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

Kde nájdem mapy krajín s rizikom šírenia príslušných infekčných chorôb preventabilných očkovaním?


Sú dostupné na webovej stránke svetovej zdravotníckej organizácie.

Informácie v súvislosti s očkovaním do zahraničia sú dostupné na webových stránkach ÚVZ SR.

Informácie poskytol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk