Liečba alkoholikov stojí slovenské zdravotníctvo desiatky miliónov euro ročne

Na liečbu duševných problémov spôsobených nadmerným pitím alkoholu vynakladú zdravotné poisťovne ročne milióny eur. Nejde pritom o najčastejšiu diagnózu v ambulanciách odborníkov.

Doktor a peniaze-005
Pomoc odborníkov na liečbu duševných porúch vlani podľa štatistík zdravotnej poisťovne Dôvera najčastejšie vyhľadávali ľudia s depresiou, panickými poruchami alebo poruchami vývinu. „Ak sa však pozrieme na celkovú nákladovosť diagnóz, ktoré súvisia s duševným zdravím, poruchy psychiky a správania spojené s užívaním alkoholu medzi nimi vyčnievajú. Len Dôvera vynaložila na liečbu pacientov, ktorých do psychiatrickej ambulancie doviedol problém s alkoholom, takmer 7 miliónov eur, upozorňuje Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa najčastejšie stretávajú s paranoidnou schizofréniou, rôznymi formami depresie, afektívnymi poruchami a následne s poruchami správania spôsobené nadmerným užívaním alkoholu. Na liečbu psychických problémov spôsobených užívaním alkoholu v roku 2022 štátna poisťovňa vynaložila rekordných 13 732 027 eur. Viac stála už len liečba paranoidnej schizofrénie.

Aj v zdravotnej poisťovni Union bol účet za liečbu alkoholikov v roku 2022 v miliónovej výške a to konkrétne 3 618 094 eur.

Celkovo zdravotné poisťovne v roku 2022 vynaložili na liečbu psychických problémov zapríčinených alkoholizmom okolo 25 miliónov eur.

Náklady na liečbu jednotlivých diagnóz sú uvedené v tabuľke na konci článku.

Závislosť od alkoholu stúpa

„Závislosť od alkoholu je za posledných päť rokov z môjho pohľadu najrýchlejšie sa rozvíjajúcou diagnózou. Potvrdzuje to naša každodenná prax,“ opisuje rastúci trend MUDr. Jana Grešková, hlavná lekárka siete ProCare a Svet zdravia pre psychiatrickú liečbu. Nárast tohto druhu závislosti podľa lekárky nemožno spájať len s covidom-19 a nútenou sociálnou izoláciou. Súvisí podľa nej vo všeobecnosti s konzumným spôsobom života. Odborníci súčasne upozorňujú na takzvanú poddiagnostikovanosť alkoholizmu. Odhaduje sa, že iba 10% pacientov so závislosťou od alkoholu je diagnostikovaných, percento liečených je ešte nižšie.

„Problém s alkoholom začnú riešiť ľudia až vtedy, keď majú problém v práci, v rodine alebo sa dopustia trestného činu pod vplyvom alkoholu. Je veľmi zriedkavé, aby niekto sám od seba začal tento problém riešiť predtým,“ konštatuje MUDr. Jana Grešková.

Problémy s alkoholom sú zároveň dlhodobo najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrických oddeleniach nemocníc. Správa NCZI o psychiatrickej starostlivosti za rok 2021 uvádza, že poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu predstavovali až štvrtinu (25,8 %) všetkých hospitalizácií na psychiatrických oddeleniach. Medzi pacientami výrazne prevažovali muži.

Alkohol znásobuje problémy

Závislosť od alkoholu sa spravidla viaže s inými psychickými či somatickými ochoreniami, ktoré si vyžadujú ďalšie náklady na liečbu. „Najčastejšie somatické zdravotne dôsledky sú poškodenia pečene vrátane cirhózy pečene, poškodenia pankreasu, vysoký krvný tlak, onkologické ochorenie, diabetes mellitus, epilepsia. V neposlednom rade sú to otravy, úrazy a napadnutia, sebapoškodzovanie a podobne,“ dodala MUDr. Zuzana Krajňáková, námestníčka riaditeľa Odborného liečebného ústavu psychiatrického v Prednej Hore. Za posledné dva roky porozujú zníženie priemerného veku pacientov. Kým v roku 2021 to bolo 41,07 roka, aktuálny priemerný vek odliečených pacientov je 38,1 roka.

Protialkoholické liečenie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, ak je liečba indikovaná odborným lekárom.

Dôvera: TOP najnákladnejšie psychiatrické diagnózy

Dôvera Náklady na liečbu
1. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu
6,9 mil. €
2. Paranoidná schizofrénia 6,2 mil. €
3. Depresie 3,7 mil. €
4. Recidivujúca depresívna porucha 3,4 mil. €
5. Panické a úzkostné poruchy 3,3 mil. €
6. Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou 2,8 mil. €
7. Poruchy reči 2,0 mil. €
8. Stres a adaptačné poruchy 1,9 mil. €
9. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním drog a psychotropných látok 1,9 mil. €
10. Schizoafektívne poruchy 1,5 mil. €
 

VšZP: TOP najnákladnejšie psychiatrické diagnózy

Všeobecna zdravotná poisťovňa Náklady na liečbu
1. Paranoidná schizofrénia
16,1 mil. €
2. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu 13,7 mil. €
3. Organická afektívna porucha 4,8 mil. €
4. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov 4,3 mil. €
5. Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha 4,3 mil. €
6. Demencia pri Alzhaimerovej chorobe 4,0 mil. €
7. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda 3,7 mil. €
8. Reziduálna schizofrénia 3,6 mil. €
9. Epizóda stredne ťažkej depresie 3,6 mil. €
10. Adaptačná porucha 3,2 mil. €

Union: TOP najnákladnejšie psychiatrické diagnózy

Union zdravotná poisťovňa
1. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu
2. Paranoidná schizofrénia
3. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním drog a psychotropných látok
4. Adaptačné poruchy
5. Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
6. Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania
7. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
8. Epizóda stredne ťažkej depresie
9. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
10. Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov

Najčastejšie sa vyskytujúce psychiatrické diagnózy

Všeobecna zdravotná poisťovňa
1. Paranoidná schizofrénia
2. Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
3. Epizóda strednej ťažkej depresie
4. Organická afektívna porucha
5. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
6. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
7. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu

Najčastejšie sa vyskytujúce psychiatrické diagnózy

Union zdravotná poisťovňa
1. Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
2. Epizóda stredne ťažkej depresie
3. Adaptačné poruchy
4. Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
5. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti
6. Panická porucha
7. Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov

 

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk