Dom v záplavovej oblasti vám nemusia poistiť

Počasie je stále extrémnejšie v čoraz väčšej časti Slovenska. Poisťovne môžu reagovať zvýšením cien alebo odmietnutím nových zmlúv v najrizikovejších oblastiach.

Záplavy_Rudno_Allianz4
Juh Európy v nedávno zažil najhoršiu povodňovú situáciu za posledných 100 rokov. Mimoriadne silné dažde zasiahli aj Slovensko. Napriek dlhotrvajúcemu dažďu tentokrát poisťovne nezaznameli extrémny nárast poistných udalostí. Za celý máj eviduje Allianz - SP 139 škôd po záplavách, povodniach a dažďoch.

Výkyvy počasia budú v dôsledku klimatických zmien do budúcnosti len extrémnejšie. To znamená nielen viac škôd, ale paralelne aj prekresľovanie povodňových máp a obmedzovanie možností ochrániť vlastnú nehnuteľnosť poistením. „Majitelia domov a bytov v rizikových oblastiach by si preto mali skontrolovať, či majú poistenú nehnuteľnosť a ak nie, uzavrieť si poistnú zmluvu čím skôr. Pretože v blízkej budúcnosti už túto možnosť nemusia dostať,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Slováci stále podceňujú poistenie nehnuteľnosti

Odborníci odhadujú, že viac ako 50 % nehnuteľností je na Slovensku nepoistených. Mnoho ľudí ochranu svojho majetku podceňuje a „zobudia sa“ až vtedy, keď ich na riziko upozorní živelná udalosť. Napríklad tornádo na Morave v 2021 výrazne zvýšilo záujem ľudí o poistenie nehnuteľnosti. Tento jav však tradične máva krátke trvanie a ani po tornáde na Morave to nebolo inak.

Ďalším problémom na Slovensku je podpoistenie kvôli neaktualizovaným zmluvám.

Riziko záplav, povodní ale i požiarov stúpa

Zlou správou je, že riziko extrémnych prejavov prírodných živlov na Slovensku bude stúpať. Inštitút environmentálnej politiky pod ministerstvom životného prostredia spracoval spolu s odborníkmi z OECD unikátnu štúdiu ohrozenia Slovenska klimatickými hrozbami. Štúdia posudzovala 3 kľúčové riziká:
  • Extrémne horúčavy (z hľadiska poistnej ochrany zvýšené riziko požiaru)
  • Extrémne zrážky (z hľadiska poistnej ochrany zvýšené riziko povodní a záplav)
  • Sucho (z hľadiska poistnej ochrany opäť parameter zvyšujúci riziko požiaru)
Zo zistení vyplýva, že takmer milión ľudí žije v najvyššom stupni ohrozenia extrémnymi horúčavami (riziko s číslom 10 na stupnici 1-10) v okresoch Komárno, Nové Zámky a aj v bratislavskom Starom Meste. Vysoký stupeň ohrozenia majú aj Šaľa, Lučenec či Rimavská Sobota. Sucho zase najviac ohrozuje Žitný ostrov, a to napriek tomu, že ide o najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Extrémnymi zrážkami a z nich plynúcimi záplavami a povodňami, ako aj zosuvmi pôdy, je zase najviac ohrozený okres Tvrdošín, Snina a Sobrance. Ale rizikovou oblasťou sú aj obce na dolných tokoch riek na juhu stredného Slovenska napríklad v okrese Veľký Krtíš.

Najhoršie sú na tom obce, ktoré sú vysoko ohrozené viacerými javmi. Napríklad obec Kováčovce v okrese Veľký Krtíš má najvyšší stupeň ohrozenia horúčavami aj extrémnymi zrážkami. Majitelia domov v tejto oblasti budú čoskoro v ohrození prakticky v priebehu celého roka.

Ako budú reagovať na klimatické zmeny poisťovne?

Z pohľadu poisťovne je vysoké riziko signálom, že pravdepodobnosť poistných udalostí sa výrazne zvýši. Poisťovňa na túto skutočnosť môže reagovať dvoma spôsobmi. Prvým je zásadné zvýšenie poistného, čím sa poistná ochrana bývania môže stať niekoľkonásobne drahšou ako v ešte v nedávnej minulosti. Druhým je ukončenie uzatvárania nových poistných zmlúv v danej oblasti. „Je pravdepodobné, že časom budú poisťovne pri rizikových oblastiach uplatňovať práve druhé riešenie. Ak máte nehnuteľnosť v rizikovej oblasti, je dôležité uzavrieť si poistnú ochranu čím skôr. V takom prípade poisťovňa môže vypovedať vašu zmluvu až pri splnení zákonných podmienok na podanie výpovede,“ odporúča Búlik.

Môže poisťovňa vypovedať existujúcu zmluvu kvôli zvýšenému riziku?

Poisťovňa podľa legislatívy môže vypovedať zmluvu pri poistení nehnuteľnosti z niekoľkých taxatívnych dôvodov. Patria medzi ne aj zvýšené riziko a časté škodové udalosti. Pri zvýšenom riziku sa štandardne jedná o dôsledky stavebných úprav alebo zmeny využitia nehnuteľnosti, ktoré môžu zvýšiť poistné riziko a ak majiteľ tieto zmeny nenahlási poisťovni, táto má právo pri ich zistení vypovedať zmluvu. Zvýšeným rizikom pri určitom právnom výklade môže byť napríklad aj stavba umiestnená v záplavovej oblasti či v oblasti so zvýšeným rizikovom extrémnych prejavov prírodných živlov, čoho si poisťovňa nebola vedomá. Druhým dôvodom výpovede môžu byť časté škodové udalosti. V praxi sa poisťovne pri uzatváraní poistenia pýtajú na výskyt povodní, záplav a ďalších živelných udalostí v oblasti za posledných 10 rokov. Ak počet škodových udalostí pri konkrétnej nehnuteľnosti následne prekročí istú mieru, môže poisťovňa vypovedať zmluvu.

„Tieto dôvody poisťovne môžu oveľa pravdepodobnejšie uplatniť pri uzatváraní novej zmluvy. Poisťovne totiž nemajú povinnosť uzavrieť nové poistenie nehnuteľnosti a vždy sa môžu rozhodnúť, že návrh zmluvy skrátka neschvália. Poisťovne si vedú vlastné povodňové mapy, ktoré zohľadňujú históriu škôd spôsobených povodňami, rizikovosť územia a možnosti ochrany pred povodňami. S údajmi z máp môžu naložiť podľa toho, ako majú interne nastavenú mieru rizikovosti. Ak riziko presiahne akceptovateľnú mieru, je pre poisťovňu istejšie zastaviť poisťovanie v danej oblasti,“ uzatvára Búlik.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk