Lúčenie s poisťovňou pri PZP môže trvať dlho

Ak chcete zrušiť v poisťovni povinné zmluvné poistenie (PZP) a dodržíte všetky zákonné lehoty, aj tak môže trvať ešte dlho, kým sa o vás stará poisťovňa prestane zaujímať. Redaktorovi Poistovne.sk trvala rozlúčka s poisťovňou Genertel skoro tri mesiace.Starú zmluvu o PZP musíte vypovedať podľa zákona najneskôr 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia. Vo väčšine poisťovní platí, že to nemôžete urobiť online či cez telefón, ale iba písomne poštou alebo osobne na pobočke. Keďže mi zmluva končila na začiatku februára, tak som podal písomne výpoveď, ktorú som si stiahol z webu Genertel poisťovne, už na konci novembra a odoslal som ju poštou. Keďže som si chcel byť istý, že výpoveď poisťovni došla, napísal som tam na začiatku decembra e-mail a žiadal nejaký doklad o tom, že výpoveď dostali a či je platná.

„Po spracovaní výpovede zasielame e-mailom oznam o akceptácii alebo zamietnutí výpovede s uvedením dôvodu,“ prišla mi odpoveď z infocentra poisťovne. Keďže mi nič nedošlo ani po dvoch týždňoch od odoslania výpovede, chcel som si overiť, či môj list s výpoveďou aspoň zaevidovali. Poisťovňa na overenie odo mňa potrebovala podacie číslo zásielky z pošty. To som nemal, lebo list som posielal bez doporučenia.lista zpKeďže som sa odpovede cez e-mail nedočkal, tak som o potvrdenie výpovede žiadal aj cez telefónnu infolinku. Požiadali ma - na urýchlenie procesu - o zaslanie skenu výpovede e-mailom. Našťastie som ju mal uloženú v počítači, tak som ju opäť podpísal, naskenoval a poslal. Genertel som požiadal v e-maily aj o doklad o škodovom priebehu za posledný rok, pretože by to odo mňa mohla žiadať nová poisťovňa (napokon nežiadala). Myslel som si, že buď zlyhala pošta, alebo moju písomnú výpoveď poisťovňa nemohla nájsť v podateľni.

Hneď na druhý deň som konečne dostal aj požadované potvrdenie e-mailom. „Vašu výpoveď sme zaevidovali, poistná zmluva bude zrušená až po uplynutí poistného obdobia, t.j. po výročí. Hneď po zrušení zmluvy od nás obdržíte oznámenie o zániku a doklad o škodovom priebehu,“ napísali mi z infocentra.
 
Lista Odporucame

Skúška šekom


Okrem toho bolo v potvrdení aj oznámenie, že pred zánikom zmluvy mi ešte bude doručený šek na úhradu poistného, ktorý môžem využiť v prípade, že sa rozhodnem v poistení pokračovať. „Jednoducho zaplatením poistného na ďalšie obdobie môžete stiahnuť výpoveď späť,“ upozorňoval ma list.

Nevenoval som tomu pozornosť a myslel som si, že môj zmluvný vzťah s poisťovňou je ukončený. Omyl. Na konci decembra mi prišiel naozaj šek na zaplatenie poistenia PZP na ďalší rok, aj so zelenou a bielou kartou. Samozrejme som ho nezaplatil a napísal som do poisťovne e-mail, kde som sa pýtal, načo mi to posielajú, keď som už dal výpoveď, ktorá bola akceptovaná. Odpoveď bola, že je to bežný postup a platiť to nemusím.


Upomienka k neexistujúcemu PZP


Na začiatku februára mi uplynulo poistné obdobie a zmluva o PZP mala byť skončená. Čakal som na sľúbený doklad o škodovom priebehu. Nedočkal som sa. Namiesto neho mi v polovici toho istého mesiaca prišla z Genertelu upomienka, že som PZP na ďalší rok nezaplatil a mám to urobiť. Priložili mi aj šek a dokonca ma upozornili, že ak nebudem mať zmluvu o PZP platnú, tak mi príslušný obvodný úrad môže uložiť pokutu až do výšky 3 319,39 eur. To ma už poriadne nahnevalo. Napísal som im e-mailom sťažnosť, že majú zjavne veľký neporiadok v systémoch evidencie zmlúv a nech ma už neobťažujú s upomienkami k už zrušenej zmluve. Okrem toho som si vypýtal stále nedoručený doklad o škodovom priebehu.

Na začiatku marca mi konečne prišlo ospravedlnenie za omylom zaslanú upomienku a dokonca aj list o zrušení poistenia. Zápočtový list mi poslali poštou.

Zároveň ma poisťovňa upozornila, že v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení som povinný po zániku poistenia bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti - teda bielu a zelenú kartu. Tie som samozrejme už nemal, keďže už mám novú kartu od novej poisťovne. Starú bielu a zelenú kartu som zahodil, nakoľko som ich nepotreboval. Našťastie v tomto bol Genertel ústretový a z infocentra mi napísali, že stačí im do e-mailu uviesť , že tieto karty som zlikvidoval po uzatvorení nového poistenia. Ušetril som tak aspoň ďalšie zbytočné náklady na poštovné. Napokon po troch mesiacoch a asi 10 e-mailoch som môj vzťah s poisťovňou Genertel skončil.

Rady ako ukončiť PZP

  • Výpoveď posielajte poisťovni poštou doporučene alebo osobne na pobočku a dajte si potvrdiť, že ju skutočne zaevidovali.
  • Dodržte zákonnú 6 týždňovú výpovednú lehotu a to radšej v niekoľkodňovom predstihu.
  • Vypýtajte si doklad o škodovom priebehu poistenia. Môže ho od vás žiadať nová poisťovňa.
  • Ak vám napriek ukončeniu poistenia príde šek na nový rok, neplaťte ho a vráťte poisťovni aj novú bielu a zelenú kartu.
  • Sťažujte sa, ak vám príde upomienka na zaplatenie už skončeného poistenia.
     

Vyberáme z poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk