Cudzinci, ktorí na Slovensku pracujú aj študujú. Kto za nich platí zdravotné poistenie?

V tejto oblasti môžu vzniknúť rôzne situácie: môže ísť o študenta na výmennom pobyte, o pracujúceho cudzinca pochádzajúceho z krajiny EÚ alebo z krajiny mimo nej. Kto z nich je povinný mať tu zdravotné poistenie a aké sú ich povinnosti v tejto oblasti?


Odpovede nám poskytol Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera.

>> Študent príde na Slovensko na semester, respektíve celé štúdium Erasmu. Je alebo nie je povinný mať zdravotné poistenie?

Študent v rámci mobilitného programu ERASMUS+ nie je vládnym štipendistom, a preto nie je verejne zdravotne poistený na Slovensku. Verejne zdravotne poistený môže byť zahraničný študent študujúci na slovenskej škole na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Zdravotnú poisťovňu si takýto študent musí vybrať sám („Prihláškou“) a zdravotné poistenie za neho uhrádza štát.

► Nehody a ošetrenia. Čo sa platí z akej poistky? I. časť
► Nehody a invalidita. Čo sa platí z akej poistky? II. časť
► Nehoda, choroba, invalidita. Čo sa platí z akej poistky? III. časť

>> Na Slovensko príde za prácou napríklad Ukrajinec (teda ide o člena krajiny mimo EÚ). Má tu vybavený dlhodobý pobyt a pracuje pre slovenskú firmu. Platí zaňho tá firma zdravotné poistenie podľa nášho práva, alebo je to inak, keďže má štátnu príslušnosť aj trvalý pobyt mimo EÚ?

Ukrajinec s povolením na dlhodobý pobyt, ktorý je zamestnaný na pracovnú zmluvu u slovenského zamestnávateľa, je verejne zdravotne poistený. Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca vykazuje, vypočítava a odvádza z jeho príjmu preddavky na poistné. Podotýkame, že takýto zamestnanec musí mať dohodnutý mesačný príjem vo výške minimálnej mzdy ustanovenej zákonom. Podrobnosti o vzniku verejného zdravotného poistenia cudzincov na Slovensku publikuje Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke (v dokumente „Usmernenie k vzniku účasti na verejnom zdravotnom poistení od 1.1.2018“).

► Zdravotné poistenie u ľudí s iným príjmom. Čo sem patrí?
► Ako správne uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovne
► Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť

>> Za prácou príde Poliak, ale iba na sezónnu prácu na 2 mesiace. Ako sa to v takomto prípade rieši so zdravotným poistením?

Ak nie je povinne verejne zdravotne poistený inde v rámci Európskej únie, je verejne zdravotne poistený na Slovensku z dôvodu, že je „zamestnanec“. Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca vykazuje, vypočítava a odvádza z jeho príjmu preddavky na poistné. Takýto zamestnanec musí mať dohodnutý mesačný príjem vo výške minimálnej mzdy ustanovenej zákonom. Podrobnosti o vzniku verejného zdravotného poistenia cudzincov na Slovensku publikuje Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke (v dokumente „Usmernenie k vzniku účasti na verejnom zdravotnom poistení od 1.1.2018“)

Vyberáme z poradne

ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?
53526

Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň pre odchod do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ.
04.08.2020
Čítať viac o Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Vyberáme z banky.sk