Dochôdkové úspory z 2. piliera sa dedia prvých 7 rokov

V 2. dôchodkovom pilieri zdedia vaše úspory príbuzní aj keď už poberáte dôchodok.


Jednou z najdôležitejších výhod 2. piliera oproti 1. pilieru je, že nasporené peniaze sa dajú dediť. Ak sa nedožijete dôchodku, vaše peniaze v 1. pilieri prepadnú v podstate v prospech štátu. V 2. pilieri o peniaze neprídete a zdedia ich vaši príbuzní alebo osoba, ktorú si určíte.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


Anuitná novela 2.piliera, ktorá začala platiť od začiatku tohto roka, priniesla zmeny v oblasti dedenia.

Ak poberateľ doživotného dôchodku z komerčnej poisťovne zomrie počas prvých siedmich rokov od začiatku poberania dôchodku, vzniká jeho smrťou poisťovni povinnosť  vyplatiť rozdiel medzi už vyplatenými dôchodkami  a sumou 84 mesačných dôchodkov  oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ v zmluve,“ vysvetľuje  Milan Janásik, hovorca Generali poisťovne.

V praxi to vyzerá tak, že ak z druhého piliera dostanete doživotný dôchodok (anuita) 60 eur a zomriete po dvoch rokoch od začiatku poberania, poisťovňa vyplatí sumu dôchodkov za zvyšných 5 rokov teda 3 600 eur určenej oprávnenej osobe.

Ak v zmluve o poistení dôchodku neurčite oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa táto suma predmetom dedenia.

lista Neprehliadnite Nový zákon priniesol aj zrušenie okruhu dedičov, ktorí by mali nárok na vaše dôchodkové úspory.

Pred zmenou zákona, ak sporiteľ nemal určenú pozostalú osobu, tak pred dedičským konaním bol stanovený okruh dedičov, ktorí mali prednosť pred dedičským konaním. Zmenou zákona bol okruh dedičov zrušený a od tohto roka ak si sporiteľ na zmluve neurčí poberateľa, hodnota osobného účtu je predmetom dedičského konania,“ vysvetľuje Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov poisťovne AXA v našej poradni.

Po novom si môžete určiť aj dobu vyplácania pozostalostného dôchodku a to na jeden rok alebo dva roky. Vdova, vdovec alebo sirota tak nezostanú po vašej smrti bez peňazí.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, v ktorých prípadoch nesie zodpovednosť za škody škola.
20.09.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?
AdobeStock-Komunalna-p-18-9-2023

Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Havarijné poistenie patrí medzi majiteľmi ojazdených áut k často diskutovaným témam. U mnohých vodičov „jazdeniek“ panuje názor, že sa neoplatí, no v skutočnosti má množstvo výhod, ktoré vám dokáže uľahčiť život na cestách. A to dokonca aj v prípadoch, že má vaše vozidlo už čosi za sebou.
18.09.2023
Čítať viac o Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Vyberáme z banky.sk