Ako riešiť škodu od odhrňovača snehu na aute

Keď vám auto poškodil odhrňovač snehu môžete si náhradu pýtať z vinníkovho PZP z jeho poistenia zodpovednosti alebo z vašej havarijnej poistky.  


Pri odhrňaní snehu sa môže stať, že auto technických služieb poškodí vaše vozidlo (napríklad karosériu od kameňa prípadne ľadu) stojace na kraji cesty. Škodu si v tomto prípade môžete pýtať z vinníkovho PZP alebo z poistenia zodpovednosti, ak ich dotyčný má. Kedy použiť ktoré poistenie závisí od situácia ako ku škode došlo.

Ak ku škode došlo priamo pri odhŕňaní snehu, teda pri pracovnej činnosti odhŕňača, na tieto škody platí z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) výluka. Škodu, ku ktorej došlo týmto spôsobom je možné si nárokovať priamo od prevádzkovateľa odhŕňača, teda z jeho poistenia všeobecnej zodpovednosti,“ radí Juraj Soviar, hovorca poisťovne Kooperativa.

Na druhej strane, ak ku škode došlo pri jazde odhrňovača, ktorý práve nepracoval (nie pri pracovnej činnosti), môžete si náhradu škody uplatniť z PZP vozidla škodcu.

Soviar dodáva, že vzniknutá  škoda bude uhradená pokiaľ bude jednoznačne preukázané, že ju zapríčinilo vozidlo, ktoré označil poškodený ako vinníka.
 

Havarijná či PZP poistka?


Ak jednoznačný dôkaz ako fotku, svedkov či video na mobile nemáte, škodu na vozidle si môžete uplatniť len zo svojho havarijného poistenia.

Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, vždy odporúčame využiť túto poistku, najmä z dôvodu rýchlosti. V prípade, že nemáte havarijné poistenie, treba sa obrátiť na majiteľa odhŕňača,“ radí Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne, v našej poradni.

Pre kompletnú dokumentáciu v rámci likvidácie takejto poistnej udalosti a následné uplatnenie si náhrady škody je potrebný aj policajný záznam o nehode z miesta činu. Či je výhodnejšie využiť PZP alebo havarijné poistenie závisí napríklad od veku vozidla, rozsahu škody či výšky dohodnutej spoluúčasti.

Z PZP vinníka je poskytnutá náhrada reálne vzniknutej škody. Servis po oprave účtuje cenu práce a cenu za nové náhradné diely. V prípade opravy staršieho vozidla poisťovňa odpočíta z ceny nových dielov amortizáciu. Znamená to, že poškodenému nie je preplatená servisom fakturovaná suma v plnej výške,“ dodáva Soviar.

Ak sa rozhodnete pre uplatnenie škody z havarijného poistenia, uhradíte v servise len spoluúčasť a poisťovňa poukáže priamo servisu zvyšnú časť za opravu vozidla. Vy si následne z PZP vinníka uplatníte náhradu spoluúčasti v poisťovni vinníka. Zároveň platí, že vinník nehody musí nahlásiť poistnú udalosť do pätnástich dní poisťovni, v ktorej má uzatvorené PZP.

Pokiaľ je vinník známy, máte fotografické dôkazy, ale on nemá PZP poistenie a nechce priznať vinu potom sa môžete obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP). V prípade ak sa vinník nechce priznať posledné riešenie je obrátiť sa na súd alebo podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.  

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk