Digitálna gramotnosť na Slovensku sa zvýšila na 83 percent

Od posledného prieskumu v roku 2013 prišlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu najmä v oblasti elektronickej komunikácie.


Podiel digitálne gramotných, ktorí majú aspoň základné skúsenosti s ovládaním moderných informačných technológií, je v súčasnosti 83 percent. Za posledné roky stúpol najmä podiel respondentov, ktorí deklarujú, že majú skúsenosti s prácou na prenosnom počítači, tablete či smartfóne, s rôznymi typmi elektronických služieb a komunikačných technológií. V súčasnosti tvoria viac ako tri štvrtiny populácie.

Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho výskumu, ktorý sa uskutočnil vo februári 2020 na výberovej vzorke 1073 respondentov starších ako 14 rokov. Agentúru SITA o tom informoval projektový manažér a analytik Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Marián Velšic.

„Zvýšila sa aj úroveň digitálnej gramotnosti – teda to, ako dobre či zle vieme s modernými informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) pracovať. Populácia Slovenska nad 14 rokov by za svoje zručnosti dostala 53 zo 100 možných bodov,“ vysvetlil Velšic.

Od posledného prieskumu v roku 2013 došlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu najmä v oblasti elektronickej komunikácie. Zlepšenie deklarujú respondenti aj v práci s informáciami a elektronickými službami. Najvýraznejší posun vidieť v zvládaní internetbankingu a e-shoppingu. Z prieskumu tiež vyplýva, že respondenti sa zlepšili aj v práci s formulármi, tlačivami a dotazníkmi či vo vyhľadávaní rôznych informácií cez internet a počítačové siete. Zlepšenie možno pozorovať aj pri práci s hardvérom. Napríklad pripojenie počítača k internetu či práca so skenerom.

Najslabším článkom digitálnej gramotnosti je práca so softvérom, respektíve aplikáciami. „Respondenti sa najmenej zlepšili v práci s textovým editorom, tabuľkovým procesorom, grafickým editorom, multimediálnym softvérom, či internetovým prehliadačom,“ doplnil Velšic.

Problémom digitálnej gramotnosti je aj prispôsobovanie sa novým trendom v oblasti infotechnológií. Dlhodobé mapovanie od roku 2005 ukázalo, že pozitívny trend sa v posledných piatich rokov zhoršil. Stúpa podiel tých, ktorí avizujú, že práca s IKT im ide ťažko alebo skôr ťažko. Kým v roku 2015 bolo takých 17 percent, v roku 2020 predstavoval ich podiel 27 percent.

Projekt Digitálna gramotnosť na Slovensku mapuje od roku 2005 jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie IKT.
 

Vyberáme z poradne

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk