Dochôdkové úspory z 2. piliera sa dedia prvých 7 rokov

V 2. dôchodkovom pilieri zdedia vaše úspory príbuzní aj keď už poberáte dôchodok.


Jednou z najdôležitejších výhod 2. piliera oproti 1. pilieru je, že nasporené peniaze sa dajú dediť. Ak sa nedožijete dôchodku, vaše peniaze v 1. pilieri prepadnú v podstate v prospech štátu. V 2. pilieri o peniaze neprídete a zdedia ich vaši príbuzní alebo osoba, ktorú si určíte.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


Anuitná novela 2.piliera, ktorá začala platiť od začiatku tohto roka, priniesla zmeny v oblasti dedenia.

Ak poberateľ doživotného dôchodku z komerčnej poisťovne zomrie počas prvých siedmich rokov od začiatku poberania dôchodku, vzniká jeho smrťou poisťovni povinnosť  vyplatiť rozdiel medzi už vyplatenými dôchodkami  a sumou 84 mesačných dôchodkov  oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ v zmluve,“ vysvetľuje  Milan Janásik, hovorca Generali poisťovne.

V praxi to vyzerá tak, že ak z druhého piliera dostanete doživotný dôchodok (anuita) 60 eur a zomriete po dvoch rokoch od začiatku poberania, poisťovňa vyplatí sumu dôchodkov za zvyšných 5 rokov teda 3 600 eur určenej oprávnenej osobe.

Ak v zmluve o poistení dôchodku neurčite oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa táto suma predmetom dedenia.

lista Neprehliadnite Nový zákon priniesol aj zrušenie okruhu dedičov, ktorí by mali nárok na vaše dôchodkové úspory.

Pred zmenou zákona, ak sporiteľ nemal určenú pozostalú osobu, tak pred dedičským konaním bol stanovený okruh dedičov, ktorí mali prednosť pred dedičským konaním. Zmenou zákona bol okruh dedičov zrušený a od tohto roka ak si sporiteľ na zmluve neurčí poberateľa, hodnota osobného účtu je predmetom dedičského konania,“ vysvetľuje Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov poisťovne AXA v našej poradni.

Po novom si môžete určiť aj dobu vyplácania pozostalostného dôchodku a to na jeden rok alebo dva roky. Vdova, vdovec alebo sirota tak nezostanú po vašej smrti bez peňazí.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

person-pulls-a-suitcase-in-a-building-with-large-windows

Poistenie batožiny - čo vám poisťovňa nepreplatí

Pripoistenie batožiny je súčasťou cestovného poistenia. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám poisťovňa škodu na batožine nepreplatí.
04.07.2022 | redakcia
Čítať viac o Poistenie batožiny - čo vám poisťovňa nepreplatí
holiday-suitcase

Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov

Poistovne.sk sa pozreli nato, koľko zaplatíte za cestovné poistenie a čo za to dostanete. Poistky sa líšia aj v cene aj vo výške poistného krytia.
30.06.2022 | redakcia
Čítať viac o Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov

Vyberáme z banky.sk