Kto sú poistenci štátu?

Štát platí pravidelne zdravotné poistenie za tzv. poistencov štátu. Koľko percent z celkového počtu poistencov tvoria poistenci štátu? A aký je postup, keď chcete uzavrieť zdravotné poistenie pre vaše dieťa?
Čo si predstaviť pod poistencom štátu

Poistencami štátu môžu byť občania v rôznych životných štádiách. Najčastejšie sa jedná o deti, študentov, dôchodcov, invalidných dôchodcov, osoby poberajúce dávky v hmotnej núdzi, osoby na materskej dovolenke, osoby na PN-ke atď. (pozn. redakcie: kompletný zoznam poistencov štátu nájdete pod článkom)

Ak spadáte do jednej z vyššej uvedených kategórií, máte s určitosťou nárok na to, aby za vás poistné vašej zdravotnej poisťovni platil štát.

Zdravotné poistenie - zadajte otázku do poradne


Poistenci štátu tvoria väčšinu z celkového počtu poistencov na Slovensku. Najväčšou skupinou medzi poistencami štátu sú dôchodcovia, ktorí sú najčastejšie poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VZP). Vo VZP poistenci štátu tvoria necelých 58% z celkového počtu poistencov, v Union ZP približne 60% a v Dôvere viac ako 62%.

V priebehu 1. polroka 2015 poistenci štátu predstavujú v priemere 57,76% z celkového počtu poistencov. Z toho približne 80% tvoria dôchodcovia a nezaopatrené deti.“ konštatuje Petra Balážová, hovorkyňa VZP.

Narodilo sa vám dieťa?

Zdravotne poistený musí byť každý jeden občan s trvalým, ale aj bez trvalého pobytu na území SR. Vaše dieťa ste povinný/á poistiť najneskôr 60 dní od jeho narodenia. Každé dieťa je od narodenia automaticky poistené v poisťovni svojej matky a ak tento fakt meniť nechcete, potvrďte poistenie svojho dieťaťa podaním prihlášky do danej poisťovne. Ak chcete, aby bolo vaše dieťa poistené v inej poisťovni, podajte ju do vami preferovanej poisťovne (samozrejme v spomínanej lehote 60 dní). Na účely zdravotného poistenia dieťaťa sa poistencom rozumie matka alebo otec dieťaťa so zdravotným poistením na území SR.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa, alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa.“ upozorňuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union ZP.

lista Neprehliadnite

Ako podať prihlášku na zdravotné poistenie?

Na poistenie vášho dieťaťa potrebujete:
1. Vyplniť prihlášku poistenca, ktorú nájdete na webovej stránke, alebo na hociktorej pobočke poisťovne.
2. Rodný list vášho dieťaťa. Rodný list môže pochádzať aj z iného členského štátu EÚ.
3. Občiansky preukaz rodiča, alebo zákonného zástupcu
Vyplnenú prihlášku následne pošlete, alebo prinesiete na hociktorú pobočku poisťovne. Doklady potrebné na prihlásenie dieťaťa na zdravotné poistenie za vás môže na pobočke odovzdať aj splnomocnená osoba.

Štát platí za svojich poistencov, takzvaných poistencov štátu. Tu je ich kompletný zoznam:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,

 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa,

 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,

 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,

 • doktorand,

 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,

 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,

 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,

 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,

 • poberateľ rodičovského príspevku,

 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,

 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,

 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,

 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,

 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,

 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,

 • azylant,

 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,

 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,

 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné

 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,

 • poberateľ príspevku za opatrovanie,

 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,

 • cudzinec zaistený na území Slovenska,

 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,

 • zvýhodnený zamestnanec, t.j.osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 príjem nižší ako 539,35 eur; v roku 2015 príjem nižší ako 552,08 eur.)

Vyberáme z poistovne.sk

VsZP-redakcia

Dozorná rada VšZP doručila Palkovičovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne

Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) doručila ministerstvu zdravotníctva prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú zdravotnú poisťovňu ekonomicky stabilizovať. Tento podklad bude slúžiť pre rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa poisťovni nariadia konkrétne úlohy. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti nevylučuje ani personálne zmeny.
29.05.2023
Čítať viac o Dozorná rada VšZP doručila Palkovičovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne
allianz-brand

Poisťovňa Allianz v minulom roku rástla

V minulom roku dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa čistý zisk 118,6 mil. eur.
29.05.2023
Čítať viac o Poisťovňa Allianz v minulom roku rástla
zdravotnictvo-IvanS

Dočasnú PN budú lekári od júna povinne potvrdzovať elektronicky

Dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) budú všetci lekári od začiatku júna už povinne vystavovať elektronicky. Skončí sa tak ročné prechodné obdobie, počas ktorého bolo vystavovanie elektronických PN pre lekárov dobrovoľné.
29.05.2023
Čítať viac o Dočasnú PN budú lekári od júna povinne potvrdzovať elektronicky

Vyberáme z banky.sk