Pohrebné poistenie: Aké má výhody a kde vás poistia

Náklady na pohreb sa dnes vedia vyšplhať do vysokých súm a predstavujú veľkú finančnú záťaž pre pozostalých. Jednou z možností ako sa vysporiadať s finančnými nákladmi je pohrebné poistenie. Kto oň môže požiadať, a aké povinnosti budú mať pozostalí po rozlúčke? Prinášame niekoľko užitočných tipov.

Businessman podpisuje zmluvu-001
Pohrebné poistenie je podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne Slovenskej sporiteľne, životné poistenie, ktoré sa dojednáva iba pre prípad smrti poisteného, vyplatenie sumy ide oprávnenej osobe. „Tie slúžia na zabezpečenie prostriedkov na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou. Poistenie pomôže klientovi zabezpečiť svojich blízkych, ktorí v najťažšej životnej situácii nebudú zaťažení nákladmi spojenými s organizáciou poslednej rozlúčky.“

Pohreb, kar, prenájom hrobového miesta či pomník

Viera Puškárová, PR manažérka Komunálnej poisťovne, uvádza, že poistenie pohrebných nákladov Pieta slúži prioritne na pokrytie výdavkov súvisiacich s pohrebom a karom, či úhradu nákladov na prenájom hrobového miesta alebo náhrobný kameň. „Prostriedky možno aj predčasne čerpať, a to v prípadoch: ak dôjde k úmrtiu partnera poistenej osoby, alebo poistenej osobe vznikne nárok na opatrovníka, alebo je umiestnený do zariadenia pre seniorov,“ vysvetľuje ďalej s tým, že toto ich poistenie si môže uzatvoriť každý vo veku od 20 do 70 rokov života, a to bez posudzovania zdravotného stavu poisteného. „V priebehu prvých dvoch rokov sa na poistnú zmluvu uplatňuje čakacia doba, počas ktorej bude v prípade úmrtia poisteného vyplatené oprávnenej osobe zaplatené poistné.“

Ktoré poisťovne ponúkajú pohrebné poistenie

Na trhu je viacero poisťovní, ktoré ponúkajú pohrebné poistenie. Uvádzame niekoľko z nich spolu so základnými parametrami poistenia:
 
  Kooperatíva Komunálna poisťovňa UNIQA
Pohrebné poistenie Silencium Poistenie pohrebných nákladov Pieta Pohrebné poistenie
Vstupný vek 18 - 70 rokov (bežne platené poistné),
18 - 85 rokov (jednorazovo zaplatené poistné)
20 - 70 rokov 18 - 85 rokov
Poistná suma 1 500-10 000 eur 1 000 - 3000 eur do 10 000 eur
Doba platenia poistného 10 rokov bežne platené poistné alebo jednorazovo zaplatené poistné 10 rokov bežne platené poistné 10 rokov bežne platené poistné alebo jednorazovo zaplatené poistné
Partneri Poistenie uzatvoríte aj v Slovenskej sporiteľni   Poistenie uzatvoríte aj v Prvej stavebnej sporiteľni


Poistné vám vypočíta poisťovňa na základe vášho veku, poisnej sumy a na spôsobe, akým sa rozhodnete svoje poistné platiť (mesačne, štvrťročne, ročne, jednorazovo,...). Orientačne, pri poistnej sume 2000 eur, mesačná splátka bude necelých 20 eur.

Poisťovne si zvyčajne uplatňujú 2-ročnú čakaciu dobu. Ak by poistený zomrel počas tejto doby, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe len zaplatené poistné, čiže nie celú sumu, na ktorú bolo poistenie uzatvorené.

Kedy a ako sa oprávnená osoba dostane k peniazom

„V prípade úmrtia poisteného má zmluvne určená oprávnená osoba nárok na poistné plnenie, a to bez dedičského konania,“ vysvetľuje Puškárová. Postup je taký, že oprávnená osoba k žiadosti doloží úmrtný list poisteného spolu s úradne overeným oznámením o jeho úmrtí. „Poistným plnením môže byť aj preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá zabezpečí všetky úkony spojené s pohrebom.“ Peniaze vyplatené z pohrebného poistenia sa nezdaňujú.

Výhody pohrebného poistenia

  • Pri uzatvorení pohrebného poistenia sa neskúma zdravotný stav poisteného.
  • Poistné plnenie nevstupuje do dedičského konania.
  • Vyplatené peniaze nepodliehajú zdaneniu.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk