Generali bude klientov zasiahnutých zemetrasením odškodňovať v zrýchlenom režime

Klienti nahlásili poisťovni následkom zemetrasenia 80 škôd v odhadovanej hodnote viac ako 350 tisíc eur. Klienti najčastejšie hlásia poškodenie omietky, rozsiahle praskliny na stenách, poškodenie obkladov, poškodený nábytok, rozbité alebo inak poškodené zariadenie domácnosti.

logo-verticale.2020-07-16-17-41-03
Zemetrasenie, ktoré včera večer zasiahlo východ Slovenska, spôsobilo rozsiahle škody na majetku. Poisťovňa Generali sa situáciou od rána aktívne zaoberá. Doteraz klienti nahlásili poisťovni následkom zemetrasenia 80 škôd v odhadovanej hodnote viac ako 350 tisíc eur. Počet a výška škôd však bude v nasledujúcich dňoch ešte narastať o doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Klienti najčastejšie hlásia poškodenie omietky, rozsiahle praskliny na stenách, poškodenie obkladov, poškodený nábytok, rozbité alebo inak poškodené zariadenie domácnosti. Hlásené nám boli aj škody na vozidlách.

V zrýchlenom režime

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobí zemetrasenie vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Zemetrasenie je v Generali kryté už v základnom balíku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, konkrétne v rámci živelných rizík.

V snahe urýchliť likvidáciu a následne vyplatenie poistných udalostí bude poisťovňa Generali pristupovať k škodám v zrýchlenom režime. „Menšie škody budeme likvidovať na základe poskytnutej fotodokumentácie prostredníctvom telefonickej likvidácie. V prípade väčších škôd, ktoré si vyžadujú obhliadku, budeme klientom poskytovať zálohu poistného plnenia, aby tak mohli čím skôr začať s opravami svojich domovov. Klienti, ktorí majú následkom zemetrasenia poškodenú statiku svojej nehnuteľnosti, môžu v rámci asistenčných služieb využiť náhradné ubytovanie,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ likvidácie poistných udalostí Generali pre ČR a SR.

Postačuje odborná expertíza poisťovne

V zmysle všeobecných poistných podmienok sú škody spôsobené zemetrasením kryté od 6. stupňa (vrátane) makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98, ktorá má 12 stupňov. Šiesty stupeň EMS 98 je charakterizovaný otrasmi, následkom ktorých dochádza k poškodeniu omietky, vlásočnicovým trhlinám, pohybu nábytku a prevráteniu niektorých predmetov. Silu otrasov, ktoré včera zasiahli východné Slovensko, bude posudzovať Slovenská akadémia vied. Na základe jej analýz určí stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 pre jednotlivé obce.

S ohľadom na naliehavosť a rozsah zemetrasenia sa poisťovňa Generali rozhodla pre proklientsky krok a škody bude posudzovať v zrýchlenom režime na základe odbornej expertízy poisťovne. Škody, ktoré budú na základe poskytnutej fotodokumentácie zo strany klientov zodpovedať popisu minimálne 6. stupňa EMS 98 (bude na nich zjavné poškodenie omietky, praskliny na stenách a pod.) budeme klientom vyplácať v zrýchlenom konaní bez toho, aby sme čakali na výsledky analýz SAV,“ vysvetľuje Jozef Hrdý z Generali.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klientov, ktorých včerajšie zemetrasenie zasiahlo a spôsobilo im škodu na majetku, a túto škodu nám doteraz nenahlásili, vyzývame, aby nám v čo najkratšom možnom čase nahlásili škody prostredníctvom nášho kontaktného centra na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia alebo osobne na pobočke. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

Klientov, ktorým zemetrasenie spôsobilo škodu, zároveň prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka SAV, ktorý môže dopomôcť k rýchlejšej likvidácii škôd.

Čo robiť pri poistnej udalosti

  • Ak došlo na vašom majetku k škode, odporúčame to čím skôr nahlásiť poisťovni.
  • Vzniknuté poškodenia si dôkladne nafoťte, poisťovňa ich od vás bude potrebovať. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón.
  • Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, môžete tak urobiť.
  • Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody.
  • Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody.
  • Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk