Ako treba riešiť nehodu so zverou

Vbehla vám pod kolesá počas jazdy autom zver a spôsobila škodu na vozidle či úraz posádke? Alebo ste si našli prehryzené káble? Kedy máte nárok na poistné plnenie pri škode na vozidle spôsobenej zverou?

Práve jeseň a chladnejšie, častokrát hmlisté počasie si vyžadujú od vodičov ostražitosť. Aký postup dodržať, aby poisťovna škodovú udalosť uznala a kedy máte nárok na poistné plnenie?

Kde môžem výskyt lesnej zveri predvídať?
Predvídateľnosť je dôležitá, lesná zver sa vyskytuje hlavne na cestách vedúcich:
  • cez súvislé lesné porasty
  • medzi lesnými porastmi a poľami
  • okolo vodných tokov
Je potrebné zvýšiť pozornosť na úsekoch vyznačených výstražnou dopravnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver. Niekedy však ani pri najväčšej opatrnosti nedokážu vodiči zabrániť zrážke s lesnou alebo inou zverou, ktorá im náhle vbehne do cesty.

Lista Odporucame

Určite volajte políciu

Ak zrazíte srnku, či iné väčšie zviera, vašou povinnosťou je vždy privolať políciu. Nestačí, ak poškodené auto i miesto stretu nafotíte a fotky pošlete do poisťovne. Dokonca nezáleží ani na výške škody. Políciu treba privolať aj v prípade, ak by škoda bola nižšia ako 4 000 eur. Lesná zver je majetkom užívateľa poľovného revíru. Oznámiť každú zrážku vozidla s lesnou zverou polícii je potrebné aj preto, lebo policajt na linke tiesňového volania 158 účastníka stretu so zverou poučí čo má v danej situácii robiť a ako postupovať. Polícia vie okamžite vyrozumieť zástupcov príslušného užívateľa poľovného revíru a v spolupráci s nimi dokáže zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Čo kryje poistenie

Havarijné poistenie zahŕňa škody spôsobené na vlastnom vozidle. Ide teda o škodu na aute pri strete s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom alebo zverou. Poistenie platí klientovi na celom území Európy. Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť.
Pri poškodení auta zverou poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie.

Pozor na výluky

Napríklad kým stret so zverou je poistná udalosť, poškodenie elektroinštalácie hlodavcami je momentálne vo väčšine poistných podmienok vylúčené,” upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Ak vám teda hlodavce prehryzú káble, poisťovňa vám poistné plnenie neposkytne.

Ďalšie odmietnutia či krátenia poistného plnenia sa viažu na:
  • nesprávnu obsluhu vozidla,
  • poškodenie pneumatík v prípade, že k inej škode na aute nedošlo,
  • vedenie vozidla osobou bez vodičského preukazu,
  • vedenie vozidla osobou pod vplyvom alkoholu,
  • škody spôsobené nasatím vody do spaľovacieho priestoru motora a podobne.
V prípade jazdy cez les či územie označené výstražnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver, je potrebné prispôsobiť rýchlosť. Už 80 km/hod. dokáže spôsobiť posádke smrteľný úraz. Obdobne, ak zver zazrieme na ceste, je potrebné znížiť rýchlosť a stlmiť svetlá.

Vyberáme z poradne

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk