Aký je rozdiel medzi povodňou a záplavou?

Z pohľadu poistenia povodeň a záplava patria medzi živly, aj keď znamenajú niečo iné. Vysvetlíme vám rozdiel.

Záplavy_Rudno_Allianz1
Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. Pri povodni rýchlo tečúci prúd vody strháva so sebou všetko, čo mu stojí v ceste. Napríklad, keď sa pretrhne hrádza, alebo po lejakoch sa potok zmení na dravú rieku.

Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi. Počas záplavy sú nehnuteľnosti aj hnuteľné veci ohrozené zvýšenou hladinou vody.

Aj keď povodeň a záplava nie je to isté, poisťovne obe tieto riziká majú zahrnuté v poistení majetku - živel.

Pri búrkach zatopenie domov môže mať rôznu formu. Okrem priameho zatopenia vodou, problémy môže spôsobiť aj upchatá kanalizácia či dažďové rúry, ktoré zalejú pivnice a chodby v domoch. Vytopenie môže nastať aj v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. Napokon problémom je aj vniknutie zrážok cez porušenú strechu, obvodový plášť domu či otvorené okná. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo záplavou aj na škody spôsobené náplavou sutín.

Dôležité je uvedomiť si, že pri škodách spôsobených vodou zvyčajne dochádza k poškodeniu nehnuteľnosti aj domácnosti. Napríklad poškodenie nehnuteľnosti sú navlhnuté steny, podmyté základy, poškodená elektroinštalácia... Za poškodenú domácnosť sa zas považuje zničený nábytok, koberce, spotrebiče, ...

Preto je dôležité mať poistenú nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť.

Ak vašu obec zaplavila voda, alebo sa ňou prehnala povodeň a poškodila vám auto, škodu si môžete uplatiť z havarijného poistenia.

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, v ktorých prípadoch nesie zodpovednosť za škody škola.
20.09.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?
AdobeStock-Komunalna-p-18-9-2023

Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Havarijné poistenie patrí medzi majiteľmi ojazdených áut k často diskutovaným témam. U mnohých vodičov „jazdeniek“ panuje názor, že sa neoplatí, no v skutočnosti má množstvo výhod, ktoré vám dokáže uľahčiť život na cestách. A to dokonca aj v prípadoch, že má vaše vozidlo už čosi za sebou.
18.09.2023
Čítať viac o Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Vyberáme z banky.sk