Čo je vlastne PZP?

Koho a do akej miery chráni PZP? Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?


Skratka PZP znamená Povinné zmluvné poistenie. Je to poistenie povinné zo zákona a musí ho mať (malo by mať) každé vozidlo.

PZP oceníte pri haváriách, pretože práve toto poistenie chráni obete dopravných nehôd. Z PZP poisťovňa uhrádza škody, ktoré spôsobíte svojim motorovým vozidlom cudzej osobe - ako materiálne škody (škoda na inom aute, škoda na majetku tretích osôb, škoda na vozovke), tak aj škody na zdraví (ujma na zdraví prepravovaných osôb, chodcov, cyklistov).

Štát dokonca určuje minimálne limity plnenia z Povinného zmluvného poistenia nasledovne:
  • 5 000 000 € pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení
  • 1 000 000 € pre ostatné majetkové škody

Kde platí Povinné zmluvné poistenie

Z PZP sa vyplácajú škody, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo v iných štátoch, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Zoznam členských štátov zelenej karty si môžete pozrieť tu.

Aké doklady preukazujú, že som PZP uzavrel?

Pri uzavretí Povinného zmluvného poistenia, vám poisťovňa vydá bielu a zelenú kartu. Biela karta je potvrdenie na území Slovenska, zelená karta je potrebná pri ceste do zahraničia. Zelenú kartu posiela poisťovňa poštou domov na vašu adresu zvyčajne do 1 mesiaca od uzavretia PZP.

Napriek tomu, ze povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona, nie všetci vodiči ho majú. V prípade, že PZP nemáte a zastavia vás policajti, udelia vám blokovú pokutu. V prípade, že PZP nemáte a spôsobíte dopravnú nehodu, všetky náklady na úhradu majetkových škôd i škôd na zdraví budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka. Určite to bude viac, ako cena PZP.
 

Aký je rozdiel medzi havarijným poistením a PZP?

Ako ste postrehli, doteraz sme stále hovorili iba o škode, ktorú spôsobíte tretej osobe. PZP sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vašom vozidle vaším zavinením. Na úhradu škôd na vašom vozidle slúži havarijné poistenie.

Havarijné poistenie je dobrovoľné. Poisťovne ponúkajú možnosť, poistiť si rôzne riziká, okrem škody pri havárii to môže byť vandalizmus či krádež. Podľa štatistík, na Slovensku iba 20% áut má havarijnú poistku.

Podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov sa na slovenských cestách udialo k 30.6.2014 až 59 340 škodových udalostí, čo je v priemere 300 za jeden deň! Preto naozaj zvážte, či sa vám oplatí jazdiť bez poistky...

Vyberáme z poistovne.sk

kids-draw-with-chalk-on-sidewalk

Poistenie detí nie je v rodinách samozrejmosťou

Podľa prieskumov zhruba polovica detí nemá žiadnu formu detského poistenia.
24.09.2020
Čítať viac o Poistenie detí nie je v rodinách samozrejmosťou
hands-grasping-a-steering-wheel

Hackerské útoky sú hrozbou pre prepojené vozidlá. Allianz volá po spoločnom riešení

Kybernetické útoky na prepojené vozidlá kryje poistenie. Ak hackerský útok spôsobí poruchu vozidla, výrobca nesie spoluzodpovednosť. Allianz volá po celoeurópskom riešení, útoky hackerov musia byť vystopovateľné.
23.09.2020
Čítať viac o Hackerské útoky sú hrozbou pre prepojené vozidlá. Allianz volá po spoločnom riešení

Vyberáme z banky.sk