Ak kamarát nabúra vašim autom, kto preplatí škodu?

Ak požičiate auto svojmu známemu a dôjde k nehode, preplatí poisťovňa spôsobené škody? A kto zaplatí pokutu? Majiteľ, či šofér?

redakcia-nehoda1
Podľa Kataríny Ondra, špecialistky na komunikáciu v poisťovni Generali, sa poistné krytie z poistenia PZP vzťahuje na vozidlo, a nie výlučne na jeho majiteľa, ktorý poistenie uzatváral. „Je bežné, že rodinné auto si medzi sebou členovia rodiny požičiavajú podľa potreby, a teda na ňom jazdia viacerí vodiči, aj keď ako poistník figuruje len jeden z nich. To však neznamená, že poistenie PZP kryje len vodiča, ktorý pre vozidlo uzatváral poistenie,“ vysvetľuje s tým, že poistenie PZP hradí škody spôsobené poisteným vozidlom nezávisle od toho, ktorý člen domácnosti viedol vozidlo a spôsobil ním škodu, ak mal na vedenie motorového vozidla oprávnenie, teda vodičský preukaz.

V správe o nehode

Podobne sa vyjadrila Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie z Allianz – Slovenskej poisťovne. Aj podľa nej sa poistenie vzťahuje na vozidlo, ktoré je ním poistené, nie na šoféra, no je dôležité aby vodič, ktorý nehodu či škodu spôsobil, splnil zákonné povinnosti, teda aby mal vodičský preukaz, nejazdil pod vplyvom alkoholu či návykovej látky. „Tieto skutočnosti sú uvedené v správe o nehode. Ak vodič spôsobil škodu na inom vozidle, majetku alebo zdraví, škodu poisťovňa uhradí z PZP vozidla. Ak bol vodič pod vplyvom alkoholu či návykovej látky, má poisťovňa právo plnenie alebo časť poskytnutého plnenia vymáhať. Z havarijného poistenia zas preplatíme škodu na vlastnom vozidle.“

Majiteľ, kamarát, či sused - nezáleží na tom, kto šoféroval

Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ spoločnosti Netfinancie vysvetľuje, že v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení poisťovňa vinníka nehody je povinná poskytnúť poškodenému náhradu nákladov spojených s ujmami na jeho zdraví alebo na jeho majetku: „Zmluva povinného zmluvného poistenia je viazaná na vozidlo. Ak jeho prevádzkou bola preukázateľne spôsobená škoda, tak bez ohľadu na to, kto vozidlo šoféroval, poisťovňa škodu spôsobenú druhej strane preplatí z PZP držiteľa vozidla, prípadne jeho vlastníka,“ hovorí. „Za volantom môže sedieť teda nielen jeho majiteľ (držiteľ), ale akákoľvek iná osoba (rodinný príslušník či kamarát, ktorému vozidlo požičiate), poisťovňa sa v tomto smere správna totožne, ako keby nehodou spôsobil samotný majiteľ vozidla.“

Kedy je zodpovedný majiteľ

Existujú však aj situácie, kedy môže byť zodpovednosť vyvodená aj voči osobe-majiteľovi vozidla. „Ide o situácie, keď vozidlo šoférovala osoba, ktorá nemala platné vodičské oprávnenie alebo bola pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky,“ vysvetľuje Cvik. Rovnako to funguje aj v prípade škôd na vozidle, ktoré nehodu spôsobilo. „Takéto škody sú hradené z havarijného poistenia – ak ho má vozidlo uzatvorené. Poisťovňa, v ktorej je vozidlo havarijne poistené, poskytne majiteľovi vozidla (poistenému) poistné plnenie nezávisle od toho, kto vozidlo šoféroval. V prípade, ak by ale vodičom bola osoba pod vplyvom alkoholu, tak má právo požadovať od takého motoristu náhradu.“

Pri priestupku alebo trestnom čine

Ak motorista na požičanom aute pri dopravnej nehode spácha priestupok alebo trestný čin (napríklad jazdou pod silným vplyvom alkoholu), zodpovednosť je vyvodená voči nemu samotnému. „Ak dopravná nehode nenastane, ale pri jazde vodič prekročí rýchlosť a dostane pokutu, v tomto prípade je pokuta adresovaná majiteľovi vozidla – ide o takzvanú objektívnu zodpovednosť,“ konštatuje Cvik. „Samotnú pokutu musí zaplatiť práve majiteľ vozidla a potom si môže od vtedajšieho šoféra vyžadovať preplatenie pokuty, čo však nemusí byť jednoduchý proces a častokrát sa končí až pred súdom. Platí, že akékoľvek pokuty udelené v rámci tejto objektívnej zodpovednosti nie sú z povinného zmluvného poistenia kryté.“ 

Ak v prípade rovnakej situácie dôjde k nehode s následkom na zdraví, stáva sa, že treba rátať s vysokým odškodným; zaujímalo nás, či sa tu postup nejako líši. Aká je v takýchto prípadoch trestnoprávna zodpovednosť, ak sa nedá preukázať, kto reálne bol za volantom? „Postup sa nijako nelíši a aj v tomto prípade majú poškodené osoby právo uplatniť si odškodnenie od poisťovne vinníka nehody,“ uzatvára Cvik.

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-Matthew Henry-female-dentist-at-work

Platby zdravotných poisťovní pre pohotovosti sa od júna zvýšia

Týmto krokom chce ministerstvo zdravotníctva zabezpečiť primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u pohotovostí.
31.05.2023
Čítať viac o Platby zdravotných poisťovní pre pohotovosti sa od júna zvýšia
bourbon-cocktail-on-the-rocks

Alkohol za volantom vás môže vyjsť aj 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu v opitosti, vyplatenú škodu, často v desaťtisícoch či státisícoch od neho poisťovňa vymáha späť. Nadácia Allianz sa zapojila do edukačného projektu, ktorý chce upozorniť na riziká šoférovania v opitosti.
31.05.2023
Čítať viac o Alkohol za volantom vás môže vyjsť aj 100-tisíc eur
hands-grasping-a-steering-wheel

Zelená karta v Rusku a Bielorusku prestáva od júna platiť

V rámci povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel nastávajú od 1. júna pre štáty Rusko a Bielorusko zmeny.
30.05.2023
Čítať viac o Zelená karta v Rusku a Bielorusku prestáva od júna platiť

Vyberáme z banky.sk