Filatelia a zberateľstvo na Univerzite tretieho veku v Žiline

Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) oslavuje v tomto akademickom roku 25. výročie svojho vzniku. Pre svojich študentov pripravila nový 1-ročný vzdelávací program Zberateľstvo a filatelia. Filatelia je úzko spätá so štúdiom poštovej prevádzky, ktorá má na UNIZA dlhoročnú tradíciu. Program, ktorý neponúka žiadna iná univerzita tretieho veku v SR, tak prepája univerzitu so širokou komunitou. 18. 12. 2020 si pripomíname Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie.

Filatelia U3V
U3V UNIZA otvorila nový vzdelávací program v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov ako jediná univerzita tretieho veku na Slovensku. Aj vďaka iniciatíve lektora a človeka z praxe, RNDr. Vojtecha Jankoviča, člena Rady Zväzu slovenských filatelistov, dnes tento jednoročný program navštevuje 25 účastníkov, z celého Slovenska, ale i z Českej republiky. Dominujú medzi nimi muži. Čo je mimoriadne pozitívne vzhľadom na fakt, že približne 80% z celkového počtu študentov tvoria v tomto type vzdelávania ženy.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prebieha celé vzdelávanie dištančnou formou. Starší učiaci sa zvládajú online vzdelávanie s ľahkosťou a popri znalostiach z filatelie tak nad rámec pôvodného plánu posilňujú aj svoju digitálnu gramotnosť. Vzhľadom k ich jasnej motivácii ku štúdiu a skvelému lektorovi sú online hodiny mimoriadne pútavé. Často presahujú plánovanú dĺžku trvania, sú dynamické, doplnené mnohými ukážkami, virtuálnymi prehliadkami či inými, v online priestore dostupnými zdrojmi. Absolútnou samozrejmosťou každého stretnutia je aj napriek minimalizácii sociálnych kontaktov živá diskusia všetkých nadšencov filatelie a zberateľstva. Študenti sa zaujímajú o rarity a vzácnosti, ale najmä poznanie súvislostí histórie, filozofie a umenia. Interaktívna diskusia, ktorá prináša vždy ďalšie poznatky a zaujímavosti pre filatelistických nadšencov. Online vzdelávanie dopĺňajú aj zaujímavé rozhovory na YouTube kanáli: RELÁCIA JEDEN Z LEKTOROV U3V s Vojtechom Jankovičom - YouTube

Starší ľudia, ktorí študujú, sa cítia zdravšie, telom aj mysľou, sú vtiahnutí do zaujímavých tém, ktoré si sami vybrali a aj vďaka nim nachádzajú nový zmysel. „Títo študenti majú veľké odhodlanie a chuť vzdelávať sa – pôvodne boli viacerí z nich ochotní prekonávať väčšie vzdialenosti pri cestovaní za štúdiom a napokon sa všetci museli popasovať s výzvou digitálnej formy výučby. Treba povedať, že túto výzvu zvládli výborne. Nielen, že sa dokážu bez problémov pripojiť na online stretnutie, ale aktívne sa zapájajú a na hodinách prebieha skvelá diskusia,“ povedala Ing. Martina Kardošová Kapitulíková, koordinátorka U3V UNIZA.

Výzvou pre študentov je i príprava ich záverečnej práce. Najlepšie práce totiž môžu byť vystavené na Bratislavských zberateľských dňoch, na virtuálnej výstave EXPONET alebo publikované na filatelistickom portáli postoveznamky.sk.
„U3V UNIZA vie v malých, ale životaschopných krokoch prinášať aj v tejto dobe každodenné odhodlanie organizátorov a vyučujúcich hľadať všetky cesty, ako sprostredkovať nové poznatky. Na druhej strane obrovskú chuť ľudí nové veci prijímať a aj napriek situácii a veku odhodlaných popasovať sa s technikou. Byť tak aktívni aj v online priestore, búrať mýty o nízkej digitálnej gramotnosti a prezentovať univerzitu ako inštitúciu zodpovedne sa venujúcu všetkým aj v tejto, najmä psychicky náročnej, dobe,“ dodala riaditeľka U3V Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Vášnivý zberateľ známok, autíčok, mincí a železničných medailí, bývalý pedagóg na UNIZA a člen Zväzu slovenských filatelistov, dnes 75 –ročný študent U3V UNIZA, Jozef Strišš zo Žiliny dodáva: „ Bolo by dobré, keby mal program pokračovanie a našli by sa aj ďalší odborníci na iné odvetvia zberateľstva. Zbieranie známok, pohľadníc alebo aj mincí či medailí síce nadobúda časom aj finančnú hodnotu, ale prináša zberateľovi najmä radosť, spomienky a vďaka vzdelávaniu aj nové zaujímavé informácie..“

Vyberáme z poistovne.sk

computer-security-lock-and-payment

Pri sporoch s e-shopom aj pri zneužití karty vám môže pomocť banka i poisťovňa

Poradíme čo robiť, ak ste natrafili na falošný alebo neseriózny e-shop, alebo čo máte robiť, ak niekto zneužil vašu platobnú kartu.
25.01.2021 | redakcia
Čítať viac o Pri sporoch s e-shopom aj pri zneužití karty vám môže pomocť banka i poisťovňa
34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Vyberáme z banky.sk