Čo robiť ak vám ukradnú alebo stratíte na dovolenke pas?

Každopádne, je to neprijemná záležitosť. Netreba však stratiť aj hlavu. Pripravili sme pre vás užitočný návod, ako postupovať.


Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad. Ak stratíte cestovný pas v zahraničí, ste povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Ak nemáte iný platný cestovný doklad, obráťte sa na zastupiteľský úrad SR (alebo generálny konzulát) a požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat domov. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad SR, požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ.
 

Pri vybavovaní nového cestovného dokladu vám môže pomôcť aj asistenčná služba, ktorá je súčasťou cestovného poistenia. Neváhajte ju kontaktovať, určite vám poskytnú adresu a telefón na najbližšie veľvyslanectvo.
 

Odcudzenie aj stratu pasu je potrebné nahlásiť aj miestnej polícii. Trvajte na vystavení potvrdenia o strate / krádeži dokladov. V niektorých krajinách vám potvrdenie vydať odmietnu, aj to sa stáva. Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno osoby, s ktorou ste hovorili.

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov. Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

K žiadosti v prípade potreby treba priložiť dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

Ak nahlásite stratu pasu a nekôr pas nájdete, už ho nepoužívajte. V databázach bude totiž vedený ako neplatný doklad.
 

Po návrate domov je potrebné nahlásiť stratu/odcudzenie pasu aj príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo. Ak pri ohlásení predkladáte doklad o strate /krádeži cestovného pasu v inom ako slovenskom / českom jazyku, je treba priložiť aj jeho osvedčený preklad do slovenčiny. Ak stratu pasu neohlásite, hrozí vám pokuta.

Užitočné rady pre cestovateľov

  • Dbajte nato, aby mal pas potrebnú platnosť. Aj tie krajiny, do ktorých občan SR nepotrebuje víza, spravidla vyžadujú aby bol cestovný pas platný min. 6 mesiacov od dátumu vstupu do krajiny.
  • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
  • Vyhotovte si dve fotokópie cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu. Uľahčí vám to vybavovanie náhradného cestovného dokladu.

Vyberáme z poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk