Rizikové faktory a životné poistenie. Ktoré prehrešky vám ho predražia?

Fajčenie, alkohol či nadváha. Všetky tieto veci sa môžu podieľať na vzniku rôznych závažných ochorení. Môžu vám uškodiť pri uzatváraní životného poistenia? Ako ovplyvnia podmienky, za ktorých vás poisťovňa poistí?

bills-and-receipts
Životný štýl môže do veľkej miery vplývať na zdravie poistenca, preto sú tieto otázky pred uzavretím zmluvy namieste. „Pri vstupe do poistenia zohľadňujeme všetky informácie o zdravotnom stave aj životnom štýle osoby, do toho vstupuje aj výskyt uvedených faktorov,“ vysvetľuje Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne.

Zodpovednejší majú lepšiu cenu

Ľudia, ktorí dbajú o svoje zdravie, majú výhodnejšiu cenu poistenia, než ľudia, ktorí napríklad fajčia, majú nedostatok pohybu a zlé stravovacie návyky. Je to presne z toho dôvodu, že zlý životný štýl sa vysokou mierou podieľa na vzniku rôznych závažných ochorení. „V takýchto situáciách poisťovňa zhodnotí mieru rizika aj v súvislosti s ďalšími úzko súvisiacimi faktormi, ako je napríklad index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení u klienta,“ upresňuje Katarína Kukurová hovorkyňa poistovne Generali. Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko poisťovne kompenzuje.

Zohľadňujú aj medicínsky pokrok

Poisťovňa UNIQA sa snaží, čo sa týka fajčenia, zachytiť súvislosť aj v rodinnej anamnéze; pýta sa na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent. "Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA. UNIQA pred troma rokmi zaviedla plošnú zľavu pre klientov, ktorí spĺňajú parametre "štíhleho nefajčiara" (podľa BMI). Ten zaplatí do 20 % menej pri riziku smrti alebo v pripoistení veľmi závažných chorôb.

Zavádzanie sa nevypláca

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne. Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie. Ako rizikový faktor poisťovne nesledujú iba fajčenie, ale viacero ďalších, ako je obezita alebo krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta je možné len za vyššiu prirážku alebo so zodpovedajúcou výlukou vysoko pravdepodobných diagnóz.

Nadváha je aktuálnym problémom aj z pohľadu koronakrízy, počas ktorej sme nemali toľko pohybu, ako počas bežného života. Rolu však hrá aj skutočnosť, že do životného poistenia vstupujú ľudia vo vyššom veku, teda spravidla s vyššou hmotnosťou. "Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor než nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom, " upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA.

Prehodnotia sa „polepšeným“ podmienky?

Čo však v prípade, že po nejakom čase začne poistený zdravo žiť, schudne, prestane fajčiť a podobne? Môže poisťovňa podmienky prehodnotiť? „Prijateľnosť do poistenia posudzujeme pri vstupe do poistenia na celú poistnú dobu s prihliadnutím na zdravotný stav pred dojednaním zmluvy. Ak počas poistnej doby dôjde k zmene, je možné posúdenie opätovne vykonať, najmä v prípadoch, keď klient požaduje prehodnotiť navýšenie poistného,“ hovorí Kanderková.

Podľa Kukurovej sa klientov zdravotný stav prehodnocuje a skúma pri vstupe do poistenia; vtedy musí vyplniť zdravotný dotazník, prípadne doložiť lekárske správy – ak bol operovaný, alebo trpí nejakým ochorením a je potrebné zohľadniť detaily ochorenia. „To, či klient v priebehu trvania poistenia začne fajčiť, začne sa zle stravovať a tým pádom aj veľmi priberie, alebo naopak, prestane fajčiť či výrazne schudne, sa následne neprehodnocuje ani neskúma,“ vysvetľuje hovorkyňa. Klient v priebehu trvania poistenia opätovne vypĺňa zdravotný dotazník, iba ak robí zmeny na svojej poistke – ak dopoisťuje nejaké nové poistenie, alebo navyšuje poistnú sumu. „Vtedy sa prehodnocuje klientov aktuálny zdravotný stav, ale nanovo sa oceňuje iba to poistenie, ktoré klient dopoisťuje a navyšuje. Na ostatné poistenia, ktoré klient nemení, jeho zmenený zdravotný stav vplyv nemá.“

Vyberáme z poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk