Špecifiká poistenia elektromobilu – v čom sa líši od poistenia benzínového auta?

Pri elektromobiloch poisťovne poskytujú rozšírené krytie. Pozrite si, čo navyše zahŕňa poistenie elektroauta.

side-view-of-an-orange-sports-car
Poistenie elektroauta zahŕňa všetky riziká, ako poistenie benzínového auta – haváriu, rozbitie skla, asistenčné služby, vandalizmus, odcudzenie, živel, poškodenie zvieraťom,... V rámci týchto rizík, špeciálne pre elektroautá poisťovne ponúkajú rozširené krytie. Napríklad poisťovňa Allianz má pre majiteľov elektromobilov pripravené tieto služby:

Asistenčné služby: Ak sa vám vybila vysokonapäťová batéria, pomôžu vám dostať sa k najbližšej nabíjacej stanici.

Požiar, explózia, implózia: Poisťovňa uhradí škody na vašej vysokonapäťovej batérii a nabíjacej výbave v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie (nabíjacie káble, nabíjačky, adaptéry).

Krádež: Poistenie je rozšírenie o krádež vysokonapäťovej batérie a vašej nabíjacej výbavy (nabíjacie káble, nabíjačky, adaptéry).

Havária: Poistenie je rozšírenie o škody na vysokonapäťovej batérii a na vašej nabíjacej výbave (nabíjacie káble, nabíjačky, adaptéry), ktoré vzniknú v dôsledku havárie.

Výška poistného krytia

Tak ako pri iných poistných rizikách, aj pri poistení elektromobilov poistné krytie má určité limity. Napríklad v poisťovni Generali je možné ku klasickému havarijnému poisteniu dokúpiť si aj elektrobalík s týmito parametrami:
  • krytie elektrobatérie v novej hodnote do limitu 20 000 EUR pri škodách z bežných rizík havarijného poistenia a taktiež škody spôsobené skratom.
  • krytie nabíjacej stanice (tzn. wallboxu) z príčin vandalizmus, skrat či prepätie do limitu 2000 EUR,
  • krytie nabíjacích káblov z príčin skrat, prepätie resp. pri chybách plynúcich z nesprávneho nabíjania do limitu 700 EUR.
  • hranica totálnej škody je posunutá na 100% všeobecnej hodnoty vozidla.

Vyberáme z Poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk