Čo robiť ak vám ukradnú alebo stratíte na dovolenke pas?

Každopádne, je to neprijemná záležitosť. Netreba však stratiť aj hlavu. Pripravili sme pre vás užitočný návod, ako postupovať.


Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad. Ak stratíte cestovný pas v zahraničí, ste povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Ak nemáte iný platný cestovný doklad, obráťte sa na zastupiteľský úrad SR (alebo generálny konzulát) a požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat domov. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad SR, požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ.
 

Pri vybavovaní nového cestovného dokladu vám môže pomôcť aj asistenčná služba, ktorá je súčasťou cestovného poistenia. Neváhajte ju kontaktovať, určite vám poskytnú adresu a telefón na najbližšie veľvyslanectvo.
 

Odcudzenie aj stratu pasu je potrebné nahlásiť aj miestnej polícii. Trvajte na vystavení potvrdenia o strate / krádeži dokladov. V niektorých krajinách vám potvrdenie vydať odmietnu, aj to sa stáva. Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno osoby, s ktorou ste hovorili.

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov. Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

K žiadosti v prípade potreby treba priložiť dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad.
 

Po návrate domov je potrebné nahlásiť stratu/odcudzenie pasu aj príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo. Ak pri ohlásení predkladáte doklad o strate /krádeži cestovného pasu v inom ako slovenskom / českom jazyku, je treba priložiť aj jeho osvedčený preklad do slovenčiny. Ak stratu pasu neohlásite, hrozí vám pokuta.

Užitočné rady pre cestovateľov

  • Dbajte nato, aby mal pas potrebnú platnosť. Aj tie krajiny, do ktorých občan SR nepotrebuje víza, spravidla vyžadujú aby bol cestovný pas platný min. 6 mesiacov od dátumu vstupu do krajiny.
  • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
  • Vyhotovte si dve fotokópie cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu. Uľahčí vám to vybavovanie náhradného cestovného dokladu.

Vyberáme z poistovne.sk

the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.
image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

Vyberáme z banky.sk