Čo robiť ak vám ukradnú alebo stratíte na dovolenke pas?

Každopádne, je to neprijemná záležitosť. Netreba však stratiť aj hlavu. Pripravili sme pre vás užitočný návod, ako postupovať.


Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad. a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad.Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad.ný pas v zahraničí, ste povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Ak nemáte iný platný cestovný doklad, obráťte sa na zastupiteľský úrad SR (alebo generálny konzulát) a požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat domov. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad SR, požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ.


Pri vybavovaní nového cestovného dokladu vám môže pomôcť aj asistenčná služba, ktorá je súčasťou cestovného poistenia. Neváhajte ju kontaktovať, určite vám poskytnú adresu a telefón na najbližšie veľvyslanectvo.
 

Odcudzenie aj stratu pasu je potrebné nahlásiť aj miestnej polícii. Trvajte na vystavení potvrdenia o strate / krádeži dokladov. V niektorých krajinách vám potvrdenie vydať odmietnu, aj to sa stáva. Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno osoby, s ktorou ste hovorili.

Náhradný cestovný doklad


Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov. Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

K žiadosti v prípade potreby treba priložiť dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad.
 

Po návrate domov je potrebné nahlásiť stratu/odcudzenie pasu aj príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo. Ak pri ohlásení predkladáte doklad o strate /krádeži cestovného pasu v inom ako slovenskom / českom jazyku, je treba priložiť aj jeho osvedčený preklad do slovenčiny. Ak stratu pasu neohlásite, hrozí vám pokuta.

Užitočné rady pre cestovateľov

  • Dbajte nato, aby mal pas potrebnú platnosť. Aj tie krajiny, do ktorých občan SR nepotrebuje víza, spravidla vyžadujú aby bol cestovný pas platný min. 6 mesiacov od dátumu vstupu do krajiny.
  • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
  • Vyhotovte si dve fotokópie cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu. Uľahčí vám to vybavovanie náhradného cestovného dokladu.

Vyberáme z poistovne.sk

Allianz_GlobalBrand

Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete

Spoločnosť Allianz obhájila minuloročný úspech a opäť sa stala najcennejšou značkou v oblasti poistenia. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka najcennejších globálnych značiek Interbrand Best Global Brands Ranking.
21.10.2020
Čítať viac o Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete
rain-drops-on-a-car

Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Október sužujú Slovensko okrem druhej vlny pandémie koronavírusu aj výdatné dažde, spojené so záplavami a povodňami.
19.10.2020
Čítať viac o Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Vyberáme z banky.sk