Fúzia poisťovní UNIQA a AXA bola dokončená. UNIQA na Slovensku bude pokračovať ako pobočka českej UNIQA pojišťovny

Zlúčenie poisťovní UNIQA a AXA bolo posledným naplánovaným krokom v procese integrácie, ktorá tak bola dokončená ku dňu 31.8.2021. UNIQA si po zlúčení posilní pozíciu štvorky na slovenskom trhu, na českom poistnom trhu zaujme pozíciu päťky.

1920x540_web_banner_budovy-cz-sk-07-21mrix7
Zlúčenie poisťovní k dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska a týka sa týchto spoločností:
  • AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859524;
  • AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 28195604;
  • UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00653501
  • UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480.
AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou. Značka AXA zostáva v ČR i SR zastúpená iba v AXA Assistance.

UNIQA bude na Slovensku pôsobiť ako pobočka českej UNIQA pojišťovny

Na Slovensku bude obchodná činnosť nástupníckej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky pod obchodnou firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Model podnikania slovenskej UNIQA poisťovne sa tak zmení z akciovej spoločnosti na pobočku českej UNIQA.

„Rovnako fungovala pred fúziou aj spoločnosť AXA, preto z hľadiska fungovania po spojení považujeme tento model za ekonomicky optimálny. Očakávame od neho zefektívnenie organizácie riadenia a rozhodovacích procesov, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zlepšeniu poskytovania služieb zákazníkom. Zmenou sa pre klientov na Slovensku nič nemení. Poisťovne totiž podliehajú v rámci EÚ systému prísnej regulácie vyplývajúcej predovšetkým zo smernice Solventnosť II, ktorá stanovuje prísne požiadavky na kapitál, správu a riadenie poisťovní, zverejňovanie informácií ako aj na efektívny manažment rizík a metódy dohľadu. Táto regulácia zabezpečuje vysokú ochranu poistníkov a poistených bez ohľadu na to, či poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť na Slovensku na základe povolenia udeleného NBS alebo ako pobočka poisťovne na základe povolenia udeleného regulátorom iného členského štátu EÚ,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.

Všetci klienti zanikajúcich spoločností sa automaticky stávajú klientami spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá je ich novým poistiteľom. Táto zmena nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky platné v ČR a v SR. Všetky záväzky zostávajú v platnosti tak, ako si ich klienti dohodli. V prípade nevyriešenej poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že ju vyrieši a uzatvorí nástupnícka UNIQA pojišťovna úplne v súlade s platnou poistnou zmluvou. Všetci dotknutí klienti, ktorým sa mení poistiteľ, budú v priebehu septembra informovaní o detailoch v písomnej korešpondencii.

Vedenie UNIQA poisťovne

Na čele predstavenstva stojí generálny riaditeľ Martin Žáček, ktorý vedie českú UNIQA od roku 2008 a od roku 2014 aj UNIQA na Slovensku. Ďalšími členmi predstavenstva, ktorí už v týchto vrcholných manažérskych pozíciách UNIQA pracovali, sú podpredsedníčka Lucie Urválková a členovia Martin Rotkovský, Marek Bartek a Rastislav Havran. K nim boli vymenovaní v januári 2021 top manažéri zo skupiny AXA: Anna Podgornaya a Peter Socha.
Dôležité informácie o nástupnickej spoločnosti v Slovenskej republike (podľa stavu od 1. 9. 2021)
 
Obchodné meno UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlo Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Slovenské zastúpenie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
IČO a zápis v OR IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B
Webové sídlo www.uniqa.sk
Kontaktný telefón a e-mail UNIQA linka +421 232 600 100, info@uniqa.sk
 

Vyberáme z poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk