Zmena zdravotnej poisťovne v 2023. Toto sú spôsoby ako podať prihlášku

Oproti minulému roku sa možnosti prepoistenia zmenili. Pri zmene zdravotnej poisťovne nie je nutný akceptačný list, ale fotokópia občianskeho preukazu.

19403
Nášho čitateľa kontaktovala zdravotná poisťovňa, aby sa k nej prepoistil, s tým že nepotrebuje akceptačný list. Bol prekvapený, lebo vlani sa v parlamente schvaľovali zmeny pri prepoisťovaní, ktoré mali sťažiť prestup poistencov z jednej poisťovne do druhej. Malo sa tak predísť množstvu nekalých prepoistení, keď si klient ani neuvedomil, že podpisom zmenil zdravotnú poisťovňu.

V návrhu zákona sa spomínal aj akceptačný list. Poisťovne.sk preto zisťovali, aký spôsobom môžete podať prihlášku a čo k tomu budete potrebovať.

Akceptačné listy neprešli

Podľa pôvodného návrhu novely zákona poistenec musel najskôr požiadať svoju aktuálnu zdravotnú poisťovňu o akceptačný list, ktorý bolo potrebné priložiť k prihláške do novej zdravotnej poisťovne. Prihláška musela byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom (napríklad notárom) alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).
Tento postup kritizovali odborníci, súkromné zdravotné poisťovne, Asociácia na ochranu práv pacientov, Ministerstvo financií a aj Slovenská pošta. Akceptačné listy, sa napokon do novely zákona o zdravotných poisťovniach nedostali.

Fotokópia občianskeho preukazu sa posiela poštou

Nakoniec v zákone ostala len povinnosť poslať zdravotnej poisťovni s prihláškou aj fotokópiu dokladu totožnosti teda občianskeho preukazu alebo pasu. A to aj pri elektronickom spôsobe prepoistenia.
Odborníci túto povinnosť kritizovali s tým, že je to zbytočné byrokratické, keď pri elektronickom podaní prihlášky nestačí poslať oskenovaný občiansky preukaz, ale je nutné ho poslať aj s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Druhá možnosť je poslať s prihláškou aj fotokópiu občianskeho preukazu v obálke poštou. Čo tiež nemusí byť bezpečná cesta posielania dokladov totožnosti, ktoré môžu byť zneužité.
V zákone tiež ostala povinnosť zo strany zdravotných poisťovní hlásiť každých päť dní Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) prihlášky od poistencov iných poisťovní. Následne ÚDZS informuje všetky poisťovne o tom, ktorí poistenci od nich odchádzajú a do ktorej poisťovne. Takto by mali mať lepší prehľad o presune poistencov.

Aké sú možnosti prepoistiť sa v jednotlivých poisťovniach?

Všeobecná zdravotná poisťovňa:

 • Osobne na pobočke s občianskym preukazom (alebo pasom)
 • Ak prihlášku podáva zákonný zástupca, je potrebný rodný list dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci skutočnosť, že ide o zákonného zástupcu.
 • A je prihláška podaná poštou, musíte k nej priložiť aj kópiu identifikačného dokladu alebo prihláška musí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom.
 • V prípade, že prihlášku podáva splnomocnená osoba, povinným dokladom k prihláške je splnomocnenie
 • Ak je prihláška podaná online musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, nie je potrebná iná príloha k prihláške.

Dôvera zdravotná poisťovňa

 • Osobne na pobočke s občianskym preukazom
 • Online vyplnenie prihlášky so skenom občianského preukazu alebo jeho zaslaním poštou
 • Poštou treba poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku aj s fotokópiami dokladov ( občianskeho preukazu, pasu alebo v prípade dieťaťa rodného listu)

Union zdravotná poisťovňa

 • Osobne na pobočke s občianskym preukazom
 • Online prihlásenie má tri formy:
 - Vyplníte a vytlačíte prihlášku, podpíšete ju (bez overovania podpisu u notára) a spolu s neoverenou kópiou občianskeho preukazu ju pošlete poštou poisťovni
- Vyplníte a vytlačíte si prihlášku, necháte si overiť svoj podpis u notára /matrike. Potom ju pošlete poštou bez kópie občianskeho preukazu.
- Vyplníte prihlášku a podpíšete ju elektronickým podpisom
 • Cez zamestnanca poisťovne inde ako na pobočke (zamestnanci na dohodu). Vtedy nie je potrebný podpis overený notárom/matrikou. Vyplníte a podpíše prihlášku, pričom predložíte zamestnancovi svoj občiansky preukaz, z ktorého si urobí kópiu.

Počet prihlášok poisťovne zatiaľ nechcú prezrádzať

Zdravotnú poisťovňu môže poistenec zmeniť len raz ročne najneskôr do 30. septembra. Poistencom vybranej novej poisťovne sa stane k 1. januáru nasledujúceho roka. Zisťovali sme, ako zatiaľ prebieha prepoisťovanie klientov medzi jednotlivými poisťovňami. Tie však vzhľadom na konkurenčný boj nechcú prezrádzať priebežné počty. “Počet prihlášok je zatiaľ porovnateľný s rovnakým obdobím minulého roka. Keďže možnosť prepoistenia je otvorená až do konca septembra, presnejšie čísla by bolo predčasné zverejňovať,” dodáva Eva Peterová hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podobne reagovali aj ostatné dve poisťovne.

Vyberáme z Poistovne.sk

business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc
holiday-suitcase

Ako si vybrať a porovnať cestovné poistenie

Cena by nemala byť rozhodujúcim kritériom. Všímajte si poistné riziká i výšku krytia. Poradíme vám aj, na čo netreba zabudnúť pred vycestovaním.
20.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Ako si vybrať a porovnať cestovné poistenie

Vyberáme z banky.sk