Malé nemocnice sa dohodli s poisťovňami na platoch

 Úpravy zmlúv by mali nemocniciam pomôcť vykryť zákonom stanovený rast platov zdravotníkov.


Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) prijala návrhy Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ako aj Union zdravotnej poisťovne (ZP) na úpravu zmlúv od začiatku apríla tohto roka. Uvádza sa to vo vyhlásení asociácie. Tá odporučila svojim členom podpísať dodatky k zmluvám so štátnou poisťovňou v prípade, ak predložený návrh bude v intenciách dohodnutých úprav a v prípade Union ZP za predpokladu, že ponúknuté navýšenie cien sa premietne do navýšenia objemu. Úpravy zmlúv by mali nemocniciam pomôcť vykryť zákonom stanovený rast platov zdravotníkov.

Malé nemocnice zároveň informovali, že nesúhlasia s nepodloženými tvrdeniami ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, že sú zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na vykrytie navýšenia miezd sestier. Tie majú ísť hore od apríla aktuálneho roka. Zdravotnícke zariadenia sa však musia vyrovnať aj s rastom platov lekárov. Tie stúpli k začiatku roka, v druhej etape pôjdu ich mzdy hore k júlu. "ANS opakovane upozorňuje na skutočnosť, že v súčasnosti nie je zabezpečené finančné krytie zákonného navýšenia platov lekárov a sestier," uvádza sa vo vyhlásení zdravotníckych zariadení. Asociácia pritom očakáva, že nastupujúca vláda pripraví také legislatívne opatrenia, ktoré zabezpečia potrebné finančné zdroje pre riadne fungovanie zdravotníctva.

Či budú uvedené "dodatky" stačiť, je však otázne. Ešte začiatkom týždňa sa prezidenta ANS Marián Petko vyjadril, že rast platieb od VšZP zvýšenie miezd sestier úplne nepokryje. Samotná poisťovňa vo štvrtok informovala, že dohoda pre nemocnice predstavuje mesačné navýšenie o 1,7 mil. eur. „Veríme, že aj toto navýšenie prispeje k riešeniu dopadov zákona o minimálnych mzdových požiadavkách,“ uviedla hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková. Ako zároveň pripomenula, najväčšia poisťovňa na trhu zvýšila platby pre zdravotnícke zariadenia už k 1. decembru minulého roka a k februáru tohto roka.

V prípade Union ZP mal dodatok platný od apríla riešiť iba prvú etapu rastu platov lekárov. Nemocnice sa pritom viackrát vyjadrili, že ak sa s poisťovňou nedohodnú, vypovedajú jej zmluvy. Tento postup by mal byť nateraz zažehnaný. "Sme radi, že po sérii rokovaní sme našli vzájomne akceptovateľný rámec ďalšej spolupráce. Dohoda sa týka viacerých druhov poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prináša jednoznačný plusový finančný efekt v prospech členov ANS,“ povedala hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.

Malé zdravotnícke zariadenia žiadajú od poisťovní viac zdrojov na pokrytie rastu platov lekárov a sestier. Bez ich pomoci údajne nebudú schopné zabezpečiť liečbu pacientov a hrozí ich kolaps. Na mzdy totiž budú vynakladať asi 80 % všetkých svojich príjmov a neostane im na nákup liekov, zdravotníckeho materiálu, ale aj na energie, či ďalšie tovary a služby. Asociácia nemocníc Slovenska aktuálne združuje vyše 50 zdravotníckych zariadení. 

Pozrite si tiež:
Všeobecná zdravotná poisťovňa dá malým nemocniciam viac 
Dôvera sa dohodla s lekármi na platoch
Súkromní lekári nemajú na vyššie mzdy sestrám 


Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii

Životné poistenie má chrániť pri závažných zdravotných komplikáciách poistenca a jeho rodinu. V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva.
02.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii
nemocnica2

Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia

Môj ošetrujúci lekár ma poslal na CT vyšetrenie. Fungujú v dnešnej situácii vôbec pracoviská CT? Aké sú čakacie doby?
01.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia
womens-watch-on-wrist

Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Ľudia uzatvárali nové zmluvy, alebo si navyšovali doterajšie krytia rôznych rizík spojených so zdravím či úmrtím.
26.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Vyberáme z banky.sk