Ako zrušiť čo najlacnejšie životnú poistku

Zrušiť kapitálové životné poistenie je lacnejšie ako investičné. Vyhnete sa poplatkom za nezrealizované zrážky. Mohlo by vás zaujímať: V akej výške sa pohybujú poplatky za zrušnie životnej poistky v roku 2016?

 


Ak už musíte rušiť životnú poistku predčasne, čo sa zvyčajne neopláca, zistite si aký druh poistky máte. Keď máte kapitálové životné poistenie, pri ktorom sa nevytvára odkupná hodnota je možné ho zrušiť kedykoľvek bez dodatočných sankcií.

“Priamo za predčasné zrušenie zmluvy životného poistenia nie sú účtované výstupné poplatky, avšak je vyplatené tzv. odkupné. Pri investičnom životnom poistení sú zrazené všetky dovtedy nezrealizované zrážky,“ vysvetľuje Ružena Štiglicová, špecialistka pre podporu životného poistenia v AXA poisťovne.

Na druhej strane, nezrealizované zrážky či poplatky sa nikdy neobjavia pri rizikovom životnom poistení. „Ak si teda klient zvolil tento druh životného poistenia, vyhne sa akýmkoľvek poplatkom a zrážkam pri zrušení,“ dodáva Štiglicová.

Ak rušiť, tak čo najneskôr

Ako teda môžete pri zrušení zmluvy ušetriť na poplatkoch? Pri investičnom životnom poistení platí, že čím neskôr dôjde k predčasnému zrušeniu, tým nižšie zrážky sú pri zrušení vykonané.

Aj ING Životná poisťovňa si účtuje pri predčasnom zrušení poistnej zmluvy sumu neuhradených poplatkov na krytie počiatočných nákladov, ktoré poisťovňa mala s uzatvorením zmluvy. Výška tohto poplatku je počas trvania zmluvy rovnaká, avšak z pohľadu klienta bude rozdiel viditeľný vo vyplatenej odkupnej hodnote, ktorá sa tvorí postupne a v prvých rokoch je nízka.

„Pre klienta je teda vždy výhodnejšie zvážiť alternatívy, pri ktorých predíde úplnému zrušeniu zmluvy. Klient môže napríklad znížiť poistné, požiadať o čiastočný odkup časti nasporených prostriedkov, požiadať o prerušenie platenia poistného až na jeden rok alebo uviesť poistenie do splateného stavu,“ radí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životná poisťovňa.

Neprehliadnite:


Pozor na termín

Pri jednostrannom vypovedaní poistnej zmluvy musíte dodržať termíny na výpoveď poistnej zmluvy stanovené zákonom. Výpoveď musí byť poisťovni doručená najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

S poisťovňou sa môžete na zániku poistenia aj dohodnúť. Pri zrušení zmluvy dohodou zmluva zanikne k najbližšej splatnosti poistného v závislosti od frekvencie jeho platenia.

Menšie garancie návratu investícii

Ak by ste mali v životnej poisťovni kúpené investičné poistenie tiež môžete ukončiť poistnú zmluvu kedykoľvek, keďže ide o jednorazovo platený produkt. Pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy vám poisťovňa vyplatí nasporenú sumu, ale zníženú o poplatok za jej predčasné ukončenie, ktorý je niekoľko percent (zvyčajne okolo 5 %) z hodnoty vášho osobného účtu ku dňu ukončenia poistenia.
Súčasne na výplatu odkupnej hodnoty pred ukončením doby poistenia sa nevzťahuje garancia úplnej návratnosti počiatočnej hodnoty investície.

Po zrušení životnej poistky vám poisťovňa vyplatí peniaze do pätnástich dní po tom, čo ste skončili zmluvu.
 

Vyberáme z poradne

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk