Dochôdkové úspory z 2. piliera sa dedia prvých 7 rokov

V 2. dôchodkovom pilieri zdedia vaše úspory príbuzní aj keď už poberáte dôchodok.


Jednou z najdôležitejších výhod 2. piliera oproti 1. pilieru je, že nasporené peniaze sa dajú dediť. Ak sa nedožijete dôchodku, vaše peniaze v 1. pilieri prepadnú v podstate v prospech štátu. V 2. pilieri o peniaze neprídete a zdedia ich vaši príbuzní alebo osoba, ktorú si určíte.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


Anuitná novela 2.piliera, ktorá začala platiť od začiatku tohto roka, priniesla zmeny v oblasti dedenia.

Ak poberateľ doživotného dôchodku z komerčnej poisťovne zomrie počas prvých siedmich rokov od začiatku poberania dôchodku, vzniká jeho smrťou poisťovni povinnosť  vyplatiť rozdiel medzi už vyplatenými dôchodkami  a sumou 84 mesačných dôchodkov  oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ v zmluve,“ vysvetľuje  Milan Janásik, hovorca Generali poisťovne.

V praxi to vyzerá tak, že ak z druhého piliera dostanete doživotný dôchodok (anuita) 60 eur a zomriete po dvoch rokoch od začiatku poberania, poisťovňa vyplatí sumu dôchodkov za zvyšných 5 rokov teda 3 600 eur určenej oprávnenej osobe.

Ak v zmluve o poistení dôchodku neurčite oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa táto suma predmetom dedenia.

lista Neprehliadnite Nový zákon priniesol aj zrušenie okruhu dedičov, ktorí by mali nárok na vaše dôchodkové úspory.

Pred zmenou zákona, ak sporiteľ nemal určenú pozostalú osobu, tak pred dedičským konaním bol stanovený okruh dedičov, ktorí mali prednosť pred dedičským konaním. Zmenou zákona bol okruh dedičov zrušený a od tohto roka ak si sporiteľ na zmluve neurčí poberateľa, hodnota osobného účtu je predmetom dedičského konania,“ vysvetľuje Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov poisťovne AXA v našej poradni.

Po novom si môžete určiť aj dobu vyplácania pozostalostného dôchodku a to na jeden rok alebo dva roky. Vdova, vdovec alebo sirota tak nezostanú po vašej smrti bez peňazí.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov
54134

Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Stav úspor v konzervatívnych dlhopisových dôchodkových fondoch sa za posledný rok znížil len minimálne: zo 72 % (2019) na 69 % (2020). Ak chcete získať pri odchode do dôchodku 3-krát vyššie úspory, je načase prestúpiť z konzervatívneho do rastového fondu.
19.01.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Vyberáme z banky.sk