Ako riešiť nehodu ak vinník nemá PZP? Kedy dostanete náhradu z Poistného garančného fondu?

Ak pri dopravnej nehode zistíte, že vinník nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, odporúčame ihneď privolať políciu.

redakcia-nehoda1
Tým, že zavoláte políciu predídete komplikáciám, napríklad keď sa vinník začne vyviňovať a prekrúti fakty proti vám. Mimochodom, za jazdu s vozidlom bez povinného zmluvného poistenia hrozí pokuta vo výške niekoľko tisíc eur. Keď nehodu zdokumentuje polícia, môžete sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, aby ste si uplatnili nárok z poistného garančného fondu.

Pri škodových udalostiach, kedy vinník z miesta nehody ušiel, musíme rozlišovať dve situácie - či je vinník známy, alebo neznámy. Ak je známy, poznáte jeho evidenčné číslo prípadne máte svedkov udalosti, kontaktujte políciu a po dokázaní viny si môžete nárok uplatniť z poistenia škodcu, v prípade nepoisteného vozidla z poistného garančného fondu, alebo súdnou cestou. V druhej situácii, keď je vinník neznámy a vy si nájdete už len poškodené vozidlo, ste v horšej situácii. Vzniknutú škodu si môžete uplatniť z havarijného poistenia (môžete platiť spoluúčasť) alebo ju celú zaplatíte z vlastných peňazí.

Kedy môžem čerpať preplatenie škody z garančného fondu?

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) spravuje Poistný Garančný fond, ktorý je definovaný v §24 zákona č. 381/2001 Z. z. Do tohto fondu prispievajú poisťovne a vyplácajú sa z neho škody definované v zákone. Z Poistného garančného fondu je možné poskytnúť poistné plnenie za škodu len v nasledovných prípadoch:

Podľa paragrafu 24

  • pri ujme na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla,
  • za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
  • za škodu, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
  • za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená v poisťovni, ktorá z dôvodu platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
  • za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením,
  • za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území SR povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

Podľa paragrafu 24a

  • ak do 3 mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovňa alebo jej likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody
  • alebo poisťovňa so sídlom v inom členskom štáte neurčila v SR likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody.

Podľa paragrafu 24b

  • ak nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda
  • alebo do 2 mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovňu zodpovednú za náhradu škody.

Vyberáme z poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk